Eğitim Fakültesi Akreditasyon Süreci Yapılan Çalışmalar Sunumu

Report
EĞİTİM FAKÜLTESİ
www.sakarya.edu.tr
ULUSLAR ARASI
AKREDİTASYON
HAZIRLIKLARI
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN
Dekan V.
www.sakarya.edu.tr
ULUSLAR ARASI AKREDİTASYON
KURUMLARI
• Dünya genelinde akreditasyon veren kurumlar
arasından EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ya da öğretmen
yetiştiren kurumlara akreditasyon veren kurumlar
incelendi.
• İnceleme sonucunda;
a) The BAC- The British Accreditation Council (the UK)
b) CAEP- Council for the Accreditation of Educator
Preparation (the USA)
c) ASIC- Accreditation Service for International Schools,
Colleges and Universities (the UK)
Kurumlarından biriyle çalışmaya karar verildi.
www.sakarya.edu.tr
FAKÜLTE’DE YAPILANLAR
• Akreditasyon veren kurumların standartları ile Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen yetiştirme Genel
Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı çalışmanın
sonucunda elde edilen öğretmen yeterlilikleri
karşılaştırıldı.
• Kurumların standartları ile Sakarya Üniversitesi’nin
misyonu, vizyonu ve organizasyonu karşılaştırıldı.
• Karşılaştırmalar sonucu, ASIC (The UK) kurumunun
standartlarının sadece fiziki yapıyla ilgili olduğu
anlaşıldı.
• BAC(the UK) ve CAEP (the USA) standartları ile öz
değerlendirme formları hazırlandı.
www.sakarya.edu.tr
FAKÜLTE’DE YAPILANLAR
• Hazırlanan öz değerlendirme formları,
fakültemizdeki tüm bölümlere uygulandı.
• Öz değerlendirmenin güvenirliğini test etmek
için tekrar uygulaması yapıldı.
• Alınan yanıtlar değerlendirildi.
www.sakarya.edu.tr
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
• Tüm bölümlerden alınan yanıtlara göre;
The BAC standartlarının fakültemiz bölümleri
tarafından karşılanma oranı;
Gelişmiş:%43.5
Gelişmekte:%35.7
Gelişmemiş:%20.8
• CAEP standartlarının fakültemiz bölümleri
tarafından karşılanma oranı;
Gelişmiş: %28.59
Gelişmekte:%54.08
Gelişmemiş:%17.33
www.sakarya.edu.tr
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
• Bu sonuçlara göre;
a) The BAC standartlarının karşılanma oranı ile
CAEP standartlarının karşılanma oranları
arasındaki farkın sebebi arandı;
www.sakarya.edu.tr
The BAC; gelişmiş karşılama oranının yüksek
çıkmasının fiziki yapıyla ilgili soruların
çokluğundan kaynaklandığı,
The BAC; gelişmekte karşılama oranının düşük
çıkmasının Eğitim fakültesinin özel bir şirket
olmamasından ve konaklama hizmeti
vermemesinden kaynaklandığı tespit edildi.
www.sakarya.edu.tr
CAEP; gelişmiş karşılama oranının düşük
çıkmasının geçmiş yıllara ait istatistiki veri ve ispat
isteyen soruların çokluğundan,
CAEP; gelişmekte karşılama oranının yüksek
çıkmasının Eğitim fakültesinin mezunlar ile ilgili
veri toplamaya yeni başlamış olmasından ve
öğrenci alımında ÖSYM tarafından seçim yapılıyor
olmasına rağmen her geçen yıl taban puanların
yükseliyor olmasından kaynaklandığı tespit edildi.
www.sakarya.edu.tr
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
• Bu sonuçlara göre;
b) Hangi kurumun standartlarının
karşılanmasının Eğitim Fakültesinin geleceğine
olumlu katkı yapabileceği araştırıldı.
www.sakarya.edu.tr
• CAEP (The USA) standartlarının neredeyse tamamının
MEB tarafından yapılan çalışma ile örtüşmesi ve
akredite edilmese bile fakültemizin geleceği ile ilgili
olarak CAEP standartlarının karşılanması fakültemizi
uluslar arası bir kurum haline getirebileceği
düşünüldüğünden…
• SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ olarak
Amerika Birleşik Devletleri Öğretmen Yetiştiren
Kurumların akreditasyon kurumu olan CAEP ile
çalışmaya karar verildi.
www.sakarya.edu.tr
YAPILMASI GEREKENLER
• SABIS üzerinde üniversitenin organizasyon şemasının
oluşturulması
• Tüm bölümlerin “yeterlilikler” şeması oluşturması.
• SABIS’in İngilizce altyapısının güçlendirilmesi.
• Öğrenci ve personel için el kitaplarının her bölüm için
hazırlanması.
• Tüm bölümlerin kendi vizyon, misyon, felsefe, amaç ve
hedeflerini belirleyip SABIS’e yüklemesi.
• Üniversitenin, mezunların kariyer bilgilerini edinmesi ve
yayınlaması.
• Eğitim fakültesi için Öğretmenlik Uygulaması ve Okul
Deneyimi derslerinin yönergelerinin hazırlanması, basılması
ve SABIS’te yayınlanması.
www.sakarya.edu.tr
YAPILMASI GEREKENLER
• Öğretmen yetiştirme (Pedagojik Formasyon)
kursları ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamanın
SABIS’e yüklenmesi,
• Fakülte ve bölümlerle ilgili istatistiki bilgilerin
halka açık hale getirilmesi
• Üniversitenin sürekli gelişim programının
hazırlanması ve yayınlanması
www.sakarya.edu.tr

similar documents