19Ocak2012 - Betam - Bahçeşehir Üniversitesi

Report
PARA POLİTİKASINDA YENİ
ARAYIŞLAR
FATİH ÖZATAY
TOBB-ETÜ ve TEPAV
Bahçeşehir Üniversitesi - BETAM, 19
Ocak 2012
1
Sunumun Plânı
• I. Küresel Kriz Öncesi: Klasik Enflasyon
Hedeflemesi
• II. Enflasyon Hedeflemesi Yetersiz mi Kaldı?
• III. Yeni Enflasyon Hedeflemesi
• IV. Likidite Yönetimi
• V. Nasıl Bir Kurumsal Düzenleme?
2
I. KÜRESEL KRİZ ÖNCESİ: KLASİK
ENFLASYON HEDEFLEMESİ
3
Klasik Enflasyon Hedeflemesi
• Merkez bankasının amaç fonksiyonu (L):
1
1
h 2
2
Lt  ( t   )   (Yt  Yn )
2
2
 λ = 0 (Katı EH), λ > 0 (EH)
 Esnek enflasyon hedeflemesi:
– Enflasyonu (π) hedefe (πh) yaklaştırmak,
– Çıktı açığını en aza indirmek
– Çıktı açığı (x) = Üretim (Y) – Üretimin doğal düzeyi (Yn)
4
Klasik Enflasyon Hedeflemesi
• Phillips denklemi:
 t   t 1  xt 1
• IS denklemi:
• r: Reel faiz haddi, Q: Reel kur
Yt  A  2 rt 1  3Qt 1
5
Klasik Enflasyon Hedeflemesi
• IS (doğal üretim düzeyi için):
• Qn: Doğal reel kur, rn: Doğal reel faiz haddi
Yn  A   2 rn  3Qn
• Dolayısıyla,
xt  Yt  Yn  2 (rt 1  rn )  3 (Qt 1  Qn )
6
Klasik Enflasyon Hedeflemesi
• Reel kurun belirlenmesi:
Qt   4 (rt  r )
*
t
• Denge reel kur:
Qn   4 (rn  r )
*
n
7
Enflasyon Hedeflemesi
Çözüm
• Reel politika faizi:
rt  rn  34 B(r  r )  BA [( t   )   (Yt  Yn )]
*
t
1
*
n
h
B  ( 2  3  4 )
A  (
2
1
0
 1 )  0
8
Klasik Enflasyon Hedeflemesi
• Notlar:
– tepki fonksiyonu farklı yazılsaydı merkez
bankasının enflasyonun gelecekte alacağı değerin
hedeften sapmasına tepki verdiği de görülecekti.
– Katı enflasyon hedeflemesinde (λ = 0) de üretim
düzeyine tepki veriliyor. Ama bu durumda faiz
tepkisi daha şiddetli oluyor.
9
II. KLASİK ENFLASYON HEDEFLEMESİ
YETERSİZ Mİ KALDI?
10
EH yetersiz mi?
• FED’i dikkate alarak daha genel bir soru
sorabiliriz: Enflasyonu hedefe, üretim düzeyini
de potansiyeline yaklaştırmayı amaçlayan bir
para politikası yetersiz mi?
• 2000’li yıllarda enflasyonda önemli bir düşüş
var. Bu soru buna rağmen geçerli.
11
EH yetersiz mi?
Ortalama enflasyon (%)
12
EH yetersiz mi?
(Türkiye’de sonuçlar)
13
EH yetersiz mi?
• Küresel kriz, böyle bir para politikasının
yetersiz kaldığı hakkında derin şüpheler
oluşturdu.
• Mesela FED’in varlık fiyatlarında oluşan balonu
engellemediği sıkça belirtildi.
14
EH yetersiz mi?
• Greenspan, 2002, Jackson Hole’da:
• “1990’ların ortalarından itibaren ekonomideki ve
finansal piyasalardaki gelişmeleri anlamak çabası
politika yapıcıları için özellikle meydan okuyucu bir
uğraş oldu… FED varlık fiyatlarında oluşan hava
kabarcıklarına ilişkin bazı sorunlara eğildi… Olaylar
geliştikçe, bir hava kabarcığını belirlemenin ne kadar
zor bir iş olduğunu, ancak o kabarcık patlayıp da varlığı
böylece kanıtlandıktan bu kabarcığın saptanabildiğini
fark ettik. Dahası, önceden belirlenebilseler bile, hep
kaçındığımız bir keskin ekonomik daralmaya yol
açmadan bu kabarcığın büyümesinin engellenebileceği
hiç açık değildi.”
15
EH yetersiz mi?
16
EH yetersiz mi?
17
EH yetersiz mi?
• Para politikası çerçevesi mi sorunlu, yoksa
piyasaların her sorunu çözeceği inancı mı?
• Greenspan, 2008:
• “Yüzyılda bir gerçekleşecek bir kredi
tusunamisinin ortasındayız… Kredi veren
kurumların, kendi çıkarları için, hissedarlarının
hisselerini de koruyacaklarını düşünenler
şoktalar (özellikle de ben). İnanamıyoruz.”
18
EH yetersiz mi?
• Para politikası çerçevesi mi sorunlu, yoksa
piyasaların her sorunu çözeceği inancı mı?
• Greenspan, 2002:
• “Uzun süren ekonomik gelişme dönemleri risk
almak için daha fazla akılcı istek uyandırır.”
19
EH yetersiz mi?
• Varlık fiyatlarında balonlara karşı ne
yapılabilir?
• Hızlı kredi genişlemesine karşı ne yapılabilir?
• Yüksek kaldıraça karşı ne yapılabilir?
• Mikro-sakıngan, makro-sakıngan önlemler.
• EH ile makro sakıngan önlemler birleştirilebilir
mi?
20
III. YENİ ARAYIŞLAR
21
Yeni Arayışlar
• Enflasyonun hedeften sapmasına ve üretim
düzeyinin doğal düzeyinden sapmasına ek olarak
kaldıraçlı işlemleri ‘denge’ düzeyinde tutmaya
çalışan esnek bir EH.
• Yeni amaç fonksiyonu:
1
1
1
h 2
2
Lt  ( t   )  1 (Yt  Yn )  2 ( K t  K n )
2
2
2
Kt: Bilanço ‘sağlık’ göstergesi: Açık pozisyon,
kaldıraç, vb.
22
2
Yeni Arayışlar
• Ek denklemler:
• Bilanço bozukluğu üretim düzeyinin doğal düzeyinden sapmasının
artan bir fonksiyonu olsun:
Kt  Kt 1  1 (Yt 1  Yn )
• Tersi de geçerli. IS denklemi finansal risk alma iştahından
etkileniyor:
xt  Yt  Yn  2 (rt 1  rn )  3 (Qt 1  Qn )  5 (Kt  Kn )
23
Yeni Arayışlar
• Artık amaç fonksiyonunda üç ‘açık’ var:
– Enflasyon açığı,
– Çıktı açığı,
– Finansal açık.
• İki tane de politika aracı var:
– Reel faiz: r,
– Finansal istikrar aracı (kredi karşılık oranı,
zorunlu karşılık oranı vb.): σ.
24
Yeni Arayışlar
• Yeni tepki fonksiyonu:
rt  rn   3  4 B(rt*  rn* )  B( 5  12 A11 )(K t  K n )  BA11 ( t   h )
 [ B(  5  12 A11 )1  B 2 A11 ](Yt  Yn )
• Eski tepki fonksiyonu:
rt  rn  34 B(r  r )  BA [( t   )   (Yt  Yn )]
*
t
*
n
1
h
A1  ( A   2 12 )  0
25
Yeni Arayışlar
• Eski tepki fonksiyonu ile karşılaştırma:
• Enflasyona tepki azalıyor.
• Üretimin doğal düzeyinden sapmasına tepki
parametrelere bağlı.
• Ek olarak bir de başlangıç dönemindeki bilanço
bozukluğuna tepki gösteriliyor. Bozukluk arttıkça
daha yüksek faiz tepkisi veriliyor.
26
Yeni Arayışlar
Sonuç
• Politika faizi ile makro-sakıngan politika aracı
arasında bir ödünleşim mekanizması var.
• Faizi daha az artırarak makro-sakıngan aracı daha
güçlü kullanmak mümkün. Tersi de geçerli.
• Bu basit çerçeve, EH çerçevesi içinde kalarak da
finansal istikrar amacına uygun davranılabileceğini
gösteriyor.
• Elbette daha genel bir model gerekiyor.
• Model ad-hoc. Alternatif bir kurgu sonuçları ne
kadar değiştirir?
27
Yeni Arayışlar
Sonuç
• Krizler doğrusal gelişmiyorlar. Makro-sakıngan
politika aracını politika faizi kadar sık
değiştirmek gerekmiyor.
• Makro-sakıngan araç ile politika faizi
birbirlerinin etkisini
giderecek şekilde
kullanılmamalılar.
• Bu, bizi likidite yönetimine ve TCMB’nin yeni
politikasına getiriyor.
28
IV. LİKİDİTE YÖNETİMİ
29
Likidite Yönetimi
Koridor Sistemi
• Merkez bankasının politika faizi çok kısa vadeli
bir faiz: Türkiye’de bir haftalık repo faizi.
• Bu faiz nasıl oluyor da daha uzun vadeli faizleri
(mevduat, kredi, tahvil gibi) belirliyor?
• Bunun olabilmesi için her şeyden önce politika
faizinin bankalararası piyasadaki kısa vadeli
faizi etkilemesi gerekiyor.
Likidite yönetimi (koridor sistemi)
• Merkez bankaları bunu likidite yönetimi ile
sağlıyorlar.
• Likidite yönetiminin amacı, bankaların kendi
aralarında yaptıkları işlemlerde ortaya çıkan
kısa vadeli piyasa faizinin, politika faizine yakın
bir düzeyde belirlenmesi.
• Bunun için öncelikle koridor faiz sistemi
uygulanıyor.
Likidite yönetimi (koridor sistemi)
Likidite yönetimi (koridor sistemi)
• Merkez bankası piyasada belirlenen faizi
koridor içinde tutmak için:
– Faiz, koridorun alt sınırının altına düşme eğilimi
gösterirse bankalardan borç (mevduat) alıyor.
– Faiz, koridorun üst sınırını aşma eğilimi gösterirse
bankalara borç (mevduat) veriyor.
– TCMB ve ECB bir de bu koridor içinde politika faizi
açıklıyorlar.
– Likidite sıkıntısı varsa, gidermek için bu faizden
repo ihalesi açıyorlar (haftalık borç veriyorlar)
Likidite yönetimi (koridor sistemi)
• Bu nedenle, piyasadaki faizin repo faizi
civarında belirlenmesi için merkez
bankalarının kendilerinden talep edilen kısa
vadeli likiditeyi bankalara ‘vermesi’ gerekiyor.
• Aksi takdirde enflasyon hedefi çerçevesinde
belirlenen politika faizinin bir anlamı kalmıyor.
V. NASIL BİR KURUMSAL YAPI?
35
Nasıl bir kurumsal yapı?
TCMB: Ekim 2010- Temmuz 2011
• Yaklaşık olarak Ekim 2010’dan bu
yana yeni bir para politikası var.
• Bu politika çeşitli aşamalardan geçti.
• İlk aşamada (kabaca Ekim -2010Temmuz 2011) uygulanan politikadan
alınacak dersler var.
36
Nasıl bir kurumsal yapı?
TCMB: Ekim 2010- Temmuz 2011
• İki ana amaç var:
– Fiyat istikrarı ve finansal istikrar
• Finansal istikrar için iki ara hedef:
– Hızlı kredi genişlemesini yavaşlat
– Kısa vadeli sermaye girişlerini engelle
• Üç araç:
– Politika (repo) faizi
– Zorunlu karşılık oranı
– Faiz koridorunun genişliği
Nasıl bir kurumsal yapı?
TCMB: Ekim 2010- Temmuz 2011
• Bir dizi kararla zorunlu karşılık oranları artırıldı
(kredi genişlemesini frenlemek için ).
• Faiz koridoru aşağıya doğru genişletildi (kısa
vadeli sermaye girişlerini caydırmak için).
Nasıl bir kurumsal yapı?
TCMB: Ekim 2010- Temmuz 2011
• Zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesi ile
krediye çevrilebilir fon miktarı azaltılmak
isteniyor.
• Bu politikanın çalışması için bu fon azalışını,
bankaların TCMB’den kısa vadeli borçlanarak
telafi etmemeleri gerekiyor.
Nasıl bir kurumsal yapı?
Kredi genişlemesi yavaşladı mı?
Nasıl bir kurumsal yapı?
Bankalar nasıl davrandı?
Nasıl bir kurumsal yapı?
Bu sonuçlar sürpriz mi?
• Sürpriz değil:
• Mevduatın ortalama vadesi o dönemde 50
gün; uzun değil.
• TCMB’den alınan borcun vadesi bir hafta.
• Arada yakın ikame var.
• Zorunlu karşılık artarken, bankalar TCMB’ye
vermek zorunda oldukları mevduatı TCMB’den
haftalık vadede borçlanarak telafi etmişler.
Nasıl bir kurumsal yapı?
Bu sonuçlar sürpriz mi?
• Sürpriz değil:
• Enflasyon hedeflemesi uygulayan bir merkez
bankası, bankaların kendisinden talep ettiği
kısa vadeli fonu büyük ölçüde vermek
zorunda.
• Bu nedenle zorunlu karşılık ve APİ paralel
hareket ediyor.
Nasıl bir kurumsal yapı?
Bu sonuçlar sürpriz mi?
• Bu açmazdan üç yolla kurtulmaya çalışılabilir:
– I. Bankaların APİ’den borçlanmaları riskli hale
getirmek için kısa vadeli piyasa faizinin
dalgalanmasına izin vererek.
– II. BDDK ile işbirliği.
– III. BDDK’nın bazı yetkilerinin (σ‘ya ilişkin )TCMB’ye
geçmesi ile.
Nasıl bir kurumsal yapı?
I.TCMB’nin tercihi
• İlk alternatif TCMB’nin uyguladığı alternatif:
• Başçı ve Kara (2011):
• “TCMB, biriken makro finansal dengesizlikleri
sınırlamak amacıyla temel olarak iki ara hedef
benimsemiştir: Kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmak
ve kredi genişlemesini yavaşlatmak. Bu doğrultuda,
fiyat istikrarından taviz verilmeden finansal istikrarın
gözetilebilmesi amacıyla, politika faizine ek olarak
zorunlu karşılıklar ve faiz koridorunun aktif para
politikası araçları olarak kullanılmasına karar verilmiştir
(sayfa 12).”
Nasıl bir kurumsal yapı?
I.TCMB’nin tercihi
• İlk alternatif TCMB’nin uyguladığı alternatif:
• Başçı ve Kara (2011):
• “...Zorunlu karşılıkların politika aracı olarak
etkinliğinin artırılması için… gecelik
piyasadaki faiz oynaklığının kontrollü bir
şekilde dalgalanmasına ve dolayısıyla faiz
koridorunun daha aktif bir politika aracı olarak
kullanılmasına olanak tanınmıştır (sayfa 13).”
Nasıl bir kurumsal yapı?
I. TCMB’nin tercihi
• İlk alternatif TCMB’nin uyguladığı alternatif:
• Başçı ve Kara (2011):
• “…Normal şartlarda, zorunlu karşılık uygulamasıyla
çekilen likiditenin tamamının merkez bankası
kaynaklarından karşılandığı varsayımı altında, zorunlu
karşılık oranlarındaki artışın kredi davranışı üzerinde
önemli bir etkisinin olmaması beklenir… Ancak pratikte
durum çok farklı olabilmektedir. Bankalar, zorunlu
karşılıkların artırılması yoluyla ortaya çıkan likidite
açığının tamamını merkez bankasından borçlanarak
sağlamaları durumunda, ortaya çıkan faiz riskini
üstlenmek durumunda kalacaktır…”
Nasıl bir kurumsal yapı?
I. TCMB’nin tercihi
• İlk alternatif TCMB’nin uyguladığı alternatif:
• Başçı ve Kara (2011):
• “…Politika faizinin gelecekte izleyeceği seyre dair
belirsizliğin yüksek olması durumunda, bankaların kısa
vadeli fonlamalarını artırmaları durumunda maruz
kaldıkları faiz riski daha da belirgin hale gelebilecektir.
Nitekim, TCMB’nin Kasım 2010 döneminden itibaren
açık olarak uygulamaya başladığı politika bileşiminde
kısa vadeli faizlerin tahmin edilebilirliği azaltılarak
zorunlu karşılıkların faiz riski kanalının güçlendirilmesi
de amaçlanmıştır (sayfa 15).”
Nasıl bir kurumsal yapı?
I. TCMB’nin tercihi
Nasıl bir kurumsal yapı?
I. TCMB’nin tercihi
TCMB
TCMB
Piyasa
borç verme
borç alma
Repo
Ortalama
Standart sapma
4.1.2010-17.5.2010
6.5
9
-
6.5
0.02
20.5.2010-16.9.2010
6.5
9
7
6.6
0.11
17.9.2010-14.10.2010
6.25
8.75
7
6.92
0.21
15.10.2010-11.11.2010
5.75
8.75
7
6.93
0.36
12.11.2010-16.12.2010
1.75
8.75
7
6.49
1.05
17.12.2010-19.1-2011
1.5
9
6.5
6
1.19
20.1.2011-3.8.2011
1.5
9
6.25
6.56
1.35
4.8.2011-19.10.2011
5
9
5.75
6.13
0.64
20.10.2011-(10.1.2012)
5
12.5
5.75
10.66
0.98
Nasıl bir kurumsal yapı?
II. TCMB-BDDK işbirliği
• Kim sağlayacak?
• İlgili bakan?
– BDDK özerkliği?
– TCMB bağımsızlığı
Nasıl bir kurumsal yapı?
III. BDDK’nın makro-sakıngan yetkileri TCMB’ye
• Haziran 2011’de BDDK bazı kararlar aldı.
• Bu kararlar kredi arzını sınırlamada kısmen de
olsa etkili oldular.
• TCMB’nin kendi sunumlarında var.
• BDDK (kısmen) ile TCMB birleşsin mi?
Teşekkürler…
53

similar documents