Webantologi præs Big bang 18.03.14

Report
Indvielse af webantologien:
Introduktion til naturfagsdidaktik
Plan
• Kort præsentation af antologi, forfattere og
redaktion (Martin K. Sillasen)
• Traktement
• Hjemmesiden (Lars Bo Kinnerup)
• Redaktionelle proces (Jens Jakob Ellebæk)
• Præsentation af forfattere
Kort om webantologien
• Introduktion til naturfagsdidaktiske temaer for
lærerstuderende: 16 temaer
• Oversigtsartikler med fokus på anvendelse i
skolens naturfagsundervisning
• Tager udgangspunkt i nyeste udviklings- og
forskningsbaserede viden om feltet
• Videoklip, hvor forfattere og andre aktører
fortolker temaet i forhold til undervisningspraksis
• Litteraturliste og andre inspirationskilder
• 22 forfattere, 2 redaktører, webmaster & Video,
korrekturlæser, controller, intern projektleder og
NTS-projektleder
• Planer om opdatering / udvidelse af konceptet
Partnere og financiering
Partner
Finansieringsdel
UC NatNet
Kr. 91.000
Professionshøjskolerne
Kr. 76.000
NTS-Centeret
Kr. 552.000
I alt
Kr. 719.000
TEMA
FORFATTERE
Evaluering i naturfagene
Thomas Bech Lillelund (UCN)
Modelbegrebet
Benny L. Johansen (VIA)
Harald Brandt (VIA)
Kompetencer
Steffen Elmose (UCN)
Naturfag som almendannelse
Kaj Smedemark (UC Syd)
Læringsteori og naturfag
Gert Wahlgren (UC Syd)
IT i undervisningen
Benny L. Johansen (VIA)
Harald Brandt (VIA)
Praktisk og undersøgende arbejde i naturfagene
Lars S. Jakobsen (UCC)
Peter Mikael Bom Hansen (UCC)
Sanne Schnell (UCC)
Dialogen i naturfagsundervisning
Læringsmiljøer og – situationer
Motivation og interesse
Ulla Linderoth (VIA)
Pernille Andersen (VIA)
Lars Bo Kinnerup (UCSJ)
John Andersson (UCSJ)
Jørgen Haagen Petersen (UCSJ)
Rene B Christensen (UCSJ)
Helge Kastrup (UCC)
Jeffry Mallow (Loyola University)
Niels Bonderup-Dohn (Aarhus Universitet)
Hverdagsforestillinger og naturfagsundervisning
Birgitte Lund Nielsen (VIA)
Inklusion og differentiering
Kim Negendahl (VIA)
Peer Daugbjerg (VIA)
Keld Conradsen (VIA)
Tværfaglighed og projektarbejde
Læremidler og faglig læsning
Kønsroller i naturfagene
Naturvidenskabens væsen og naturfagsundervisning i folkeskolen
Redaktion
• Redaktører: Steffen Elmose (UCN) og Jens Jakob
Ellebæk (UC Syd)
• NTS-projektleder: Lars Bo Kinnerup
• Webmaster og videoproduktion: Rune Skeel- Gjørring
(NTS)
• Korrektur: Journalist i NTS-centeret
• Projektleder: Martin K. Sillasen (VIA)
Hjemmeside (Lars Bo)
http://ntsnet.dk/webantologi
Webantologi går i luften 1. august 2014
Redaktionelle proces (Jens Jakob)
• UC NatNet og NTS – UC miljøer bredt repræsenteret
– håb om stærk national forankring
• Lokal ekspertviden brugbar nationalt
• Fagdidaktiske temaer meldt ud på forhånd / mulighed
for egne forslag til temaer
Ansøgningsfrist
Skriveperiode
Præs. BB
Åbning af web.
Synopsis kommenteret
2013
2014
August 2014
Redaktionelle linjer
•
•
•
•
Forskningsbaseret
Praksisrelevant
Introtekst til det fagdidaktiske felt
Mulighed for tekster med ”kant” / stor grad af frihed til
at anføre nye vinkler/argumentationer
Præsentation af to oplæg fredag
• Birgitte Lund Nielsen (VIA):
– Hverdagsforestillinger og naturfagsundervisning
• Peer Daugbjerg og Kim Negendahl (VIA):
– Elevers læring gennem undersøgelse og læsning
Tidligere på dagen:
• Thomas Bech Lillelund Andersen (UCN)
– Evaluering for læring

similar documents