Bildspel - Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden

Report
Ungdomar på och utanför
arbetsmarknaden
- fokus på unga som varken arbetar eller studerar
Ungdomsarbetslöshet
• Den relativa arbetslösheten bland ungdomar
uppgick till 23,6 procent av arbetskraften 2012.
Det innebär inte att närmare var fjärde ungdom
var arbetslös det året
• En vanlig missuppfattning är att arbetslösheten
avser en relation till hela befolkningen och inte
till arbetskraften
Klassificering av ungdomar (15-24 år)
arbetsmarknadsstatus 2012, tusental
Befolkningen 15-24 år
1 235,0
I arbetskraften
Ej i arbetskraften
647,6
587,4
Sysselsatta
Arbetslösa
494,4
153,2
därav
heltidsstuderande
68,3
Arbetslöshet bland ungdomar i relation
till arbetskraften och befolkningen
Ungdomsarbetslösheten 15-24 år i relation
till arbetskraften och befolkningen
årsgenomsnitt 2012
30
Procent
Arbetslösa i
procent av
arbetskraften
20
Arbetslösa i
procent av
arbetskraften
exkl. heltidsstuderande
Arbetslösa i
procent av
befolkningen
10
0
Källa: SCB, Arbetsförmedlingens egna beräkningar
Arbetslösa i
procent av
befolkningen
exkl. heltidsstuderande
Ungdomsarbetslösheten karaktäriseras
av många korta arbetslöshetsperioder
Arbetslösa ungdomar 15-24 år fördelade
efter tid i arbetslöshet
1-4 veckor
70
5-26 veckor
27-52 veckor
> 52 veckor
Tusental
60
50
40
30
20
10
0
2003
2006
2009
Källa: SCB
2012
• Den relativa ungdomsarbetslösheten på ungefär 25
procent är beräknad som en andel av arbetskraften.
Beräknad som andel av befolkningen uppgår
arbetslösheten (exkl. studerande som söker jobb) till
ungefär 7 procent.
• Ungdomsarbetslösheten består av många korta
arbetslöshetsperioder.
• Ungdomar är ingen homogen grupp. Det är viktigt att
diskutera de unga som har störst problem att finna
arbete. Många av de unga som har störst
etableringsproblem varken arbetar eller studerar
(NEET) och har ingen kontakt med arbetsmarknaden.
Unga som varken arbetar eller studerar (NEET)
Ungdomar som v arken arbetar eller studerar
(NEET) i OECD, 2011
Nederländerna
Danmark
Island
Schweiz
Sverige
Österrike
Slovenien
Finland
Norge
Tyskland
Tjeckien
Estland
Polen
Frankrike
Portugal
EU
Storbritannien
Ungern
Slovakien
Belgien
Irland
Spanien
Grekland
Italien
Turkiet
0
5
10
15
20
25
30
35
Andel av befolkningen 15/16-24 år
Källa: OECD
Unga som varken arbetar eller studerar i
Sverige
Vi har identifierat unga som:
•
har inga eller mycket låga förvärvsinkomster och som
inte studerar
•
Unga i åldrarna 16-29 år
•
Åren som undersöks är 2008, 2009 och 2010. Vidare
undersöks antalet unga som varken har arbetat eller
studerat tre år i rad (2008-2010)
•
Resultaten finns tillgängliga på kommuner och
utvalda stadsdelar
Antal unga som v arken arbetar eller studerar
samt dess andel av befolkningen
2008 - 2010
Antal (vä)
200
Andel av befolkningen (hö)
Tusental
Procent
14
12
10
180
8
6
160
4
2
140
0
2008
2009
Källa: SCB, Arbetsförmedlingens egna beräkningar
2010
• Av de drygt 190 000 unga som varken arbetade eller
studerade 2010 var det:
• Närmare 60 000 (drygt 30 %) saknar känd aktivitet . De
har varken varit i kontakt med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller kommunen under året
• Ungefär 40 000 (20 %) har under större delen av året varit
inskrivna på Arbetsförmedlingen och tagit del av olika
arbetsmarknadsinsatser.
Kommuner och utvalda stadsdelar med högst andel
unga som varken arbetar eller studerar, 2010
Andel av
Antal bef. 16-29
år
1 398
19
Stadsdel
Kommun
Antal
Herrgården
Kronogården
Rinkeby
Gårdsten
Malmö
Trollhättan
Stockholm
Göteborg
364
300
869
438
Andel av
bef. 16-29
år
31
26
26
25
Fosie
Malmö
1 697
25
16
Centrum-Öster
Araby
Andersberg
Landskrona
Växjö
Halmstad
665
342
269
25
23
23
239
16
N:a Biskopsgården Göteborg
272
22
Smedjebacken Dalarna
239
16
Bjuv
Skåne
396
16
Bergsjön
Hovsjö
Göteborg
Södertälje
880
243
22
22
Arboga
Västmanland
328
16
Gamlegården
Kristianstad
246
22
Hallstahammar Västmanland
383
16
Mellerud
Västra Götaland
221
16
Hyllie
Malmö
600
22
Malmö
Skåne
10 305
16
Tensta
Hjällbo
Stockholm
Göteborg
934
392
22
22
Kommun
Län
Landskrona
Skåne
Perstorp
Skåne
224
18
Klippan
Skåne
468
17
Burlöv
Skåne
486
17
Töreboda
Västra Götaland
241
17
Köping
Västmanland
697
17
Hagfors
Värmland
280
Grums
Värmland
Unga som varken har arbetat eller
studerat tre år i rad
• Här finns unga som tidigt i livet varit
mycket långa perioder utanför arbete eller
studier
• Här finns unga med stora etableringsproblem
Antal unga som v arken arbetade eller studerade
2008 och antal av dessa som äv en v ar utanför
arbete och studier 2009 och 2010
200
Tusental
Antal unga som varken arbetade
eller studerade 2008
150
Antal av dessa som även
var utanför arbete och
studier 2009 och 2010
100
50
0
Källa: SCB
Kommun
Län
Perstorp
Grums
Hagfors
Skåne
Värmland
Värmland
Västra
Götaland
Töreboda
Antal
Andel av
bef. 16-29
år
98
111
124
8
8
7
103
7
Stadsdel
Antal
Andel av bef.
16-29 år
Rinkeby
Stockholm
442
13
Kronogården
Trollhättan
141
12
Herrgården
Gårdsten
Malmö
Göteborg
137
185
12
11
Husby
Stockholm
289
10
Köping
Västmanland
300
7
Arboga
Västmanland
147
7
Filipstad
Kil
Värmland
Värmland
114
127
7
7
Tensta
Stockholm
438
10
Fosie
Malmö
656
10
Hallstahammar Västmanland
171
7
Centrum-Öster
Landskrona
246
9
Burlöv
202
7
51
7
Bjuv
Klippan
Skåne
Västra
Götaland
Skåne
Skåne
170
182
7
7
Landskrona
Skåne
502
7
Hertsön
Andersberg
Hyllie
Geneta
Bergsjön
Luleå
Halmstad
Malmö
Södertälje
Göteborg
99
107
241
97
347
9
9
9
9
9
Gamlegården
Kristianstad
96
9
Tibro
Västra
Götaland
115
7
Vårby
Huddinge
141
9
Gullspång
• 77 000 unga har varken arbetat eller studerat
under en treårsperiod
• Drygt 20 000 av dessa har under dessa tre år
inte varit i kontakt med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller kommunen. Här finns
en kärna av unga med mycket stora
etableringsproblem

similar documents