organisk-kjemi

Report
Seksjon for organisk kjemi
Lise-Lotte Gundersen (seksjonsleder)
Mer info på:
http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/organisk-kjemi/
Hva er organisk kjemi?
Organisk kjemi: Kjemien til karbonholdige stoffer
Basis for alt liv – Livsvitenskap
•Legemidler
•Mat, vitaminer, kosttilskudd etc
•Eksplosiver, kjemiske våpen
•Plast
•Maling
Organisk-analytisk kjemi /Bioanalyse
Legemiddelkjemi
Biologisk kjemi/Biokjemi
Organisk
kjemi
Polymerkjemi
Katalyse/Petrokjemi
(Organisk) strukturkjemi
Kjernekjemi/Radiofarmasøytisk kjemi
KJM1110 (Organisk kjemi I) oblig. for alle, tidlig i Bs
Hvem er vi – seksjon for organisk kjemi?
Fast vitenskapelige: 5
Mohamed Amedjkouh
Tore Benneche
Tore Bonge-Hansen
Lise-Lotte Gundersen
Teknisk ansatte:
Post docs:
Stipendiater/PhD stud.:
Ms stud.:
Utvekslingsstud./gjester:
1
3
13
8
3
Frode Rise
Tilhold: Østkarréen 2. og 3. etg
Felles lunchseminarer hver 2. mandag, se
www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/organic-chemistry/internal/group-meetings/
Organisk
juletre
Hva gjør vi – seksjon for organisk kjemi?
Organisk syntese
•Metodeutvikling – nye reaksjoner - mekanismestudier
Asymmetrisk syntese & “grønn” kjemi
•Syntese av forbindelser med interessante egenskaper
Biologisk aktive forb. inkl. naturstoffer, katalysatorer
NMR spektroskopi
•Strukturoppklaring naturstoffer
•Metabolisme studier
Hva blir våre kandidater (eksempler)?
Stipendiat / PhD studier
Industri: GE Health Care, Borregaard, Xellia, Synthetica, Algeta,
Pronova, Jotun, Shell, Nornen, Dyno Nobel, Eterfabrikken,
Aga, Kraft Foods (Freia), Ringnes, div. mindre biotek firmaer
Forskningsinstitutter: SINTEF, FFI
Offentlig virksomhet: Legemiddelverket, KRIPOS, NOAH, NFR
Undervisning (alle nivåer)
Ms oppgaver i organisk kjemi / syntese
(60 st p)
Renseteknikker – kromatografi
Strukturoppklaring – NMR og annen spektroskopi, (røntgen)
Beregninger inkl. i noen oppgaver
Sterkt anbefalte kurs siste semester Bs
•KJM3000 – Anvendt spektroskopi
•KJM3200 – Organisk kjemi II
Mulighet for KJM2010, KJM2020 eller KJM2030
prosjektoppgaver hos de fleste veiledere
Teorikurs i Master (30 st p)
KJM4010 (moduler) 10 st p: HMS, NMR, Røntgen, Teoretisk kjemi, + en
Felleskurs 5-10 st p: KJM 4020, evt. 4030
Spesialiserte kurs inntill 40 st p: KJM 52xx (organiske kurs)
Evt. spesialpensum
Mohamed Amedjkouh
Fosfapeptider:
Egenskaper: Biologisk, katalyse?
Vesicles:
May function as reactors
or organic cells, where
organic reactions are
taking place.
Autokatalyse
Tore Benneche
Syntese av organiske forbindelser som hindrer kommunikasjon
mellom bakterier – Biofilmhemmere
Bakterier danner biofilm på overflater
Tore Bonge-Hansen
Masteroppgaver i medisinalkjemi vil være fokusert på kreftforskning.
Fremstilling av potensielle legemidler mot leukemi gjøres i vår lab, mens biologisk
testing gjøres ved Haukeland sykehus i Bergen
Masteroppgaver innen katalytisk asymmetrisk syntese:
Fremstilling av nye, miljøvennlige katalysatorer til grønn kjemi.
Fremstilling av nye reagenser til anvendelse i organisk syntese
Lise-Lotte Gundersen
Synteseprosjekter rettet mot bioaktive forbindelse (og metodologi
“spin-offs”)
Lycorin
Syntese av naturprodukter
Agelasines, asmarines, lycorin alkaloider etc.
effekt på kreftceller og mikroorganismer
(tuberkulose, malaria, andre tropesykdommer)
Syntese av DNA-intercallating agents
(Midler mot kreft?, fluoriserende verktøy etc)
Syntese av fragmenter
Syntese av forenklede analoger
Nye substanser
Forbedret syntese av kjente substanser
Ms i organisk kjemi?
Inkluder KJM3000 & KJM3200 Bs
Ta direkte kontakt med aktuelle veileder
og andre medlemmer av gruppa for mer info
“Test” oss gjerne med en KJM2010/2020/2030 oppgave
Les mer:
www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/organisk-kjemi/

similar documents