File

Report
SİVİL SAVUNMA
“Felaket başa gelmeden evvel
önleyici ve koruyucu tedbirleri
düşünmek lazımdır, geldikten
sonra dövünmenin yararı
yoktur."
M. Kemal ATATÜRK
SİVİL SAVUNMA
•
Sivil Savunma,
savaşta ve afetlerde
halkın can ve mal
kaybını en aza indirme
amacını taşıyan ve
topyekun savunmanın
en önemli
unsurlarından biridir.
SİVİL SAVUNMA
• Savaş zamanı halkın
can ve mal kaybının
en aza indirilmesi;
• Afetlerde can ve mal
kurtarılması;
• Büyük yangınlarda
can ve mal kaybının
azaltılması;
• -Yok olmaları veya çalışamaz hale
gelmeleri durumunda yaşamı büyük
ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel
kurum ve kuruluşların korunması ile
bunların acil onarımlarının yapılması;
• -Savaş zamanı her türlü savunma
faaliyetlerinin sivil halk tarafından
desteklenmesi;
• -Cephe gerisinde halkın moralinin
kuvvetlendirilmesi;konularını kapsayan
SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI
önlem ve faaliyetler bütünüdür.
İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ
• Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
tarafından; hava saldırısı ihtimali
olduğunda, hava saldırısı başladığında ve
saldırı durduğunda halkın alabileceği
önlemleri uygulamak üzere yurt genelinde
il ve ilçelerimizde toplam 580 adet siren
sistemi kurulmuştur.
• Kurum ve okullarda, sirenlerin vereceği
ikazlara göre hareket edilecektir.
A-HAZIRLIK İKAZI
• Bir savaş tehlikesinde kurum ve
okullarımızın gereken son hazırlık
önlemlerini alabilmeleri için hükümetçe
gerekli görüldüğü taktirde verilen ikazdır.
• İşareti:Radyo televizyon gibi yayın araçları
aracılığı ile verilir.
• Yapılacak İşler:Kurum ve okullardaki
sığınma yerleri gözden geçirip,eksikleri
tamamlanıp kullanılır hale getirilecek,
karartma emirlerine uyularak dışarıda hiç
ışık yakılmayacaktır.
B-TEHLİKE HABERLERİ
(İKAZLARI)
1- Sarı İkaz
• Saldırı ihtimali var anlamındadır.
• İşareti: Üç dakika sürekli düz siren sesi ile
verilir.
YAPILACAK İŞLER
Kurum ve Okullarda:Doğal gaz, kazan
dairesi,elektrik ve su anahtarları
kapatılacak, yanan ocak,soba,tüp vs.
varsa söndürülecek.Kapı ve pencereler
kapatılıp perdeler çekilecek ve hemen
sığınma yerlerine gidilecektir.
Açık Alanlarda:hemen saklanabilmek üzere
en yakın sığınma yerlerine gidilecektir.
Taşıtlarda: Araçtan inilecek, açıktakiler gibi
davranılacaktır.
2- Kırmızı İkaz(ALARM)
Saldırı tehlikesi var anlamındadır.
İşareti:Üç dakika yükselip alçalan, dalgalı
siren sesi ile verilir.
YAPILACAK İŞLER
Kurum ve Okullarda:Sarı ikaz anındaki
önlemlerden eksikler varsa
tamamlanacaktır.
Açık Alanlarda:Hemen en yakın sığınak
yerine yoksa saklanabilmek üzere en
yakın sığınma yerlerine (köprü altı,duvar
dibi veya çukur yerlere) gidilecek,”tehlike
geçti” işareti beklenecektir..
Taşıtlarda: Araçtan inilecek, açıktakiler gibi
davranılacaktır.
3- Radyoaktif Serpinti İkazı (Alarm)
Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı var
anlamındadır.
İşareti:Kesik kesik siren sesiyle ve radyo,
televizyon gibi yayın araçlarıyla verilir.
Yapılacak İşler
Kurum ve Okullarda: Alarm esnasındaki
tedbirler alınır.
Açık Alanlarda: En yakın sığınma yerine
veya kapalı bir yere gidilecek,vücudun
açıkta kalan yerleri örtülecektir.
Taşıt Araçlarında:En elverişli yerde durarak
sığınma yerine veya kapalı bir yere
gidilecek.
C- Tehlike Geçti (BEYAZ İKAZ)
• Tehlike geçti işareti, radyo, televizyon,
hoparlör, megafon gibi araçlarla
duyurulur.Bu haberi duyunca sığındığınız
yerden çıkarak normal yerlerinize
dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa
yardım ediniz.
GİZLEME VE KARARTMA
Hükümetçe gerekli görüldüğü halde
olağanüstü halden itibaren ışıkların
söndürülmesi ve karartılması uygulanır.
Kurum ve okul binalarının dışında
(dışarıda) yanan ışıkların geceleri havadan
gözükmemesi için tamamen söndürülmesi,
zorunlu olanların maskelenmesi ve siyah
perdelerle kapatılması gibi tedbirler alınır.
SIĞINAK VE SIĞINAK YERLERİ
Klasik ve nükleer silahlarla,kimyasal ve
biyolojik savaş maddelerinin etkilerinden
insanlar ile ülkenin, savaş gücünün
devamı için gerekli olan canlı ve cansız
değerleri korumak amacıyla yapılan
yerlere SIĞINAK denir.
SIĞINAK YAPIMINDA AMAÇ
1.Can ve mal kaybını en aza indirmek.
2.Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı
sağlamak.
3.Az masraflı toplu korunma imkanı
sağlamak.
SIĞINAKTA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1.Sığınaktan kimlerin ve
ne şekilde yararlanacağı
önceden tespit edilmelidir.
2.Sığınağın havasını
bozmadan çalışabilen
aydınlatma tertibatı
bulunmalıdır.
3.Yangınlara karşı önlem
alınmalıdır.
• 4.Sığınaklar
sıvanmamalı ve
gereksiz eşya
konmamalıdır.
• 5.Dışarı ile
haberleşme tertibatı
sağlanmalıdır.
• 6.Sığınağa girerken
yeterli kadar sağlık
malzemesi ve diğer
araç gereçler
alınmalıdır.
SIĞINAKTA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
• Kurum ve okulların donatacağı sığınakta
birkaç günlük yiyecek,içecek ve sağlık
malzemeleri, yangın söndürme araç
gereçleri bulundurulmalıdır.
• İçeceklerin kapalı kaplarda, yiyeceklerin
konserve şeklinde, sağlık malzemelerinin
de orijinal kap veya kutularda
bulundurulmalarına dikkat edilir.
• Bu İkaz ve Alarm işaretlerini
tanımak, tanıtmak ve alınacak
tedbirleri bilmek, olağanüstü hal ve
savaş durumundan en az zararla
çıkmamızı sağlayacaktır.

similar documents