SydVästlänken styrgruppsmöte

Report
SydVästlänken viktig roll för framtidens
stamnät
Svenska Kraftnät, Ediel- och avräkningskonferensen
oktober 2011
Tommy Fröjd
2
Svenska Kraftnäts uppdrag
 Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av
el på stamnätet
 Utöva systemansvaret för el och gas kostnadseffektivt
 Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk
marknad för el och gas
 Verka för en robust elförsörjning
3
Så här började det
> Ett stort strömavbrottet i Horred 23 september 2003
> I november 2005 fattade styrelsen beslut om Sydlänken
> Sydlänken skulle:
> Bygga bort flaskhalsen som finns i stamnätet mellan
mellersta och södra Sverige
> Förbättrar elsystemets motståndskraft mot svåra
störningar och strömavbrott
> Ge en tryggare elförsörjning för alla i Sverige
> Bidra till en minskad miljöbelastning
Massor av vindkraftsprojekt under utveckling
5340 MW (*)
22 %
Säkert mycket mer än de 24 400 MW
som var registrerat hos oss 2010
6400 MW
26 %
5580 MW
23 %
Snitt 1
Snitt 2
7080 MW
29 %
Snitt 4
5
Flaskhalsarna
Likström VSC-teknik
5
Ur ett större sammanhang med:
Nya krav från EU:s energi- och
klimatpolitik med sikte på 2020
 Balansering av vindkraften
i Nordeuropa med svensk
och norsk vattenkraft
 Ökad integrering av energimarknaden ger krav på starkare och
robustare elnät
Flaskhalsar
 Norge – Sverige, västkusten och
från mellersta Sverige till Skåne
 Så föddes SydVästlänken
6
SydVästlänken
Norra delen (blå linje)
Hallsberg - Barkeryd
Luftledning
Växelströmsteknik
400kV AC
Södra delen (röd linje)
Barkeryd – Hurva
Luft- och markkabel
Likströmsteknik
300kV DC
Västra delen (grå pil)
Barkeryd – Oslo
Luft- och markkabel
Likströmsteknik
300kV DC
Norra delen
Hallsberg-Östansjö
OH-line
400kV AC
Östansjö-Barkeryd
OH-line
400kV AC
Södra delen
Barkeryd-Nässjö
Cable 10km
VSC HVDC
300kV DC
Nässjö-Värnamo
OH line 62km
VSC HVDC
300kV DC
Värnamo-Hurva
Cable 176km
VSC HVDC
300kV DC
SydVästlänken interconnection South cross section
600MW
300 kV
Barkeryd
0 km
10 km
400 kV
300 kV
Substation Converter
Station
Hurva
70 km
170 km
OH-Line
Cable
0 km
300 kV
400 kV
Converter Substation
Station
Sträckning SydVästlänken med olika
alternativ för Västra delen, (¤ status hösten 2011)

Samarbete med Statnett

DC-teknik: VSC HVDC

Systemutformningen ger
kapacitet på ca1200MW
6.1 Övergripande tidplan för SydVästlänken (I)
Hallsberg - Östansjö Lindbacka
 Kontrakt: 2012-03
 Drift ledning: 2013-11
Östansjö - Lindbacka
 Kontrakt: 2014-03
 Drift ledning: 2015-12
Hallsberg
Oslo
Östansjö
 Kontrakt: 2011-07
 Drift AC-stn: 2013-11
Östansjö - Barkeryd
 Kontrakt: 2012-05
 Drift ledning: 2014-11
Barkeryd
Oslo – Barkeryd
Drift ledning: 2018/2019
 Kontrakt AC-stn: 2011-01
 Kontrakt DC-stn: 2011-12
 Drift AC-stn: 2013-07
 Drift DC-stn: 2014-12
Barkeryd - Hurva
Hurva
 Kontrakt kabel: 2011-12
 Kabel klar för spänningssättning :2014-05
 Testperiod för omriktare: 2014-05 - - 2014-11
 Drift ledning: 2014-12
 Kontrakt AC-stn: 2011-01
 Kontrakt DC-stn: 2011-12
 Drift AC-stn 2013-06
 Drift DC-stn: 2014-12
Rev: 2011-09-12
6.2 Projektorganisation SydVästlänken
genomförandefasen för norra och södra delen (I)
Huvudprojektledare
(HPL)
SydVästlänken
Tommy Fröjd
Styrgrupper:
- Huvudprojekt (1)
- Projekt (4)
Projektledare (PL)
Markkabel och
förläggning A
Karin Lindroth
Huvudprojekt
Tillstånd och
Markåtkomst
Jan Halvarson
Maria Bergman M&T
Nina Andersson M&S
Projektstyrning och
ekonomi
Per Nyberg
Kommunikation
Camilla Fredriksson
Johnny Norling
Systemstöd
Magnus Danielsson
Kvalitet
Karl Jernberg
Upphandling
Hans Lundin
David Sundgren
Miljö
Marianne Windell
Anna-Lena Axelsson
Arbetsmiljö
Mona Backlund
Administration och
dokumentation
Jessica Pilestål
Driftplanering
Anders Johansson
Roger Lundin
Projektledare (PL)
Markkabel och
förläggning B
Ida Dufva
Projektledare (PL)
Luftledning
Thomas Benselfelt
Centrala
stödfunktioner
Underliggande
Projekt
Projektledare (PL)
AC-stationer
Ove Magnusson
Projektledare (PL)
HVDC-stationer
Dag Ingemansson
6.2 Projektorganisation SydVästlänken
genomförandefasen Luftledning (I)
Projektledare (PL)
Luftledning
Thomas Benselfelt
Delprojektledare
(DPL)
AC delsträcka 1-2
Byggledare (BL)
Delsträcka 1
Markförhandlare
Byggledare (BL)
Delsträcka 2
Skogsinspektör
Ekonomi
Projektstöd / adm.
Roger Lyxell
Markåtkomst och
skadereglering
Bengt Karlsson
Mark och tillstånd
Josefin KofoedSchröder
Konstruktion /
projektering
Sweco
Vattenfall
Teknikfrågor
Lillemor Carlshem
Johan Bartsch
Julia Möhlnhoff
Delprojektledare
(DPL)
AC delsträcka 3-4
Byggledare (BL)
Delsträcka 3
Markförhandlare
Byggledare (BL)
Delsträcka 4
Skogsinspektör
Delprojektledare
(DPL)
Nässjö-Värnamo
Byggledare (BL)
Delsträcka 1
Markförhandlare
Byggledare (BL)
Delsträcka 2
Skogsinspektör
6.2 Projektorganisation SydVästlänken
genomförandefasen AC-stationer (I)
Projektledare (PL)
AC-stationer
Ove Magnusson
Ekonomi
Delprojektledare (DPL)
Östansjö
Patrik Johansson
Delprojektledare (DPL)
Barkeryd
Anders Runesson
Delprojektledare (DPL)
Hurva
Amelie Fürst
Primärutrustning och
stålkonstruktion
Marco Ugarte
Kenneth Westerback
Kontrollanläggning
Johan Kimmlert
Gert Kimsten
Primärutrustning och
stålkonstruktion
Marco Ugarte
Kenneth Westerback
Kontrollanläggning
Stefan Fälth
Hans Pettersson
Primärutrustning och
stålkonstruktion
Marco Ugarte
Kenneth Westerback
Kontrollanläggning
Johan Kimmlert
Gert Kimsten
Mark och tillstånd
Josefin Kofoed-Schröder
Telesamordning
Julia Möhlnhoff
Mark och tillstånd
Helene Boström
Telesamordning
Julia Möhlnhoff
Mark och tillstånd
Helene Boström
Telesamordning
Julia Möhlnhoff
Underhåll och
förvaltning
Jörgen Remelin
Dokumentation
Thomas Hetling
Underhåll och
förvaltning
Jörgen Remelin
Dokumentation
Anders Mix
Underhåll och
förvaltning
Jörgen Remelin
Dokumentation
Anders Mix
18
Ledningsgata för julgransstolpe
19
Ledningsgata för portalstolpe
20
Bef 400 kV ledning parallellt med
likströmsledning (typ ”julgran”)
22
HVDC-Kabel / Grundkonstruktion
Ledare
Aluminium, axiellt tätad med svällpulver
(koppar används normalt inte p.g.a. högre
kostnad)
Isolationssystem
(isolation +
ledande skikt)
Tvärbunden Polyeten ”PEX” (HVDC-anpassat)
med elektriskt ledande polyetenskikt under och
över isolationen
Skärm
Koppartrådar (skärmarea ca. 50 mm2)
Vattentätning
Svällband under/över skärmtrådar (axiell tätn.)
+
Al-folie på insidan av yttermanteln (radiell
tätn.)
Yttermantel
Polyeten (PE) försett med ett tunt yttre
elektriskt ledande lager för mantelprovning
Ytterdiameter
Approx.100-125 mm (±300 kV kabel med
1000-2500 mm2 Al-ledare)
Vikt
Ca. 9-18 kg/m (±300 kV kabel med
1000-2500 mm2 Al-ledare)
23
HVDC-kabel /kabeldiken
Tvärsnitt på kabeldike för 4-poler/kablar (dubbelledning)
ca 3 m
ca 2 m
24
HVDC-kabel / Arbetets utförande
Arbetsområde = arbetsväg + kabeldike + uppläggningsyta för massor
25
Exempel på markschakt längs väg
26
HVDC-kabel / Arbetets utförande
Schakt i befintlig ledningsgata
27
HVDC-kabel / Arbetets utförande
Återställning
28
Terminalstation (övergång luftledning-kabel)
Terminalområde för 4-poler (dubbelledning)
Station Barkeryd
32
En av våra viktigaste uppgifter
Erbjuda säker, effektiv
och miljöanpassad överföring av
el på stamnätet
Med VSC-omriktare kan vi styra:
 Frekvens till 50 Hz
 Spänning till 400 kV
32
33
SydVästlänken ger oss
 Större överföringskapacitet till/från södra
delarna av stamnätet, för västkustsnittet
samt till/från Norge
 Styrbarhet mellan olika delar av
stamnätet
 Större möjlighet till flexibilitet vid framtida
förändringar som anslutning av
nyproduktion eller regionalförsörjning
33

similar documents