File

Report
KEBAKTIAN KEBANGUNAN
ROHANI
MALAM KE 4
DI NEGARA ASIA,
AFRIKA, DAN
AMERIKA LATIN,
LEBIH DARI 500
JUTA ORANG
HIDUP DALAM APA
YANG DISEBUT
BANK DUNIA
“KEMISKINAN”
A
p
a
Keith Martin
Carol Yager
Keluaran 15:26
Keluaran 15:26
Keluaran 15:26
maka Aku tidak akan
menimpakan kepadamu
penyakit manapun, yang
telah Kutimpakan kepada
orang Mesir; sebab Aku
Tuhanlah yang
menyembuhkan engkau."
KEJADIAN 1:29
Berfirmanlah Allah:
"Lihatlah, Aku memberikan
kepadamu segala tumbuhtumbuhan yang berbiji di
seluruh bumi dan segala
pohon-pohonan yang
buahnya berbiji; itulah akan
menjadi makananmu.
KEJADIAN 3:18
Semak duri dan rumput
duri yang akan
dihasilkannya bagimu,
dan tumbuh-tumbuhan
di padang akan menjadi
makananmu;
KEJADIAN 5:27
Jadi Metusalah
mencapai umur
sembilan ratus
enam puluh
sembilan tahun,
lalu ia mati.
BAHTERA
NUH
KEJADIAN 7:2
Dari segala binatang yang
tidak haram haruslah
kauambil tujuh pasang,
jantan dan betinanya,
tetapi dari binatang yang
haram satu pasang,
jantan dan betinanya;
Allah Membedakan
Binatang Halal dan
Haram
Nuh Melakukan segala
yang diperintahkan
Tuhan. Kej 7:5
Masuklah 7 Pasang
Binatang Halal
1 Pasang
Binatang
Haram
KEJADIAN 9:3
Aku telah memberikan
semuanya itu kepadamu
seperti juga tumbuhtumbuhan hijau.
ULANGAN 14:6
Setiap binatang berkaki
empat yang berkuku belah
yaitu yang kukunya bersela
panjang menjadi dua dan
yang memamah biak di
antara binatang-binatang
berkaki empat, itu boleh
kamu makan.
1. BERKUKU BELAH
2. MEMAMAH BIAK
IMAMAT 11:7
Demikian juga babi
hutan, karena memang
berkuku belah, yaitu
kukunya bersela
panjang, tetapi tidak
memamah biak; haram
itu bagimu.
IMAMAT 11:8
Daging binatang-binatang
itu janganlah kamu makan
dan bangkainya
janganlah kamu sentuh;
haram semuanya itu
bagimu.
Imamat 11:11 ”bangkainya haruslah
kamu jijikkan.”
Imamat 11:8 “bangkainya janganlah
kamu sentuh; haram semuanya itu
bagimu.
Ulangan 14:8 “Daging binatangbinatang itu janganlah kamu
makan dan janganlah kamu
terkena bangkainya.”
ULANGAN 14:9
Inilah yang boleh kamu makan
dari segala yang hidup di dalam
air; segala yang bersirip dan
bersisik boleh kamu makan,
ULANGAN 14:9
Tetapi segala yang tidak bersirip atau
bersisik di dalam lautan dan di
dalam sungai, dari segala yang
berkeriapan di dalam air dan dari
segala makhluk hidup yang ada di
dalam air, semuanya itu kejijikan
bagimu.
2 Syarat
1. BERSIRIP DAN
2. BERSISIK
ULANGAN 14:11
Setiap burung yang
tidak haram boleh
kamu makan.
ULANGAN 14:12
Tetapi yang berikut
janganlah kamu makan:
burung rajawali, ering
janggut dan elang laut;
Maksud Allah Umatnya
Menghindari Makanan
HARAM
1. Supayah Kamu Kudus
Imamat 11: 43-45
V43. Jangan menajiskan dirimu.
V44. Kamu harus kudus, sebab Aku
kudus.
V45. Jadilah kudus, sebab Aku ini
kudus.
1 Korintus 6:19-20
2. KONTROL SELERA
1 Johanes 2:16
Sebab semua yang ada di dalam
dunia, yaitu keinginan daging dan
keinginan mata serta keangkuhan
hidup, bukanlah berasal dari
Bapa, melainkan dari dunia.
Lukas 4:3
Luke 4:4
Jawab Yesus
kepadanya: "Ada
tertulis: Manusia
hidup bukan dari roti
saja."
Kisah
Pararasul
10:11-13
KHAYAL
PETRUS
KHAYAL
PETRUS
Kisah 10:11
Tampak olehnya
langit terbuka dan
turunlah suatu
benda berbentuk
kain lebar yang
bergantung pada
keempat sudutnya,
yang diturunkan ke
tanah.
Kisah 10:12
Di dalamnya
terdapat
pelbagai jenis
binatang berkaki
empat, binatang
menjalar dan
burung.
Kisah 10:13
Kedengaranlah
olehnya suatu
suara yang
berkata:
"Bangunlah, hai
Petrus,
sembelihlah dan
makanlah!"
Kisah 10:14
Tetapi Petrus
menjawab:
"Tidak, Tuhan,
tidak, sebab aku
belum pernah
makan sesuatu
yang haram dan
yang tidak tahir."
Kisah 10:16
Hal ini terjadi
sampai tiga kali
dan segera
sesudah itu
terangkatlah
benda itu ke
langit.
Kisah 10:17
Petrus bertanya-tanya di
dalam hatinya, apa
kiranya arti penglihatan
yang telah dilihatnya itu.
Kisah 10:28
Ia berkata kepada
mereka: "Kamu tahu,
betapa kerasnya
larangan bagi seorang
Yahudi untuk bergaul
dengan orang-orang
yang bukan Yahudi
atau masuk ke rumah
mereka. Tetapi Allah
telah menunjukkan
kepadaku, bahwa aku
tidak boleh menyebut
orang najis atau tidak
tahir.

similar documents