PowerPoint-presentasjon

Report
Sekretariatskonferanse
12. mars 2015
09.00 – 10.00
Registrering & kaffe
10.00 – 10.10
Velkommen!
10.10 – 11.15
Evaluering av kontrollutvalg og
sekretariat.
11.15 – 11.30
Pause og utsjekking
11.30 – 12.30
Kommunereform, utfordringer for
sekretariatene
12.30 – 13.15
Lunsj
13.15 – 14.10
Habilitet – Inhabilitet folkevalgte
14.10 – 14.20
Pause
14.20 – 15.15
Folkevalgtopplæring- kontrollutvalg
15.15 – 15.25
Pause
15.25 – 15.50
Veileder arkiv sekretariatene
15.50 – 16.00
Oppsummering av dagen
Forelesere og tema, 12. mars 2015
Hotell: Scandic Oslo City
Per Rune Vereide
Styreleder FKT
FKTs styreleder ønsker velkommen!
Birte Bjørkelo
Director, Deloitte AS
Gjennomgang av Deloitte AS - KMD sin evaluering
av kontrollutvalg og sekretariat, med hovedvekt på
sekretariatsordningene.
Martin Hill Oppegård
Fagdirektør KMD
Kommunestrukturreformen, praktiske detaljer,
prosess, inndelingsloven, valg av revisjonsordning/
revisor. Fokus på utfordringer for sekretariatene
Jostein Selle
KS - advokatene
Drøftelse av habilitet og inhabilitet med fokus på
folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner
Arvid Hansen
Daglig leder KonSek
Presentasjon av opplegg for folkevalgtopplæring ny
valgperiode. Hva har vært gjort tidligere og hva bør
være fokus etter kommunevalget 2015?
Roald Breistein
Seniorrådjevar HFK
Presentasjon av opplegg for folkevalgtopplæring ny
valgperiode. Hva har vært gjort tidligere og hva bør
være fokus etter kommunevalget 2015?
Wencke Sissel Olsen.
Nestleder FKT
Introduksjon, ny veileder om arkivering for
sekretariatene
Sekretariatskonferanse
Praktisk informasjon
Tidspunkt:
Oslo, 12. mars 2015 kl. 10.00 – 16.00
(registrering fra kl. 09.00)
Hotell:
Scandic Oslo City, Europarådets plass 1 0154 Oslo
Tlf: 23 10 42 00
(Tidligere Rica Oslo Hotel. Like ved Oslo S)
Deltakeravgift
Dagskonferanse.
Dagskonferanse.
Medlem kr. 3.000
Ikke medlem kr. 3.500
Tilslutningsdøgn fra 11.–12. mars Kr 1.500,-
Påmeldingsfrist
Fredag 06. februar 2015.
Bindende påmelding via FKTs hjemmeside www.fkt.no
(Påmeldingsskjema tilgjengelig fra 19. januar. Kl. 16)
Evn. avbud
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det
belastet et administrasjonsgebyr på kr. 500,- + FKT sine
eventuelle kostnader til hotellet. Avbud siste 14 dager før
konferansen gir full deltakeravgift.
www.fkt.no

similar documents