ACN_Præsentation_Februar_2014

Report
One World … One Vision
ACN har valgt NM modellen
Men hvad er Network Marketing?
(Multi Level Marketing, Direct Selling, Home Based Business)
Hvad er ‘tilbagevendende indkomst’?
- eller ’residual indkomst’?
Det er en indkomst igen og igen, på et
stykke arbejde du har udført tidligere.
Musikere • Filmskuespillere • Forfattere • MLM’ere • Etc.
Vigtig meddelelse....
Der optjenes ingen kompensation hos ACN med
mindre der er formidlet kunder.
Ingen er garanteret succes som Uafhængig ACN
Repræsentant.
Enhver succes afhænger direkte af den enkelte
persons arbejdsindsats.
Ingen er garanteret en indtægt som Uafhængig
ACN Repræsentant, og ikke alle Uafhængige ACN
Repræsentanter opnår en fortjeneste.
24 lande…..dit område!
ACN Serviceydelser









Fastnet telefoni
Mobil telefoni i samarbejde med CallMe
ACN SIM kort
Digital telefonservice
ACN Mobile World (IP App)
Bredbånd (Mobilt og Fast)
Alarmsystemer (Home Security)
Energi (Natur-Energi)
Benevita Weight Management (Kosttilskud)
•
Merchant Services (- på vej til Danmark)
myacn.com myacn.eu
Sidste nyt i produkt portefølgen!
BeneVita Weight Management
myacn.com myacn.eu
ACN – Konkurrencemæssige fordele
ACN
Traditionelle selskaber
Medie
Reklamer
Telefon
Marketing
Kunder
Husstandsomdelte
Reklamer
Dig
Tilbagevendende indkomst...
Der er 3 indtjeningsmuligheder i ACN:
1.
2.
3.
1 - 10% på dine egne personlige kunder
Provision af dit teams omsætning
Teambonus når dit team vokser
Sådan opbygges din forretning……*
Niveau
DIG
Provision
10%
Team
DIG
1
2
3
4
5
6
7
¼%
¼%
¼%
½%
1%
2%
2
4
8
16
32
64
128
7%
255
Kunder
25
50
100
200
400
800
1600
3200
6375
Alle formidler 25 kunder med et gnsn. månedligt forbrug på kr. 100,-*
Din månedlige tilbagevendende indkomst: kr. 26.938,* Tænkt eksempel for illustrativt formål.
Indsats
Indtjening job
2% stigning i
hele karrieren
Indtjening NM
Du afgør selv hvornår
skæringspunktet
rammes!
Din 3 - 5 års ‘game plan’
Alle formidler 25 kunder med et gnsn. månedligt forbrug på kr. 100,Niveau Provision IBO’s*
DIG
DIG
1 – 10%
1
2
3
4
5
6
7
¼%
¼%
¼%
½%
1%
2%
7%
Residual
250,2
13,4
25,8
50,16
200,32
800,64
3.200,128 22.400,255 26.938,-
IBO’s*
DIG
Residual
250,3
19,9
56,27
168,81
1.012,243
6.075.729
36.450,2187 382.755,3280 426.755,-
Din månedlige indkomst
+ bonus’er når dit team vokser undervejs !!
* IBO = Independent Business Owner (dig)
Tænkt eksempel for illustrativt formål.
IBO’s*
DIG
Residual
250,25,4
100,16
400,64
3.200,256
25.600,1024
204.800,4096
16384 2.867.200,21845 3.101.575,-
Her styrer du din virksomhed.....
Din egen hjemmeside…..*
* Ved køb af ’Din forretningsassisten’: 100,- + moms / mdr.
Din egen webshop…..
* Ved køb af ’Din forretningsassistent’: 100,- + moms / mdr.
Præsentation på Ipad……
* Ved køb af ’Din forretningsassistent’: 100,- + moms / mdr.
Kundepoint system
Fastnet telefoni (samtaler + abonnement) = 3 point
Mobil telefoni i samarbejde med CallMe = 1 point
ACN Mobile SIM kort = 1 - 3 point
Digital telefonservice = 3 point
ACN Mobile World (Int. og Int+. ) = 1 point
Multiplay (bredbånd + fastnet telefoni) = 4 point
Alarmsystemer, med ACN Mobile SIM kort = 2 - 4 point
Energi = 1 - 2 point
Benevita Weight Management (Wellness) = 1 - 2 point
myacn.com
myacn.eu
Januar
2014 særtilbud
Avancements muligheder.....
Indtjeningsniveauer....
1
TT
Team Trainer
ACN Licens
Kr. 3.000,- + moms
ETT
3
Executive
Team Trainer
Executive
Team Leader
Dig
Dig
TT
0 point
2
ETL
4
QTT
ETT
ETL
8 point
15 point
Qualified Team Trainer
QTT
ETT
ETT
ETT
Dig
QTT
6 point
6 point
8 point
8 point
8 point
QTT
QTT
6 point
Benevita: 2 point
ACN Mobil SIM: 2 point
Multiplay: 4 point
Natur-Energi: 2 point
6 point
Månedlig
Team Bonus
op til 18.750 kr.
QTT
QTT
QTT
QTT
QTT
6 point
6 point
6 point
6 point
6 point
Månedlig
Team Bonus
op til 52.500 kr.
Indtjeningsniveauer....
5
TC
6
RD
7
RVP
8
SVP
Team
Coordinator
Regional
Director
Regional
Vice President
Senior
Vice President
TC Kompensation
TC Kompensation +
RD kompensation
TC Kompensation +
RVP kompensation
TC kompensation +
RVP kompensation +
SVP kompensation
Månedlig
Team Bonus
op til
150.000 kr
Øget
Provision
Øget
Provision
ud over
7. niveau
Øget
Provision
på hele
organisationen
- det hele er med i ‘pakken’
Vi lærer dig at formidle kunder på din Webshop
Vi lærer dig at opbygge et team af Webshops
Trænings arrangementer hele tiden, overalt....
• lokale • regionale • internationale
Conventions & Training Events
Rotterdam • 28.2 - 2.3 2014
Når du går i gang.....
ACN tager sig af:
• Kundefakturering etc.
• Din forretning gennem ’MyACN’ og Webshop
• Marketing og produkter
• Support fra dine ’uplines’ med oplæring og træning
Det eneste DU skal gøre er:
• Formidle kunder gennem din Webshop
• Opbygge et team af Webshops som din egen
ACN licens : 3.000,- + moms
Årlig fornyelse : 1.500,- + moms
Mulighed for hurtig ‘break even’
• Formidl 5 nye ACN Pluskunder*:
Tjen kr. 375,• Formidl 10 nye ACN Pluskunder*:
Tjen kr. 750,- (og tjen i alt 1.125,-)
• Formidl 15 nye ACN Pluskunder*:
Tjen kr. 1.125,- (og tjen i alt 2.250,-)
• Bliv ’ETT’ inden 30 dage med minimum 10 Pluskunder*:
Tjen kr. 2.625,- (og tjen ialt 4.875,-)
• Formidl 5 nye ACN Multiplay Pluskunder i februar*:
Tjen kr. 750,- (og tjen ialt 5.625,-)
* Nye ’Pluskunder’ med aktive services og ikke opsagt i en periode på 90 dage.
Februar 2014 Bonus
Sådan kommer du i gang....
• Online, sammen med den person der har
vist dig ACN forretningen.

similar documents