Slide 1 - Privredna komora Srbije

Report
A.T.A. KARNET
Jelena Karamarković, samostalni savetnik
Beograd, 24. april 2013.
DEFINICIJA
 ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument za privremeni izvoz/uvoz robe.
 ATA je skraćenica, kombinacija početnih slova francuskih reči “Admission Temporaire” i engleskih
reči “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz.
ATA KARNET = PASOŠ ZA ROBU
ZAKONSKI OSNOV
ATA konvencija (1961. Brisel)
Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska konvencija -1990.)
Ugovorni odnosi : ICC - Uprava carina - PKS
UGOVORNI ODNOSI
ULOGA PKS
Nacionalna izdavačka organizacija
-Uprava Carina je ovlastila PKS da izdaje domaće karnete
Nacionalna garantna organizacija
-PKS garantuje za sve domaće i strane ATA karnete
STATISTIKA (1/2)
2012
Broj karneta izdatih
u svetu
Vrednost robe
(USD)
Broj karneta izdatih u
Srbiji
Vrednost robe
(USD)
81.415
10.308.970.549,00
2682
31.631.330,00
SRBIJA 2012. god.
Maximalna vrednost robe
po ATA karnetu
Minimalna vrednost robe
po ATA karnetu
91.629.841,00 din
3.542,00 din
 Srbija po broju izdatih ATA karneta zauzima trenutno 16. mesto od 73 zemlje članice ATA sistema
STATISTIKA (2/2)
49,99%
EU
Geografska raspodela izdavanja ATA karneta u 2012
0,34%
Afrika
10,84%
Amerika
2,22%
Bliski Istok
21,82%
Evropa - van EU
Afrika
Amerika (severna/južna)
Bliski Istok
Evropa (van EU)
14,80%
Azija-Pacifik
Azija-Pacifik
EU
PREDNOSTI ATA KARNETA
 Jedna isprava za sve carinske transakcije (privremeni izvoz/uvoz, tranzit)
 Karnet važi godinu dana od momenta izdavanja
 Raznovrsnot robe
 Vrednost robe po ATA karnetu nije ograničena
 Ušteda troškova - karnet je znatno jeftiniji od ostalih dokumenata za privremeni izvoz/uvoz
 Nema polaganja depozita ili garancije
 Ušteda vremena - sve se završava na jednom mestu (Privredna komora Srbije)
 Brži prelazak preko granice
 Za carinu ATA karnet znači manje administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne dažbine ako se
roba ne vrati u zemlju
VRSTA ROBE
 Roba namenjena sajmovima, izložbama, kongresima i sličnim manifestacijama
 Profesionalna oprema (za štampu, radio, televiziju, kinematografska oprema, za obavljanje
zanimanja, zanata ili vršenje profesije )
 Kontejneri, palete, ambalaže
 Uzorci robe (obuća, odeća)
 Roba u svrhe prezentacije, demonstracije (mašine, prevozna sredstva)
 Uvoz robe u vezi sa proizvodnom operacijom (matrice, klišei, kalupi, makete, crteži, projekti,
instrumenti za merenje, kontrolu, proveru, specijalni alati i dr.)
 Roba uvezena za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture
 Lične stvari i sportska oprema
 Životinje (takmičenje, trening, ižložba)
ROBA KOJA NE PODLEŽE PRIVREMENOM UVOZU
 Potrošna roba (hrana, piće)
 Roba namenjena preradi, obradi, doradi
 Reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama
 Oprema koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe
 Oprema za eksploataciju prirodnih izvora
 Oprema za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemljišta ili slične radove
ČLANICE ATA SISTEMA
1. Albanija
2. Alžir
3. Andora
4. Australija
5. Austrija
6. Belgija
7. Belorusija
8. Bosna i Hercegovina
9. Bugarska
10. Velika Britanija
11. Gibraltar
12. Grčka
13. Danska
14. Estonija
15. Izrael
16. Indija
17. Iran
18. Irska
19. Island
20. Italija
21. Japan
22. Južna Koreja
23. Južnoafrička Republika
24. Kanada
25. Kina
26.Kipar
27.Letonija
28.Liban
29.Litvanija
30.Luksemburg
31.Madagaskar
32.Mađarska
33.Makao
34.Makedonija
35.Malezija
36.Malta
37.Maroko
38. Mauricijus
39. Meksiko
40 .Moldavija
41. Mongolija
42. Nemačka
43. Novi Zeland
44. Norveška
45. Obala Slonovače
46. Pakistan
47. Poljska
48. Portugalija
49. Rumunija
50. Rusija
51. Senegal
52. Sjedinjene Američke Države
53. Singapur
54. Slovačka
55. Slovenija
56. Srbija
57. Tajland
58. Tunis
59. Turska
60. Ujedinjeni Arapski Emirati
61. Ukrajina
62. Finska
63. Francuska
64. Holandija
65. Hong Kong
66. Hrvatska
67. Crna Gora
68. Češka
69. Čile
70. Švedska
71. Švajcarska
72. Španija
73. Šri Lanka
CENA ATA KARNETA
Formira se na sledeći način:
ATA karnet
List
Premija za osiguranje
PDV
UKUPNO
5300,00 din
130,00 din
0,3% od ukupne vrednosti robe
(min 1050,00 din)
0%
min 7390,00 din
Napomena:
Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje
robe u transportu ili od pričinjene štete, krađe, itd.
PRIMER
Vrednost robe =10.000,00 EUR
Zemlja privremenog uvoza: Hrvatska
1.120.000,00 din
Cena karneta za prvo putovanje:
ATA karnet=
5300,00 din
Listovi=
8x130,00= 1040,00 din
Osiguranje 0,3%(1.120.000,00)=3.360,00din + (5% porez na osiguranje)=3.528,00 din__
UKUPNO:
9.868,00 din
Za II putovanje:
Zemlja privremenog uvoza: Mađarska
Dokupljuju se samo dodatni listovi:
4x130,00 din=520,00 din!!!
KO MOGU BITI KORISNICI ATA KARMNETA
DOMAĆA FIZIČKA LICA (građani Republike Srbije)
DOMAĆA PRAVNA LICA (pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije)
OSNOVNI USLOVI
 Roba mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva za ATA karnet
 Navesti realne vrednosti robe
 Prilikom prvog putovanja, sva roba navedena u karnetu mora biti fizički prisutna na srpskoj granici
 Za drugo, treće...putovanje može isto ili manje sa spiska
ATA karnet ne oslobađa od dopunskih dokumenata (bilateralna dozvola, CMR, Rešenja zavoda za
zaštitu spomenika, Veterinarski sertifikati itd..)
 Najvažnije za nosioca karneta je da ne pređe granicu bez carinskog pečata!
KAKO DO ATA KARNETA (1/6)
I korak
komorski sajt www.pks.rs/ata
KAKO DO ATA KARNETA (2/6)
II korak
ONLINE APLIKACIJA ZA ATA KARNETE
KAKO DO ATA KARNETA (3/6)
III korak
Registracija
KAKO DO ATA KARNETA (4/6)
IV korak
Zahtev
KAKO DO ATA KARNETA (5/6)
V korak
Robna lista
KAKO DO ATA KARNETA (6/6)
VI korak
Zakazivanje termina
NAJČEŠĆE PRIVREMENO IZVEZNA ROBA IZ SRBIJE
Snimateljska oprema (RTS, B92, 3D Video System, Vision Team, Emotion Production, DM Sat...)
Alat (Atlas Copco, Atlas Doo, Master Frigo, Beo-frigo, Clima Control, Građevinar Ivanjica,...)
Sajamski štandovi (Beoexpo System, Expo stil, Expo solutions, Globexpo,... )
Merni instrumenti (Institut IMS, Direkcija za mere i dragocene metale, Geoput, Put-premer Čačak,..)
Nameštaj (Forma Ideale, Simpo, Ktitor, Active Design, Mega doo, ...)
Obuća (Obuća Pavle, Bambino, Stefano Primo, Azzuro, Florida, Parr)
Odeća (Mona, Fitex, Kooi-Knit, Ivković doo, Nar Nar, SZKTR Night Secret, Jasmil doo,.. )
Muzički instrumenti
Medicinska oprema (Hemofarm,Sartolab, Galabern doo, Hemolab, Superlab,..)
Umetnička dela
Konji
Muzejski exponati
Pozorišna scenografija
Folklorna nošnja
KONTAKT
Privredna komora Srbije
ATA Odeljenje
Ul. Krunska 26
11000 Beograd
tel: +381 11 3304 533
fax: +381 011 3231 016
e-mail: [email protected]
www.pks.rs/ata
HVALA NA PAŽNJI
www.pks.rs

similar documents