I st. OND

Report
O
aza
Nowej Drogi
pierwszego stopnia
OND 1O
Nazwa programu
• Nowy człowiek
• Nowe życie
• Droga
Założenia programowe
• miejsce człowieka wobec Boga
• wnętrze człowieka
• spojrzenie w przyszłość
Program dnia
•
•
•
•
•
•
•
modlitwa poranna
Ewangeliczna Rewizja Życia
szkoła liturgiczna
Eucharystia
wyprawa otwartych oczu
nauka śpiewu
pogodny wieczór
Punkty programu – ku
pojaśnieniu
Ewangeliczne Rewizje Życia
Wyprawy otwartych oczu
modlitwa na OND 1O
opowiadania o świętych
szkoła liturgii
Eucharystia
pogodny wieczór
Synteza poszczególnych
części programu
Adoracja Najświętszego
Sakramentu – dzień 5
Celebracja Sakramentu
Pojednania – dzień 10
Via Lucis – dzień 11
Dzień Wspólnoty – dzień 13
Akt zawierzenia Maryi – dzień 14
Agape – dzień 15
Nasza Droga i Nasz Program –
czyli Dekalog oazowicza.
1. Chrystus.
2. Niepokalana.
3. Kościół.
4. Nowe życie
5. Krzyż
6. Nowy człowiek
7. Nowa kultura
8. Czystość.
9. Abstynencja
10. Wspólnota.
UWAGI
• Uczestnikami są dzieci po VI klasie
szkoły podstawowej
• Są to w większości ich pierwsze
rekolekcje wakacyjne
• Atmosfera rekolekcji zależy w większej
mierze od diakonii
• Ważne jest, aby WSZYSCY angażowali się
w program

similar documents