Presentation del 2 - Studentlitteratur

Report
Tal och de fyra räknesätten
Lite multiplikation
och mycket bråkräkning
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Multiplikation av flersiffriga tal
Viktigt att skapa situationer där det blir naturligt att räkna på följande sätt:
27 ∙ 45 = 20 ∙ 40 + 20 ∙ 5 + 7 ∙ 40 + 7 ∙ 5
Till exempel:
En klass med 27 elever är på utflykt och ska äta lunch. En lunch kostar 45 kr. Hur
mycket kostar alla elevernas luncher tillsammans? (20 ∙ 45 + 7 ∙ 45 = ⋯ )
Och/eller en bild,
gärna på rutpapper:
7
7 ∙ 40
7∙5
20
20 ∙ 40
20 ∙ 5
40
5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
”Vanlig” uppställning – kort version
4 gånger 7 är 28.
Skriver 8 och har 2 i minne.
287
∙ 54
2334
1148
+ 1435 15498
4 gånger 8 är 32. Plus 2 i minne = 34.
Skriver 4 och har 3 i minne.
4 gånger 2 är 8. Plus 3 i minne = 11.
Skriver 11.
5 gånger 7 är 35.
Skriver 5 med indrag och har 3 i minne.
Svårt att begripa? Ja.
Detta är en uppställning för
den som redan kan, inte för
den som ska lära sig.
5 gånger 8 är 40. Plus 3 i minne = 43.
Skriver 3 och har 4 i minne.
5 gånger 2 är 10. Plus 4 i minne = 14.
Skriver 14.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
”Vanlig” uppställning – lång version
287
∙ 54
28
320
800
350
4000
+ 10000
Språket viktigt!
4 gånger 7 är 28
4 gånger 8 tiotal är 32 tiotal = 320
4 gånger 2 hundratal är 8 hundratal = 800
5 tiotal gånger 7 är 35 tiotal = 350
5 tiotal gånger 8 tiotal är 40 hundratal = 4000
5 tiotal gånger 2 hundratal är 10 tusental = 10000
15498
I den långa versionen är det enklare att hålla koll,
även på talsorterna.
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Multiplikation – uppdelning och sortering
287 ∙ 54
200
80
7
50
10000
4000
350
4
800
320
28
10000
4000
350
800
320
+
28
15498
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Italiensk multiplikation
Kallas också Jalusimetoden
7
0
7
10000
1000
4000
100
1400
0
7
10000
8
3
2
10
90
7
3
5
5
7
7
0
8
4
7
2
1
2
1
8
8
4
15498
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Egyptisk multiplikation
Baserad på dubblingar
1
2
4
8
16
32
–
–
–
–
–
–
287
574
1148
2296
4592
9184
54 gånger 287 = (32+16+4+2) gånger 287
9184
4592
1148
+ 574
18
280
1200
+ 14000
15498
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En hel (längd)
Halv
Halv
Tredjedel Tredjedel Tredjedel
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En halv plus en tredjedel = ?
En längdenhet
Halv
Tredjedel
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En halv plus en tredjedel = ?
Halv
En hel
(yta)
T T T
Halv
+
Halv
T T =
T
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Längd: 2/5 är lika med 6/15
1/5 till 1/15: Mindre enhet
2 till 6: Fler delar
2/5 till 6/15: Mindre enhet kompenseras med fler delar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Yta: 2/5 är lika med 6/15
1/5 till 1/15: Mindre enhet
2 till 6: Fler delar
2/5 till 6/15: Mindre enhet kompenseras med fler delar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Två stycken femtedelar
2/5 kan läsas som
2 femtedelar
Enhet: femtedel = 1/5 (stambråk)
Jämför till exempel med
2 kr
Enhet: kr
2 kg
Enhet: kg
2 meter
Enhet: meter
2 liter
Enhet: liter
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Två femtedelar plus fyra femtedelar
2 femtedelar + 4 femtedelar = 6 femtedelar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Två femtedelar plus åtta femtondelar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Två femtedelar plus åtta femtondelar
2 femtedelar + 8 femtondelar
= 6 femtondelar + 8 femtondelar
= 14 femtondelar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
2 femtedelar plus 3 fjärdedelar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
2 femtedelar plus 3 fjärdedelar
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
2 femtedelar plus 3 fjärdedelar
Ibland räknar vi enbart med symboler:
Fortsätt att TÄNKA i bilder! Rita ibland!
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
2/45 + 3/60
Leta minsta gemensam nämnare (MGN):
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Olika sätt att förstå bråk
•
Del-helhet (t ex andelen 2/5 av en helhet, 2 delar av 5)
•
Proportion (förhållande) mellan två olika storheter (2 liter saft och 5 liter
vatten)
•
Decimaltal (2/5 = 0,40)
•
Operator/funktion (multiplicera med 2/5, eller förminska med skalan 2:5)
•
Division eller kvot (2/5 som något som ska räknas eller har blivit räknat)
•
Mått (2/5 meter)
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Bråk som del-helhet
Hur stor del (andel) av chokladtårtan är kvar på tårtfatet?
(Andelen = delens storlek i förhållande till helheten.)
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Bråk som proportion
Proportion är en jämförelse mellan två storheter.
1. Vi ska blanda saft med två delar koncentrerad saft och fem delar vatten.
Om det redan är vatten i kannan ska vi tillsätta 2/5 koncentrerad saft.
2. Kalle har 10 kr och Lisa har 25 kr. Kalles pengar är 2/5 av Lisas pengar.
5
5
5
5
Kalle
5
5
5
Lisa
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Bråk som decimaltal
0,0
0,1
0
5
0,0
0
5
0,2
0,3
1
5
0,1
0,2
1
5
0,4
0,5
2
5
0,3
0,4
2
5
0,6
0,7
3
5
0,5
0,6
3
5
0,8
0,9
4
5
0,7
0,8
4
5
1,0
5
5
0,9
1,0
5
5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Bråk som operator / funktion
Längdmåtten till höger är två femtedelar av måtten till vänster.
Multiplicera med 2/5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Bråk som division eller kvot
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Bråk som mått
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En utmaning – division med bråk
Kan du ”se” i bilden att
1
4/5
=1+
1
4
?
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En proportionsuppgift
Elisabeth lägger 6 pennor efter varandra i en rad. Raden är 100 cm lång.
Hur lång blir raden om hon istället använder 9 pennor? (McIntosh, 2008)
Denna uppgift tvingar fram ett proportionstänk:
6 pennor – 100 cm
3 pennor – 50 cm
9 pennor – 150 cm
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Uppgifter av olika karaktär
1. Elisabeth lägger 6 pennor efter varandra i en rad. Raden är 100 cm lång.
Hur lång blir raden om hon istället använder 9 pennor?
Lösning:
6 pennor – 100 cm
3 pennor – 50 cm
Lista ut! Klurigt!
9 pennor – 150 cm
2. Elisabeth lägger 6 pennor efter varandra i en rad. Raden är 120 cm lång.
Hur lång blir raden om hon istället använder 9 pennor? Mycket enklare!
Lösning:
6 pennor – 120 cm
1 penna – 20 cm
Bara räkna på. Helt annan uppgift!
9 pennor – 180 cm
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Hur mycket är 3/5 av 120 kr ?
Här underlättar det om vi tänker på 3/5 som 3 stycken femtedelar.
Hela
5/5
1/5
1/5
3/5
3/5
–
–
–
–
–
–
120
120
120/5
24
3 ∙ 24
72
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En gång till:
Hur mycket är 3/5 av 120 kr ?
Hela
–
120
5/5
–
120
1/5
–
120/5
1/5
–
24
3/5
–
3 ∙ 24
3/5
–
72
120
24
24
24
24
24
24
24
24
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
En utmaning – division med bråk
Kan du ”se” i bilden att
1
4/5
=1+
1
4
?
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Diagram: Multiplikation av bråk
3∙2=6
3 2
∙
5 7
=
6
35
2
7
3
5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Symbol: Multiplikation av bråk
3 2
∙
5 7
=
3∙2
5∙7
=
6
35
2
7
3
5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur
Multiplikation med bråk större än 1
12 11
∙
5
7
132
=
12∙11
5∙7
=
35
I diagrammet ”ser” vi att samma regel gäller:
Multiplicera täljare och nämnare var för sig.
11
7
12
5
© Håkan Sollervall och Studentlitteratur

similar documents