Rogaland Gand vgs – Presentasjon av studieverkstedet

Report
Gand vgs – ca 1100 elever
+ RKK klasser + nett 450 elever
Service og
samferdsel
Utvidet
praksis
John Kr Helland, Gand vgs
1
Studieverkstedet
Gand vgs
John Kr Helland, Gand vgs
2
Historien
•
•
•
•
•
Ref-94 – Mye mer teori i yrkesfag/allmennfag
Yrkesretting
Startlæreplaner (norsk og engelsk)
Trad. støtteundervisning - ressursmisbruk
Valgfaget: Lær å lære (2 timer valgfag)
John Kr Helland, Gand vgs
3
Studieverkstedet fra 2003
•
•
•
•
•
FRIVILLIG TILBUD - Håpløst å lære noen som ikke vil
B-timer - Realist og filolog (ca. 3 stillinger)
Åpent 08.00-15.15 - ekstraprøver
Individuelle planer til alle
Tilrettelegging – utviklingsarbeid –
læringsstrategier – Lær å lære
• Miljøforandring for ”gardinklatrere”
• ”Billigere for skolen at de som ikke ønsker å
jobbe sitter i klassene” (Studv. ikke ”oppbevaring”)
John Kr Helland, Gand vgs
4
Elevene på Studieverkstedet
• HOVEDPRINSIPP: Hindre stigmatisering
• Ca 80 elever pr. uke – Ca 5 elever pr. lærertime
• Elever m. div. skjema, elever på grensen mellom kar.
1-2, delkurs-, OT-elever - alle dersom plass.
• Minimumsplaner/opplegg kar. max. 3 i matte, norsk, eng
• Flinke elever - utfordrende opplegg
• Utvidet praksis og arbeidslivstrening
• Liten innsats/fravær -> tilbake til klassen
John Kr Helland, Gand vgs
5
Lærerne på Studieverkstedet
• Vanskelig for utbrente lærere å ta seg av
«utbrente» elever
•
•
•
•
•
•
Samkjørt team – Årsverk 770 timer = 100%
Realfag, filologiske fag, (yrkesfag)
4 av 8 CRISS/Lær å lære-sertifisert
3 LOGOS sertifisert
Vernepleier
Ingen ufaglærte assistenter
John Kr Helland, Gand vgs
6
Tilbud om intensivkurs for elever som har fått
karakteren 1 i 1. termin
Elev: S Håvardsen, M Haga 1Baa
Fag: matte-naturfag
Kontaktlærer-faglærer: P Shortt, Almir
Studieverkstedet har hatt mye større pågang av elever enn det vi dessverre har
kunnet ta oss av i høst. For å gjøre noe med dette kommer nå tilbud om intensivkurs i
Vg 1 matematikk og naturfag, og Vg 2 engelsk og norsk. Tilbudet gjelder elever som
har fått karakteren 1, og ikke elever med IV. (jfr. Ledermøtet)
Opplegget er presentert for- og godkjent av ledelsen i ledermøte 15. januar.
Kursene er i hovedsak tenkt gjennomført i løpet av 3-4 onsdager fra 14.00-16.00, ca.
6-8 timer pr. kurs. På noen avdelinger er det også mulig at noen av timene blir
gjennomført i praksistid.
Tilbudet går ut til faglærer, kontaktlærer og avdelingsleder.
1. Faglærer og kontaktlærer vurderer om eleven har mulighet for å oppnå
karakternivå 2 og sjekker om eleven er motivert.
2. Kontaktlærer informerer foresatte pr. telefon eller mail om at eleven har fått
1, og om tilbudet om intensivkurs.
3. Når 1 og 2 ovenfor er på plass gir kontaktlærer studieverkstedet
tilbakemelding om aktuelle elever til intensivkurs.
4. Svarfrist: Torsdag 31.1.13
Vi tar sikte på å komme i gang med kursene uka etter vinterferien, uke 8.
Det er viktig å være klar over at vi ikke kan lære FOR elevene, de må
ville litt selv!
John Kr Helland
Leder studieverkstedet
John Kr Helland, Gand vgs
7
Studieverkstedet, lærer-/elevtimeplan
Mandag
SILJE:
John EF
Louis OT (T-matte)
Tine OT mat S1, S2
Roland EFB
William EFB
Tirsdag
ANITA:
Kuestan HEC
Marie Hoel OT/DH
Iselin Nat fag
Daniel UP
Onsdag
ANITA:
Alejandro 1IFB
Thea 1IFB
Nikola 1IFB
Malin 1 IFA
Ann Janette OT
Ola TPE
Torsdag
ANITA:
Nikita TPE
G. Sara M. DHC
Ingvild DHC
Marie Hoel OT/DH
Roger Byre OT m
Lewis TPD nat.f
Fredag
SILJE:
Kuestan HEC
Daniel TIP
Charlotte SSC
Marcus Handeland OT
(Tip)
2
SILJE:
John EF
Louis OT (T-matte)
Tine OT S1, S2
Roland EFB
William EFB
ANITA:
Iselin Nat Fag
Marie Hoel OT/DH
Sara M. DHC
Ingvild DHC
Nikita TIPE
Daniel UP nat.f.
ANITA:
Alejandro 1IFB
Thea 1IFB
Nikolai 1IFB
Malin 1IFA
Ann Janette OT
Ola TPE
ANITA:
Nikita TPE
G. Sara M. DHC
Ingvild DHC
Marie Hoel OT/DH
Roger Byre OT m
Lewis TPD nat.f.
SILJE:
Kuestan HEC
Daniel TIP
Charlotte SSC
Marcus Handeland OT
(Tip)
3
MARIANNE:
Lotte 1SSC – T
Louis OT (T-matte)
Tine OT S1, S2
Katrine SSC
ANITA:
Daniel UP nat.f.
Odd Rune TPD
Darawan OT
Silje H
MARIANNE:
Caroline OT
Rebecca OT
SILJE:
Fredrik SSC
Daniel
Charlotte, Nat fag
Odd Rune TPD
Lotte 1SSC - Tmatte
4
MARIANNE:
Lotte 1SSC – T
Louis OT (T-matte)
Tine OT S1, S2
Katrine SSC
ANITA:
Odd Rune TPD
Daniel UP nat.f.
(Celine PÅBYGG)
Darawan OT
Silje H
MARIANNE:
Caroline OT
John Halvard EFB
Roland EFB
William EFB
SILJE:
Fredrik SSC
Daniel
Charlotte, Nat fag
5
SILJE:
Tine OT S1, S2
Martynas SS
Alejandro 1IFB
Thea 1IFB
Nikolai 1IFB
Malin 1IFA
Ann Janette OT
ANITA:
Tina Nåden Nat fag
Elin DHA
Caroline OT
Kevin Bygg
(Celine PÅBYGG)
1
SILJE:
Martynas SS
Darawan OT
John Kr Helland, Gand vgs
8
Informasjon til elev og foresatte om
Studieverkstedet ved Gand videregående skole
Vi er enkle å nå på telefon: 51681003/81 hele skoledagen (08.00-15.15)
Velkommen som elev på Studieverkstedet, et frivillig tilbud
Hos oss får du:




egen plan i fagene du skal ha
tett oppfølging av faglærere
hyppige evalueringer og tilbakemeldinger
egen boks til lærebøkene dine om ønskelig
Vi forventer at du:
 følger reglene for studieverkstedet og arbeider ordentlig etter oppsatt plan
 er klar over at manglende innsats og PC-misbruk kan føre til tilbakesendelse til klasse
 er klar over at ved 3 gangers udokumentert fravær og/eller forseintkomming så
risikerer du å bli sendt tilbake til klassen
 ved forseintkomming venter i døra til læreren din kommer
 sørger for at alt fravær meldes pr. telefon 51681003/81 før 08.10 fraværsdagen
 sørger for å få alt fravær dokumentert av lege/foreldre
John Kr Helland, Gand vgs
9

similar documents