PowerPoint-presentation

Report
Deklarationsseminarium
19 mars 2014
Nyheter i deklarationen
Anna Sjöberg
Verksamhetsutvecklare
Nyheter
• 5 maj sista deklarationsdag. Gäller även personer
bosatta utomlands.
• Investeraravdrag.
• Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostad –
40 000 kr.
• Ingen moms i inkomstdeklarationen.
• Slipp pappersdeklarationen 2015 – anslut dig till
mina meddelanden.
Årets e-deklaration
Kay Kojer
Verksamhetsutvecklare
Historik
• Förra året e-deklarerade drygt 67 procent eller
ca 5,1 miljoner personer av ca 7,5 miljoner möjliga
e-deklaranter.
• 80- och 90-talisterna bäst (födda 1991: 87,75 procent).
• 30-talisterna lägst andel (födda 1932: 49,25 procent).
• De allra flesta deklarerar de sista dagarna: 443 491
personer näst sista dagen och 360 319 personer sista
dagen förra året.
• 1 867 322 via e-legitimation (227 256 Mobilt BankID).
• 247 692 fler kvinnor än män deklarerade elektroniskt
förra året.
E-inkomstdeklarationen 2002−2013
Ca 570 000
Ca 460 000
6000000
122 066
90 557
5000000
4000000
3000000
4 901 771
5 078 468
2000000
1000000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Smartphones/surfplatta
•
•
•
•
•
•
•
•
Applikationer för Iphone, Ipad
(App store) och Androidmobiler
(Google Play).
Webbanpassad lösning för andra
smartphones och surfplattor.
Godkänna deklarationen och göra
reseavdrag med PIN-kod eller
mobilt e-legitimation.
Löpande nyhetsinformation.
Skattekontouppdateringar.
Visar ”pappersintyg” mobilt
(så kallat köparintyg).
Visar slutskattebesked.
Obs! 11 banker levererar nu
BankID (och ICA-banken är på
gång)
Sex sätt att deklarera elektroniskt
• Knapptelefon.
• Sms.
• Smartphone med
säkerhetskod (PIN-kod).
• Smartphone med mobil
e-legitimation.
• Webben med säkerhetskod
(PIN-kod).
• Webben med e-legitimation.
Nyheter elektronisk inkomstdeklaration
Fokus företagare 2014
• Momsbilagan borttagen.
• Möjlighet att spara och skriva ut kvittensen (pdf).
• Lättare att ta bort bilagor.
• Bättre och enklare ”flöden” mellan bilagor.
• Går inte att avbeställa pappersdeklarationen i
e-deklarationen.
E-inkomstdeklarationen gör jobbet
Fördelar med
e-inkomstdeklaration:
– kan få skatteåterbäringen
innan midsommar
– systemet summerar
– systemet för över belopp
mellan rutor
– risken för fel och misstag
minskar (slipper frågor från
Skatteverket)
– det går att deklarera flera
gånger
– kvitto
E-legitimation behövs bland
annat för:
– försäljning av bostad,
värdepapper
– redovisning av
näringsverksamhet
– övriga bilagor
– tillägg/ändringar förutom
reseavdrag
Värdepapper och skatt
Magnus Johansson
Verksamhetsutvecklare
750 000 personer …
… säljer varje år aktier och andra värdepapper.
• Enkelt att sälja, men inte alltid fritt val!
– Inlösen.
– Uppköp.
• Svårt när det ska redovisas i deklarationen.
• Många vill ha och behöver hjälp!
Tips! Om du har ett investeringssparkonto
behöver du inte redovisa dina försäljningar
Investeringssparkonto
• Räntor, utdelningar och vinster tas inte upp.
• Utgifter och förluster får inte dras av.
• Istället beräknas en schablonintäkt av banken.
– Kontrolluppgift lämnas.
– Förifylls i inkomstdeklarationen.
– Redovisas som inkomst av kapital.
• Finns i inkomstdeklarationen för 438 000 personer.
– 206 000 personer förra året.
• Drygt 2 miljarder kronor i total schablonintäkt.
– 720 miljoner förra året.
– Genomsnittlig schablonintäkt är 4 000 kr.
Fonder
• Schablonintäkten
– beräknas till 0,4 procent av värdet vid årets ingång
– kontrolluppgifter lämnas av bank, fondbolag med flera
– förifylls i inkomstdeklarationen som inkomst av kapital.
• 50 000 kr i värde = schablonintäkt på 200 kr (skatt = 60 kr).
• 100 000 kr i värde = schablonintäkt på 400 kr (skatt = 120 kr).
• 500 000 kr i värde = schablonintäkt på 2 000 kr (skatt = 600 kr).
• I inkomstdeklarationen för 3 203 000 personer.
– 3 268 000 personer förra året.
• Drygt 2 miljarder kronor i total schablonintäkt.
– Genomsnittlig schablonintäkt är 200 kr.
Schablonintäkter och ”kvarskatt”
• Inget preliminärskatteavdrag på schablonintäkter på
fonder och investeringssparkonto.
– Risk för ”kvarskatt” och ränta.
• Schablonintäkt och annan inkomst av kapital mindre än
200 kr = skattefritt.
• Schablonintäkt och annan inkomst av kapital 200 kr eller
mer = betala skatt, men ej deklarera.
• Innebär att de flesta barn varken behöver betala skatt
eller deklarera.
• Obs! Försäljning av fonder = deklarera.
Exempel – barn och fondinnehav
• Kalle, 13 år, har två olika fonder.
– Sverigefonden, värde vid årets ingång = 25 000 kr.
– Balansfonden, värde vid årets ingång = 30 000 kr.
• Kalles bank lämnar kontrolluppgift på schablonintäkterna.
– Sverigefonden, schablonintäkt 100 kr.
– Balansfonden, schablonintäkt 120 kr.
• Kalle inkomst av kapital blir 220 kr (100 kr + 120 kr).
– Han har inga andra inkomster.
• Innebär att Kalle:
– ska betala skatt på sitt fondsparande
– inte ska deklarera
– får ett skattebesked och ett inbetalningskort
– får en ”kvarskatt” på 66 kr (220 kr * 30%)
– inte behöver, men får, betala in kvarskatten.
Hjälp till dig som sålt aktier
• Skickas till 633 645 personer:
– som sålt aktier, obligationer,
optioner
– eller fört över aktier m.m. till
investeringssparkonto.
• Ytterligare hjälp i Aktiehistorik:
skatteverket.se/aktiehistorik
• Med e-legitimation är det enklare att
redovisa värdepappersförsäljningar.
– Många uppgifter är redan ifyllda.
– Skatt att betala eller få tillbaka
räknas ut automatiskt.
Skatteverket hjälper dig !
H&M
Sålt aktier i H&M 2013
Skatteverket hjälper dig !
• Sålt aktier i H&M 2013
• Aktierna köpta 1998
Hjälp till dig som …
… löst in Premieobligation 2008:2.
– Normalt varken vinst/förlust.
– 59 000 personer behöver inte lämna K4.
… sålt inlösenrätter, teckningsrätter m.m.
– 21 bolag, t.ex. ICA och CDON.
– Hela försäljningssumman är vinst och är ifylld på
deklarationen.
– 38 000 personer behöver inte lämna K4.
… handlat med CFD-kontrakt (Contracts for difference)
– vinst/förlust är ifylld på deklarationen.
– 7 000 personer behöver inte lämna K4.
Bostadsbeskattning
Karin Sköld Berzelius
Rättslig expert
Försäljning av bostäder
•
•
•
Broschyrer:
– Försäljning av bostadsrätt
120 000 personer
– Försäljning av småhus
128 000 personer
Innehåller information och
exempel.
Med e-legitimation är det enkelt att
redovisa en försäljning.
– Summeringar och överföring
till inkomstdeklarationen görs
automatiskt.
– Skatt att betala eller få tillbaka
räknas ut automatiskt.
Filmer om bostadsförsäljning
• På skatteverket.se finns filmer om
försäljning av bostad.
– Försäljning av småhus
– Försäljning av bostadsrätt
– Uppskov med skatt
• De ger svar på vanliga frågor om
vilka avdrag du kan ha rätt till.
• Hur du räknar ut vinst eller förlust
vid försäljningen.
• Hur du enkelt e-deklarerar
försäljningen i inkomstdeklarationen.
Räkna ut din vinst eller förlust − ny tjänst
• Den som sålt sin privatbostad kan få hjälp att beräkna
vinst eller förlust och eventuellt uppskovsbelopp.
• Resultatet kan sparas och uppgifterna underlättar
redovisningen i inkomstdeklarationen.
• Tjänsten är en försöksverksamhet som kommer att
finnas på vår webbplats till och med maj 2014.
• Användaren får genom att besvara frågor, ett individuellt
svar utan att behöva läsa speciellt mycket information.
OBS! Ersätter inte redovisningen i deklarationen.
www.skatteverket.se/beraknavinstforsaljningavprivatbostad
25
Uppskovsbelopp och
eventuell kapitalvinst
som ska redovisas i
deklarationen.
Den som har rätt till
uppskov får även
schablonintäkten
uträknad.
När sidan visar ett
resultat kan resultatet
och det som matats in
skrivas ut och sparas.
Resultat
Resultatet är uppställt på
samma sätt som e-blanketten
– men uppgifterna måste föras
över.
De inmatade beloppen
är summerade för att
stämma överens med
redovisningen i
blanketten.
Uppskovsbelopp
Programmet håller reda på
beloppsnivåer och vad som
ska redovisas.
Även tidsgränser som gäller för
att kunna få uppskov och om
det är ett preliminärt eller
slutligt uppskov som kan vara
möjligt.
Specificering
De inmatade beloppen för
förbättringar specificeras.
Programmet håller reda på
femårsgränsen, 5 000kronorsgränsen och
försäkringsersättning som ska
reducera avdraget.
Synpunkter
• Skatteverket ska utvärdera tjänsten efter
deklarationsperioden.
• På resultatsidan finns även en möjlighet att lämna
synpunkter på tjänsten via en enkät.
• Vi tar gärna emot era synpunkter
– i enkäten eller
– till [email protected]
skatteverket.se/beraknavinstforsaljningavprivatbostad
Kontroll
Anna Sjöberg och Cajsa Toresten
Verksamhetsutvecklare
Kontroll
• Alla deklarationer kontrolleras.
• Sex gånger fler fel på pappersdeklaration med
bilagor, än på e-deklaration med bilagor.
• E-deklarationen har fler förifyllda uppgifter och
summerar belopp.
Kontroll
• Personer som gör ett avdrag för första gången.
• Nya företagare som har liten eller ingen tidigare
erfarenhet av att driva företag.
Med syftet att tidigt rätta eventuella fel och ge
förutsättningar för att kunna göra rätt i fortsättningen.
• Uppföljningskontroller.
Med syftet att se om våra beslut varit tillräckligt tydliga
så att skattebetalaren förstår vad som gäller.
Rot och rut
Cajsa Toresten
Verksamhetsutvecklare
Rot och rut i siffror
• Populär reform – över 1,3 miljoner personer
använde sig av reformen under förra året.
• Totalt gjordes närmare 4 miljoner köp.
• Under 2013 betalades det ut över 17,5 miljarder
kronor i skattereduktion för rot- och rutarbete.
• Ökning för både rot och rut jämfört med året innan:
– rot ökade 3 procent
– rut ökade nästan 16 procent.
Deklarationen 2014
• Köparens ansvar
• Kontroll
• Självrättelse
Vad ska köparen tänka på?
•
•
•
•
•
Medger arbetet rätt till skattereduktion?
Är hela beloppet arbetskostnad?
Försäkringsersättning?
Bidrag för det utförda arbete?
Är arbetet utfört i den egen bostad?
Helårsredovisning av moms
Stina Färje
Verksamhetsutvecklare
Helårsredovisning av moms
Inte längre möjligt att redovisa momsen i inkomstdeklaration.
Helårsredovisning av moms ska redovisas i skattedeklaration.
39
Redovisning
• Alla som är registrerade för moms ska lämna en
momsdeklaration, även om summan att redovisa är
noll.
• Företag som redovisar momsen en gång om året
ska sedan årsskiftet redovisa i momsdeklaration.
• Huvudregeln för att lämna momsdeklarationen är att
den ska lämnas senast den 26 i andra månaden
efter beskattningsperiodens slut. Men det finns
möjlighet att lämna momsdeklaration i samband
med att man ska lämna inkomstdeklaration.
Vem kan lämna momsdeklaration i samband med inkomstdeklaration
•
•
Du redovisar moms för redovisningsperioden beskattningsår.
Du ska lämna inkomstdeklaration.
•
Du handlar inte med företag andra EU-länder.
Vad innebär EU-handel?
•
•
Den som under beskattningsåret har sålt, köpt eller överfört varor som
transporterats mellan EU-länder eller
sålt eller köpt tjänster som köparen ska redovisa moms för antingen i
Sverige eller ett annat EU-land.
Enskilda näringsidkare och dödsbon (tidigare i inkomstdeklaration)
Redovisning och betalning av moms
• Momsdeklarationen lämnar du in antingen
elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst eller på
papper.
• Betalning ska ha kommit till Skatteverket senast
samma dag som du senast ska lämna momsdeklarationen.
• Betalar gör du via Internet eller med de förtryckta
inbetalningskort du fått tillsammans med momsdeklarationen. Senaste betalningsdatum samt
bankgiro- och OCR-nummer står på momsdeklarationen.
Vägar till information
Helene de Faire
Kanslichef, Skatteupplysningen
Vi vill att det ska bli rätt från början
• Underlätta för
deklaranterna.
• Lösa oklarheter tidigt.
• Bra bemötande.
• Kontakta oss på det sätt
som känns bäst.
Hur blir det för mig? Vart kan jag vända mig?
•
•
•
•
•
•
•
Broschyrer
skatteverket.se
E-tjänster
Ringa
Mejla
Besöka
Facebook
Skatteverket fick 3,9 miljoner samtal
och 400 000 mejl förra året, samt hade
44 miljoner besök på skatteverket.se.
Var/hur kan jag lämna in deklarationen?
E-deklarationen är öppen från och
med den 20 mars
Pappersdeklaration
• Posta eller lämna till ett inlämningsställe
Information om platser och öppettider finns på
skatteverket.se
Tips!
• Skatteverket vill att det ska
bli rätt från början. Är
något oklart – kontakta oss
gärna.
• Bra vara ute i god tid före
5 maj.
• E-tjänsterna ger andra
möjligheter än pappershanteringen – prova!
• Svar på vanliga frågor
finns på webben.
Sammanfattning
Ingemar Hansson
Skatteverkets uppdrag
Skatteverkets uppdrag är att:
• säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
• bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare
och näringsliv och
• motverka brottslighet.
Skatteverkets inriktning
• Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för
sig.
• Vi ska vårda viljan att göra rätt.
• Vi ska förtjäna medborgarnas och företagens
förtroende.
• Vi ska arbeta för att alla betalar rätt skatt.
• Vi ska göra det enklare och smidigare för alla.
Fördelar med att e-deklarera
• Enkelt! Godkänn via telefon, sms eller app och
webb. Lägg till via app och webb.
• Lätt att göra rätt, svårt att göra fel – förifyllt och
summeringar.
• Möjlighet till snabbare skatteåterbäring – före
midsommar.
• Du får bekräftelse på att du har deklarerat.
Enklare att lämna uppgifter
19
11
17
23
45
22
30
59
72
31
Varken eller
47
24
Allmänhet
2002
Enkelt
Allmänheten
2012
Företag 2003 Företag 2013
Inte enkelt
Det borde bli ännu lättare
Vi arbetar för att göra det enklare att göra rätt från början.
• Egen information och egna processer.
• Förslag till regeringen om möjlighet till förenklingar.
Förenklingsförslag som lämnats till regeringen är till
exempel:
• Kontrolluppgifter om vinst eller förlust vid försäljning av
aktier och andra värdepapper.
• Enklare regler för kvittning av vinst och förlust vid
försäljning av aktier och andra värdepapper.
Några siffror för 2013
•
•
•
•
1 536 miljarder kronor i totala skatteintäkter.
67 procent deklarerade elektroniskt.
Skatteupplysningen tog emot 3,9 miljoner samtal.
44 miljoner besök på Skatteverkets webbplats.
”Jag har förtroende för Skatteverkets sätt
att sköta sin uppgift”
6
7
23
24
Instämmer
Varken eller
71
70
Instämmer ej
Allmänheten
Företag
”Bemötandet från Skatteverkets tjänstemän är bra”
Allmänhetens svar på frågan ”Jag känner
personligen någon eller några som skattefuskar”
16
31
7
Känner inte
11
Varken eller
76
58
2006
Känner
skattefuskare
2012
Företagens svar på frågan ”Jag känner personligen
företagare som skattefuskar”
27
9
6
Instämmer ej
11
85
Varken eller
62
Instämmer
2007
2013
”Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för
konkurrens från företag inom branschen som
skattefuskar”
Konkurrens från skattefuskare
Varken eller
Inte konkurrens från skattefuskare
31
28
13
17
17
13
55
55
2002
2007
71
2013
Nyheter
• 5 maj sista deklarationsdag. Gäller även personer
bosatta utomlands.
• Investeraravdrag.
• Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostad −
40 000 kr.
• Ingen moms i inkomstdeklarationen.
• Slipp pappersdeklarationen 2015 − anslut dig till
Mina meddelanden.
Deklaration 2014
Tack för i dag!

similar documents