ADHD - Psychiatrie FN Brno

Report
ADHD attention deficit/ hyperactivity
disorder
Pavel Theiner
Psychiatrická klinika MU a FN Brno
První problém...
Je ADHD totéž, co hyperkinetická
porucha?
Základní příznaky poruchy
hyperaktivita
porucha pozornosti
impulzivita
Základní příznaky poruchy
Hyperaktivita
– neposedný, vrtí se
– nevydrží sedět na místě
– pobíhá
– vyrušuje, je hlučný, obtížně zachovává klid
– pořád je v pohybu
– mnohomluvný
Základní příznaky poruchy
Porucha pozornosti
–
–
–
–
–
–
–
–
obtížně se koncentruje
nedokáže udržet pozornost
zdá se, že neposlouchá
nedokončuje započaté činnosti
vyhýbá se úkolům s velkým mentálním úsilím
nepořádný
je roztržitý, ztrácí věci
zapomíná
Základní příznaky poruchy
Impulzivita
– nezadržitelný v řeči
– odpověď vyhrkne bez přemýšlení
– nedokáže čekat
– přerušuje ostatní, skáče do řeči
Psychiatrická klasifikace
 DSM-IV:
– stačí přítomnost 1 okruhu příznaků
 MKN 10:
– nutné všechny 3 okruhy
Psychiatrická klasifikace: DSM
nepozornost
ADHD
hyperaktivita
impulzivita
ADHD
ADHD
Psychiatrická klasifikace: MKN
HKP
nepozornost
hyperaktivita
impulzivita
porucha chování
Porucha chování
 Agrese k lidem a zvířatům
 Destrukce majetku a vlastnictví
 Nepoctivost, krádeže
 Vážné (násilné) porušování pravidel
Psychiatrická klasifikace
 MKN 10:
– porucha aktivity a pozornosti
(F90.0)
– hyperkinetická porucha chování (F90.1)
– úzkostné poruchy a deprese jsou vylučujícím
kritériem této poruchy
Psychiatrická klasifikace
časný začátek (před 7. rokem)
trvalost symptomů (min. 6 měsíců)
výskyt v různých prostředích
Průběh příznaků
dětství
adolescence
dospělost
Historická exkurze
 Počátky - přelom 19. a 20. století
 Revoluční biologický pohled
 Souvislost se „španělskou chřipkou“
Historická exkurze
 1937 – první použití stimulantů (Charles Bradley)
 Biologický základ – problémy v názvosloví:
– minimal brain demage (MBD)
– minimal brain dysfunction
– chronic brain syndrome aj.
Historická exkurze - LMD
 1963 - Lehká mozková dysfunkce (LMD)
 Široce používaný termín v mnoha oborech
 Je mnohem širší než HKP či ADHD
 Obsahuje i specifické poruchy psychického
vývoje
Historická exkurze - LMD
 Etiologicky definovaný syndrom, různá
symptomatologie
 Chápána jako mírná forma DMO
 Psychomotorická instabilita na bázi LMD
– „instabil“
Historická exkurze - LMD
 U nás užíván i název Lehká dětská
encefalopatie Třesohlavá, 1983
 Obdoba s LMD
 Důraz na perinatální poškození
Historická exkurze, DSM
 DSM-II: hyperkinetická reakce v dětství
 DSM-III: attention deficit disorder (ADD)
 DSM-IV: attention deficit hyperactivity
disorder (AD/HD)
Výskyt
Jedna z nejčastějších příčin
psychiatrické léčby v dětském věku
ADHD - prevalence
5 - 20%
HKP - prevalence
1-3%
Výskyt
10 : 1
Výskyt
2:1
Výskyt
Příčiny poruchy
Porucha má pravděpodobně více příčin
Výraznou roli hraje dědičnost
– negenetické faktory
– genetické faktory
Etiologie poruchy
Negenetické faktory
–
–
–
–
kouření, alkohol v těhotenství
předčasné porody
nízká porodní váha
perinatální komplikace
• hypoxie
• trauma
– těžké trauma hlavy v dětství
Etiologie poruchy
 Genetické faktory
– 5x vyšší výskyt u příbuzných 1. stupně
– monozygotní dvojčata se shodují častěji než
dizygotní
– pozitivní adopční studie
– heritabilita 0,76 (Faraone, 2005)
– kandidátní geny
Etiopatogenetické teorie
 Porucha mozkových přenašečů
 Katecholaminová hypotéza
– relativní nadbytek dopaminu v bazálních
gangliích
– reativní nedostatek dopaminu v prefrontální
kůře
 Efekt stimulancií i látek zvyšujících
noradrenalin v mozku
Klinický obraz
 Vývojový aspekt - porucha není
v příznacích stacionární
 Symptomy závisí na stadiu vyzrávání
mozku
Klinický obraz
 Kojenecký věk
– PM vývoj opožděn, normální i urychlen
– neklid
– „ukřičené“ děti
– poruchy biorytmů, spánková inverze
Klinický obraz
 Batolecí a předškolní věk
–
–
–
–
dlouhá fáze vzdoru
záchvaty vzteku
divoké, neukázněné v MŠ
snížená frustrační tolerance
Klinický obraz
 Školní věk
–
–
–
–
dominantní se stává porucha v kognit. oblasti
poznámky za nekázeň, vyrušování, zapomínání
mimointelektové selhávání v prospěchu
pocity neúspěšnosti, selhání
• rozvoj poruch chování
Klinický obraz
 Adolescence
– impulzivita
– neuvážené riskování v různých oblastech
– soc. maladaptace
Klinický obraz
 Dospělost
–
–
–
–
–
perzistence u 40-60%
nedostatek seberegulace (impulzivita)
střídání zaměstnání
střídání partnerů
návykové látky
Klinický obraz
Problémové oblasti
škola
rodina
přátelské a partnerské vztahy
Léčba
Farmakoterapie
Psychoterapie
Sociální a výchovná opatření
Psychoterapie
Individuální
Rodinná
Farmakoterapie, léčba léky
 Psychostimulancia
– jedny z nejúčinnějších léků v psychiatrii
– až 70% respondérů
– zvýšení dopaminu v potřebných oblastech
– metylfenidát (RITALIN)- jediný preparát na
českém trhu
Farmakoterapie, léčba léky
 Stimulanty
– ovlivňují kladně jádrové příznaky ADHD
– snižují impulzivní agresivitu
– zlepšují sociální interakce
– zvyšují úspěšnost studia
– nejasný vliv na náladu, úzkost, vztek, poruchy
chování a specifické poruchy učení
Farmakoterapie, léčba léky
 Stimulanty
– ordinují se až u školních dětí
– vhodné i v adolescenci a dospělosti
(přehodnocují se starší názory)
– indikovaná léčba = prevence drogové závislosti
Farmakoterapie, léčba léky
 Stimulanty - nežádoucí účinky
– nespavost
– nechutenství a úbytek hmotnosti
– bolesti břicha, hlavy
– plačtivost, dráždivost
– zhoršení tiků (?)
Farmakoterapie, léčba léky
 Další léky:
– atomoxetin
• léčba ADHD u dětí i dospělých
• potenciální lék 1. volby
• 1. volba u dětí s komorbidní anxietou či tikovými
poruchami
Farmakoterapie, léčba léky
 Antidepresiva (NA, DA)
– TCA (imipramin, desipramin)
– bupropion
– jde ale o „off-label“ terapii, účinek nebyl
dostatečně prokázán, aby byla oficiální indikace
Farmakoterapie, léčba léky
 Alfa-2 adrenergní agonisté
– klonidin
– guanfacin
– „off-label“
 Antipsychotika
ADHD v historii
(www.adhdrelief.com)
 Alexander Graham Bell - vynálezce telefonu
 Hans Christian Andersen - spisovatel
 Ludwig van Beethoven - hudební skladatel
 Agatha Christie - spisovatelka
 Winston Churchill - politik
 Salvador Dali - umělec
 Ernest Hemingway - spisovatel
ADHD dnes
(www.adhdrelief.com)
 Jim Carrey - herec
 princ Charles - šlechtic
 Cher - zpěvačka a herečka
 Tom Cruise - herec
 Dustin Hoffman - herec
 „Magic“ Johnson - basketbalista
 Sylvester Stallone - herec
 Alberto Tomba - lyžař
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents