Antikken

Report
Dorte Thomsen
Historie, SDU
Boostcamp
29.03.14
Tidsperioder





Den Mørke tid - 1200 – 800 f.Kr.
Arkaisk tid - 800 – 480 f.Kr.
Klassisk tid - 480 – 323 f.Kr.
Hellenistisk tid - 323 – 200 f.Kr.
Romersk tid - 200 fkr. – 285 e.Kr.


Tiden før 800 f.Kr.
Efter 800 f.Kr.
◦
◦
◦
◦
Opgør med guderne
Det græske problem
Bystater dannes – interne stridigheder
Bystater vs. Bystater
 Konkurrence om ressourcer
 Stor ulighed
◦ Forskellige strategier

90% max 1 dags rejse fra middelhavet








Afhængig af landbrug og kornimport
Familieenheder
Solons reformer
Afhængig af slaver
Tyranner
Demokratiet
Forfatning og rettigheder
Beskyttelse via alliance med Persien ca. 506
f.Kr.



Enorm vægt på militær og ekspansion
Ekspanderer konstant territorium
Spartas folkegrupper
◦ Heloter og spartanere


Heloter holdes nede med rituel krig
Spartanere professionelle krigere
◦ Broderskab frem for familieenhed

Oligarki – opbygning

Guddommelig
mission
◦ Kongen gudens
udvalgte






Cyrus
Darius
499 Athen hjælper
oprør mod Persien
Slaget ved
marathon
Thermopylæ
Salamis






Athen vokser sig stor
Befolkningstilvækst – ressourcer
Athen vs. Sparta (+ respektive allierede)
Militære udgifter eksploderer
Større sociale forskelle
Magtskifte

Philip II
◦
◦
◦
◦

Theben
Militær oprustning
Hævder græsk afstamning
336 f.Kr.
Alexander den store
◦
◦
◦
◦
20 år
Konsolidering af magten
Grækerne, Illyrien og Persien
Togterne






Persisk og makedonsk selviscenesættelse
Oprør
Krigsbytte
Efter Alexanders død
Opdeling af riget
Hellenisering
◦ Hellenistisk tid fra Alexanders død til Cleopatras
død i 31 f.Kr.

Roms grundlæggelse
753 f.Kr.
◦ Rom underlægger sig
omkringliggende byer
◦ Plebejer og Patriciere
◦ Rettigheder

Den tidlige republik
509-264 f.Kr.
◦ Det latinske forbund
underlægges
◦ Opbygning
◦ Ingen nedskreven
forfatning

De puniske krige
◦ Mod Karthago – kamp om handel og Sicilien.




Oversøisk ekspansion
Krig mod Alexanders rige og de græske
bystater
Hellenisering af Rom
Soldater og jordfordeling

Konflikt med forbundsfæller og kolonier
◦ Jordfordeling og social ulighed





Mithridades, Sulla og Marius
Slaveoprør
1 Triumvirat
Julius Cæsar
2. Triumvirat





Octavian vs. Marcus
Antonius
Actium 31 f.kr.
Augustus og princeps
Selviscenesættelse
Arvinger og dynasti





Store byggeprogrammer
Belønning til soldaterne
Infrastruktur
Militær succes
Giver tilbage til folket
◦ F.eks. Colosseum







Diokletian (284-305)
Reformer – 2 kejsere + 2 medkejsere
Decentralisering
Konstantin (272-337)
Kristendom anerkendes 331
392 statsreligion
Deling af riget – opløsning

similar documents