iş güvenliği ve işçi sağlığı dosyayı indirmek için tıklayın..

Report
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ KAZALARINI
AZALTMAK İÇİN
İŞ YERİNDE DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
KONULAR :
• İş Güvenliği Tanımı
• İş Güvenliğinin Önemi
• İş Güvenliğinin Amacı
• İş Kazası Tanımı ve Nedenleri
• İş Kazalarını Önlemede Yapılması Gerekenler
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Güvenliği Tanımı
İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli
çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler
dizisine İŞ GUVENLİĞİ denir.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Güvenliğinin Önemi
Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere
paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili
bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bir takım tedbirleri önceden alarak
iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmektedir.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Güvenliğinin Amacı
a. Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak,
b. Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
c. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak,
d. İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları
en aza indirebilmek.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Kazası :
İş kazası, olaylar zincirinde beklenmedik ve hatalı bir davranış ya da
teknik bir arıza nedeniyle ortaya çıkan, sonucunda her zaman bir
sakatlanma, ölüm ya da tahrip görülmese bile belirli bir faaliyetin
tamamlanmasını engelleyen bir olaydır.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Kazalarının Nedenleri :
İş kazaları, genel olarak güvensiz davranışlar ve güvensiz durumlar
olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan güvensiz davranışlar
incelendiğinde;
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
•İşi Bilinçsiz Yapmak,
•Dalgınlık ve Dikkatsizlik
•Makine Koruyucularını Çıkarmak
•Tehlikeli Hızla Çalışmak
•Görevi Dışında İş Yapmak
•İş Disipline Uymamak
•İşe Uygun Makine Kullanmamak
•Yetkisiz ve İzinsiz Olarak Tehlikeli Bölgede Bulunmak
•Kişisel Koruyucuları Kullanmamak
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
Güvensiz Durumlar ise;
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
• Güvensiz Çalışma Yöntemi
• Güvensiz ve Sağlıksız Çevre Koşulları
• Topraklanmamış Elektrik Makineleri
• İşe Uygun Olmayan El Aletleri
• Kontrol ve Testleri Yapılmamış Basınçlı Makineler
• Tehlikeli Yükseklikte İstifleme
• Kapatılmamış Boşluklar
• İşyeri Düzensizliği
• Koruyucusuz Makine Tezgahlar
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Kazalarını Önlemede Alınacak Tedbirler:
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İş Yeri Düzeni ve Temizliği:
• Çalışan takım, tezgah ve makine, işin tamamlanmasından sonra mutlaka
temizlenmelidir, kullanılan aletler yerine konmalıdır.
• Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı,bu
alanlar mümkün olduğu kadar temiz tutulmalıdır.
• İş yerinin içinin yanı sıra dış cevre temizliğinin de yapılması gerekir.
• İş artıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması icin gerekli tedbirler
alınmalıdır.
•Çalışanların kayarak düşmelerine sebep olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri
ile karpuz, kavun, muz vb. kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
El Aletleri Düzen ve Tertibi:
• Yapılacak işe uygun alet seçilmelidir.
• Aletler temiz tutulmalıdır. Onları kullanmadan önce kontrol edip, vurma
aletlerinin başları mantarlaşmış veya çapaklaşmışsa, bunları taşlanıp tamir
edilmelidir.
• Sapları kıymıklaşmış, kırılmış veya gevşemişse, aleti kullanmadan önce bunlar
değiştirilmelidir.
• Her aletin kendine ait depolama yeri olmalıdır. Aletler yerlerine konulmalı,
çalışanların veya başka birisinin üstüne düşebilecek veya ayağına takılabilecek bir
yerlere bırakılmamalıdır.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
El Aletleri Düzen ve Tertibi:
• Özellikle keskin ve sivri uçlu olan aletleri ceplerde taşımak tehlikelidir. Bu nedenle
bir alet çantası kullanılmalıdır.
• Herhangi bir el aleti üstüne gereğinden fazla basınç veya kuvvet tatbik
edilmemelidir.
• Parçaların fırlamasına sebebiyet verecek yontma ve buna benzer
diğer bir işi yaparken emniyet gözlüğü kullanılmalıdır.
• El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu icin hemen her işin başlangıcında
ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
Genel Güvenlik Önlemleri:
• Şüpheli konular daima yetkiliye sorulmalıdır.
• İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır.
• Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir.
• Atölyeler içinde asla koşulmamalıdır.
• Yetkili kişilerden izin alınmadan malzeme ve makinelere dokunulmamalıdır.
• Basınçlı hava doğrudan ne kendimize ne de başkasına tutulmamalıdır. Basınçlı
hava tehlikelidir ve öldürücü olabilir.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
Genel Güvenlik Önlemleri:
• Küçük bile olsa her olay derhal amire bildirilmelidir.
• Koruyucu gözlük takılmalıdır.
• Koruyucu ayakkabı giyilmelidir.
• İş başında iş elbiseleri mutlaka giyilmeli ve düğmeleri ilikli olmalıdır.
• Gömleklerin kolları ya ilikli olmalı ya da kıvrılmalıdır.
• Çalışma esnasında koruyucu kask (baret) kesinlikle
çıkarılmamalıdır.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
Genel Güvenlik Önlemleri:
• Her zaman uygun anahtar kullanılmalıdır. Ağzı bozuk anahtar veya takım
kullanılmamalıdır.
• Bir parca, vinc ile kaldırılırken guvenli bir uzaklıkta durulmalıdır.
• Calışırken parmaklarda yuzuk, kolda saat bulundurulmamalıdır.
• Ağır parcalar tek başına elle kaldırılmamalıdır. Ya kaldırma aracı kullanmalı ya da
yardım istenmelidir.
• Calışan tezgahın
dayanılmamalıdır
ustune
gereğinden
fazla
eğilmemeli
ve
tezgaha
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1
EYFEL ÇELİK İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
HİÇBİR ŞEY SİZİN HAYATINIZDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR.
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1

similar documents