NESL* TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR

Report
HAZIRLAYANLAR
Zehra AYTAR
Nisa Selin DOĞAN
6/B
 1)DİNAZORLAR
 2)MAMUTLAR
 3)MOA
 4)ANADOLU PANTERİ
 5) MERSİN BALIĞI
 6)TAZMANYA KAPLANI
 Dinazorlar 160 milyon yıl
civarında kara. hayatına
egemen olmuş
hayvanlardır.Yeryüzünde
bulunan yaklaşık bin dinazor
türünün 65 milyon yıl önce
çoğu türünün nesli
tükenmiştir.Dinozarların nasıl
yok olduğuna dağir bir çok
iddia gündemalınmıştıre
 4,5m boy ve 8 ton ağırlığa
kadar varan bu cinsin son
üyeleri m.ö. 1700 yılında
yaşamıştır.Bulunan en
eski mamut kalıntıları 4
milyon
yaşındadır.Mamutların
neslinin tükenmesinin
nedenide tam olarak
bilinmemekle birlikte,
aşırı avlanma yada buzul
çağı sonunudaki iklimsel
işleri buna neden
olabileceği ileri
sürülmektedir
MOA
 Moalar Yeni Zelanda’da yaşamış olan dünyanın en büyük
kuş türü olarak kabul edilir.Nesilleri insanlar tarafından
yok edilmiştir.
ANADOLU PANTERİ
 Anadoluda yaklaşık
30 yıl öncesine
kadar yaşamış olan
bir ırkıdır. Anadolu
parsı Ege ve Batı
Akdeniz, ve Doğu
Anadolu
bölgelerinde daha
çok ormanlık ve
dağlık alanlarda
yaşamıştır.Yaklaşık
ömürleri 20 yıldır.
MERSİN BALIĞI
 Bütün türleri neslli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya
bulunmaktadır ve ve çoğunu hatta(en azından)yöresel
olarak nesli çoktan tükenmeştir.
TAZMANYA KAPLANI
 Avusturalya özgü büyük bir etçil keselidir.1930’
lara kadar yaşadı.tazmanya hükümeti ve
çiftçilerin desteği ile sürdürülen avlarla soyu
tüketildi.
 1)PANDA
 2)JAGUAR
 3)KELAYNAK
 4)KISA GAGALI YUNUS
 5)PENGUEN
 6)LEAR MACAW PAPAĞANI
 7)JAVAN GERGEDANI
 8)SİYAH AYAKLI DAĞ GELİNCİĞİ
 9)SUMATRA KAPLANI
PANDA
Panda anavatanı çin vietnam ve
burma olan pandalar doğal yaşam
alanlarının yok edilmesi nedeniyle
tehlike altındadır kapalı alanlarda
ya da özel koruma alanlarında
üremeleri sağlanmaya çalışılan
pandaların sayısı 2 bin adedi
bulmuyor bile
JAUGAR
Dünya doğayı koruma
birliğinin (IUCN)2006 raporu
insan kaynaklı suistimaller
sonucu 784 türün dünya
üzerinden tamamen yok
olduğunu ve 16.119 hayvan
türünün tükenmekte olduğunu
göstermekte. Sadece 2006’da
listeye 530 türün eklenmiş
olması canlı türlerinin ne
büyük bir tehdit altında
olduğunu gösterir.
KELAYNAK
Deniz ürünlerine ve suya
duyduğumuz açlığın giderek
yoğunlaşmasına gezegenimiz
de yaşayan su canlıları için
giderek ciddi bir tehlike
oluşturuyor.Sığ suda yaşayan
balık türleri azaldıkça,
balıkçılarda gözlerini derin
sulara dikiyorlar ve böylece
oralarda yaşayan canlıların
geleceğini tehlikeye
sokuyor.Bunlardan biride
kelaynak türüdür.
KISA GAGALI YUNUS
Kısa gagalı yunus
Akdeniz alt
türüdür.Son 40 yıl
içinde türün
nüfusu aşırı
avlanma ve yaşam
alanlarının
bozulması sonucu
%50’ye düşmüştür.
PENGUEN
Çin pandalarının soyu giderek
azaldığını gördükçe endişelerken,
şimdi de imparator penguenleri
sorunu ortaya çıktı. Tasmanya’nın
güneyinde Antartık kıyısında yaşayan
imparotor penguenleri büyük bir
hızla azalıyor. Bölgedeki buzlar
eridikçe hayvanların sayısı da
düşüyor.Penguenlerin sayısı son 50
yılda 3 bin kadar düştü.en büyük
ölüm oranı 1976-1980 arasında deniz
aza lması sırasın da raslandı
LEAR MACAW PAPAĞANI
Lear macaw papağanı brezilya
koruma çalışmaları sayesin de
sayısı artmaya başlayan kıritik
türlerdendir brezilyanın toca
velha ve serra branca
bölgelerindeki iki ana
kolonide250’den fazla lear
macaw olduğu sanılıyor.
JAVAN GERGEDANI
 Bu gergedanlar, belkide dünyanın en nadir bulunan
memelilerdir. Kaçak avcılar boynuzuna değer verirken,
müteahhitler ise gergedanların yaşadığı ormanları yo
ediyorlar. Her ikisi de türler için ölüm hükmünü
veriyor.
SİYAH AYAKLI DAĞ GELİNCİĞİ
Kıtanın tek yerli
gelincikleri ve nesli
tükenmekte olan
memelilerden biridir. 1986
yılında, yalnızca 18 dağ
gelinciği kalmışken şimdi
soyu tekrar kazanılmaya
çalışılıyor.
SUMARTA KAPLANI
Endoznezya’nın adalarında bir tanesi olan
Sumarta’nın gözlerden uzak ormanları,
Dünya’nın en nadir kaplan türlerinden bir
tanesi olan görkemli Sumarta Kaplanı’na ev
sahipliği yapıyor. Son 25yılda Sumarta
ormanlarının %50’sinin yok olmasıyla vahşi
doğada yaşayan kaplanlarının sayısının
400’ün altında indiği tahmin ediliyor.Tarım
alanları kereste endüstrisi ve palimiye yağı
üretimi nedeniyle toprağa olan talebin gğn
geçtikçe artması kaplanların yaşam alanını
son derece daralttı.
BİZİ İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
 Umarım beyenmişsinizdir biz bu slaytı yapmakla çok
eylendik sizde eylenmişsinizdir umarım:P

similar documents