Kapittel 04

Report
BOKMÅL
Kapittel 4. Antikken
Elevene skal kunne
– sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens
betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst
Påbygging
Det politiske systemet i antikkens Athen
Folkeforsamlingen: tok beslutninger om krig og fred, lovverk, hvem
som skulle være embetsmenn, dommere
Rådsforsamlingen: forberedte saker for folkeforsamlingen
Embetsmennene: «Statsråder» med ansvaret for sine fagområder
Påbygging
Demokratiet i Athen
Forutsetninger i den greske verden:
– Lese- og skriveferdighet
– Økonomisk overskudd skapt av slaver og handel
– Hoplitt-taktikken
Utløsende årsak:
– Behov for krigere – og alle som bidro i krig, måtte ha borgerrettigheter
Begrensninger i det demokratiske Athen
– Bare frie menn kunne være borgere
– Ca. 15– 16% av befolkningen
– Kvinner, slaver og metoikere (”fremmede”) sto utenfor
Påbygging
Rivalene: Athen og Sparta
– Erkerivaler: kamp om å være mektigst av de greske bystatene
– Sto sammen under perserkrigene, 490 og 480–479 f. Kr.
– Etter perserkrigene blusset rivaliseringen opp igjen
– Rivaliseringen svekket bystatene og gjorde dem lettere å
erobre.
Påbygging
Romerriket
Viktige suksessfaktorer for Romerrikets ekspansjon:
- Evnen til å føre en «splitt og hersk»-taktikk
- Romerne var flinke til å sette ulike folkegrupper opp mot hverandre
- Evnen til å bygge allianser
- Behandlet erobrede folk bra, ble inkludert i riket uten å bli undertrykt
Påbygging
Viktige årstall i Romerrikets vekst og fall
264 f.Kr.:
264−146 f.Kr.:
75−43 f.Kr.:
58−50 f.Kr.:
117 e.Kr.:
330 e.Kr.:
395 e.Kr.:
476 e.Kr.:
1453 e.Kr.:
Romerne kontrollerer hele Italia sør for Po-sletta
Punerkrigene i Nord-Afrika
Dagens England erobret
Franske gallere ble nedkjempet
Romerriket på sitt største, strakte seg fra Skottland i
nordvest til Persiabukta i sørøst
Keiser Konstantin flytter hovedstaden fra Roma til
Bysants
Romerriket delt i to
Vestromerriket går i oppløsning
Østromerriket går under
Påbygging
Årsaker til Romerrikets fall
Indre årsaker:
– Hadde nådd en grense for hvor stort rike de kunne styre
– Indre strid
– Økonomiske problemer økte undertrykkelsen
Ytre årsaker:
– Germanske invasjoner
– Sykdommer
Påbygging

similar documents