Baraj Setleri ve Su Kanalları Güvenliği Sunumu

Report
Geleneksel
Güvenlik
Çözümler




Her metresi gözetlenemez
Ekonomik değil
Pratik değil
Kötü hava koşullarına karşı
hassastırlar
 İdeal güvenlik uygulanamaz!!
Güvenlikte yeni arayışlar :








Fiber optik sensörler
Kızıl ötesi hareket detektörleri
Mikrofonik kablolar
Mikrodalga duyargalar
Kara gözetleme radarları
Dopler radarlar/Speed dome
Işık bariyerleri
Likit basınç tüpleri
3
Akustik algılama sistemleri, geniş ölçekli güvenlik
uygulamalarında yeni bir basamak oluşturmuştur.
Bu sistemler,
 Güvenli ve hassas tespitler yapabilen,
 Tesisi ve işletmesi ekonomik,
 Yanlış alarmları en aza indiren
En gelişmiş güvenlik ve takip sistemidir.
Güvenlikte yeni arayışlar :
Birinci nesil akustik algılayıcılar
x
x
Sistem
x
Sistem
Fiber algılama kablosu herhangi bir yerden koptuğunda sistem tamamen devre dışı kalır
İkinci nesil akustik algılayıcılar
Sistem
x
Yansıtıcı / Loop
Fiber algılama kablosu herhangi bir yerden koptuğunda sistem tamamen devre dışı kalır
Üçüncü nesil akustik algılayıcılar
Sistem
x
Fiberoptik Kablo
x
Fiber algılama kablosu herhangi bir yerden koptuğunda sistemin kopma noktasından
sonraki kısmı devre dışı kalır, kopan noktaya kadar alanda, algılama devam eder.
5
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Algılama Türleri





Titreşimler, ses dalgaları,
Darbe, kesme, delme, kazma eylemleri
Ortam sıcaklık farkları,
Sıvılardaki kaçaklar ve sızıntılar,
Toprakta yayılan sismik dalgalar gibi değişimler
algılanabilir.
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Yöntem
Fiber optik kabloların sensor olarak
kullanımı
Gönderilen
ışık
Işık
Girişi
Geri yansıyan
Işık
Fiber optik
kablo
Yansıyan ışık
analizi
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Algılama uygulamalarında kullanılan saçılmalar



Raman saçılmalarının çapı sıcaklığa dayanır.
Brillouin çizgileri sıcaklık ve gerilme algılar.
Rayleigh düşük titreşimleri (vibrations) algılar.
T, e
T, e
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Algılama Yeteneği
10 kilometrelik hat boyunca 10.000 sensor!!
Standart multi mod / single-mode fiber optik kablo
T1
T2
T3
T4 ……….
Yansıyan ışık, hattın her 1 metrelik kısmında ölçüm sağlar, dolayısı ile
hat boyunca 10.000 sensor bölgesi oluşturur.
Lazer ışığında 1-2m. boyutlu darbeler
T9,995
T9,996
T9,997
T9,998
T9,999
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Algılama Yöntemi
 Standart multi- mod / single-mod fiber optik kablo.
 Kabloya ulaşan her titreşim kablo tarafından algılanır.
 Yansıyan lazer ışığı her bir metre için ölçüm bilgisi
sağlar.
1 metre boyutlu modüleli lazer
darbeleri fiber içinde hareket eder.
Standart haberleşme fiber hattı
Dış koruma
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Algılama Yöntemi
 Standart multi- mod / single-mod fiber optik kablo.
 Kabloya ulaşan her titreşim kablo tarafından algılanır.
 Yansıyan lazer ışığı her bir metre için ölçüm bilgisi
sağlar.
Titreşim sonucu
oluşan baskı
Baskı sonucu
Backscatter
light
oluşan
ışıkbygeri
caused
yansıması
compression
Sorgulayıcı tarafından tespit edilen
Baskı izi
1 metre boyutlu modüleli lazer
darbeleri fiber içinde hareket eder.
Standart haberleşme fiber hattı
Dış koruma
F/O Kablo Tabanlı Sensor Sistemleri
Temel Elemanlar
FİBER SENSOR SİSTEMLERİ
SORGULAYICI
FİBER OPTİK KABLO
F/O Tabanlı Sensor Sisteminin Özellikleri
 Fiber sensor, algılama yaptığı hat boyunca hiçbir güç
veya ek donanım gerektirmez,
 RF /EMI ye karşı dayanıklıdır,
 Yıldırımlardan etkilenmez,
 Çürümez,
 Bakım gerektirmez,
 İdamesi çok kolaydır,
 Tesis edilmesi çok kolaydır,
 Tespit edilmesi çok zordur.
F/O Tabanlı Sensor Sisteminin Yetenekleri
 Algılama yapılabilecek fiber uzunluğu: 40-50 Km.
Algılama mesafesi 40-50 Km.lik gruplar halinde istenildiği kadar uzatılabilir
 Algılama noktasındaki doğruluk hassasiyeti: 1-4 m.
 Algılama alanı: Kablonun her iki yanındaki 5-40 metre
Toprak katmanının özelliğine ve olay sınıfına göre bu mesafeler değişebilir
 Olay sınıflandırma yeteneği: Yaya, araç, kazı faaliyeti, tel
örgüyü kesme, tırmanma ve geçme vb.
 Gerçek zamanlı uzaktan izleme ve kontrol
Olay cinsini ses olarak duyma; ekranda grafik titreşim izleri
olarak görme; Yerel ve uzak cihazlara, alarmlar ve bildirimler
gönderebilme.
F/O Tabanlı Sensor Sisteminin Yetenekleri
Yeraltına döşenmiş fiberoptik kablo
ile bir insan yürüyüşünü, kablonun
her iki yanındaki 5-15 metrelik
alanlarda tespit edebilmek
mümkündür.
Fiberoptik kablo iki metre ara ile
döşendiği takdirde yön, hız ve
birbirinden farklı olayları da tespit
edebilmek mümkündür.
F/O Tabanlı Sensor Sisteminin Yetenekleri
Yeraltına döşenmiş
fiberoptik kablo ile bir araç
hareketlerini, kablonun her
iki yanındaki 40 metrelik
alanlarda tespit edebilmek
mümkündür.
F/O Sensor Uygulama Yöntemleri
30-50 m.
10-15 m.
5-15 m.
17
F/O Tabanlı Sensor Sisteminin Yetenekleri
Fiber optik sensorlardan gelen alarm uyarılarına
otomatik olarak yönlendirilebilecek en yakın lokal
kameralar ile güvenlik yönetim merkezinden alarm
noktaları takip edilebilir.
F/O Tabanlı Sensor Sisteminin Uygulaması
Toprağın 30 – 50 cm.
altına döşenir
Doğrudan toprakla
temas halinde döşenir
FİBER OPTİK
SENSÖRLER
Uygulamalar
 Çevre Güvenliği (Havaalanı, Askeri tesisler, geniş
alana yayılmış kritik tesisler, ulaşım yollarının emniyeti,
mühimmat depoları…)
 Sınır Güvenliği (Yasa dışı geçişlerin algılanması)
 Takip ve güvenlik sistemleri
Tünel geçişleri, boru hatlarının takibi, demiryolu
güvenliği, toprak kaymaları, tren trafiğinin takibi,
otoyollardaki buzlanma takipleri ve trafik yoğunluğu
denetimi.
 Yangın Takip Sistemleri
 Mühendislik uygulamaları
Yapısal denetim (baraj setleri, su kanalları, otoyollar)
21
Enerji ve sulama barajları
Baraj ve sulama setlerinde F/O sensor kullanımı
 Baraj gövde betonunun dökümü sürecinde sıcaklık
takibi yapılmasında kullanılır.
 Aşırı ısınmaya dayalı mikro delikleri algılamada
kullanılır.
 Baraj gövdelerinde su sızıntısı olan bölgelerin
algılanmasında kullanılır.
 Gövde çatlaklarının durum takibinde kullanılır.
İmalat aşamasında baraj setlerine döşenecek fiber
sensörler, gövde güvenliği, ısı değişimleri ve sızdırmalar
konusunda oluşabilecek tehlikeleri algılamamızı sağlar.
Baraj ve sulama setlerinde imalat aşamasında ısı takibi
 Beton yüzeyine fiberoptik sensör serilerek imalat yapılır.
(15m x 20m).
Baraj ve sulama setlerinde imalat aşamasında ısı takibi
 Beton yüzeyine fiberoptik sensör serilerek imalat yapılır.
(15m x 20m).
Barajlarda ve sulama setlerinde ısı takibi
6 aylık ısı gözlem sonuçları
Su setleri
Su setlerinin imalatı aşamasında set içine
yerleştirilen fiberoptik sensor kablo, sızıntıları
algılamamızı sağlar.
Sulama kanallarının imalatı aşamasında kanal
setlerine yerleştirilecek fiberoptik sensor kablolar ile
suyun seviyesi, setlerde çatlaklar veya taşma
noktaları tespit edilebilir.
Uygulamalar
Fiber sensorlar ve güvenlik kamerası entegrasyonu
Algılama sistemi, baraj tesisleri, havaalanları, enerji santralleri,
mühimmat depoları vb. stratejik boyutlu tesislerin çevre güvenlik
bariyerlerinden yapılacak sızma ve aşma faaliyetlerini algıladığında, en
yakın kameraya yönlendirme komutu vererek olayın izleme ve kayıt
altına alınmasını da yönetir.
SONUÇ
Fiberoptik tabanlı sensor sistemleri;
 Bir insan vücudundaki sinir sistemi gibi, yayıldığı her
noktadan geri bildirim yaparak, çok küçük hata payı
ile ısı ve konum ve olay bilgisi verir.
 İklim şartlarından ve görüş faktörlerinden etkilenmez.
 Tesisi, işletmesi ve idamesi çok kolaydır.
 CCTV ve termal görüntüleme sistemleri ile
entegrasyonu mümkündür.
 Algılama teknolojisinde insan faktörünü en aza
indiren en gelişmiş sistemlerdir.
32
Fiber Optik Sensorlar ve Güvenlik Uygulamaları

similar documents