Rozkvět Athén

Report
Řecko-perské války
Řecko-perské války
•
Po bitvě u Plataje (479 př. Kr.) válka pokračovala ještě
několik let, ale o vítězi již nebylo pochyb
•
Řekové získali opět ostrovy v Egejském moři, řecké
osady v Malé Asii byly opět svobodné
•
Roku 449 př. Kr. byl mezi Řeky a Persií uzavřen mír
http://www.youtube.com/watch?v=ArS3-l--JVI
ROZKVĚT ATHÉN
• Vítězství v řecko-perských válkách přineslo Athénám
rozvoj: silné loďstvo usnadňovalo obchod → rozkvět
zemědělství a řemesel
PERIKLÉS
• 500/495? – 429 př. Kr.
• Považován za vzor správného
politika
• Stratég (vojenský velitel)
• Přirozená autorita
• Skvělý řečník
• Řada reforem
ROZKVĚT ATHÉN
• Vyplácení peněžitých odměn za vykonávání úřadu, za
účast na soudu či lidovém shromáždění → nemajetní
občané se mohou podílet na řízení státu → dovršuje vývoj
demokracie
• Vyplácení sociálních dávek
• Podpora výstavby města – tzv. Dlouhé zdi spojující
Athény a přístav Pireus
• přestavba chramů na Akropoli
• podpora veřejných slavností, umění
• Zlatý věk
Feidiás
• Antický řecký sochař
• Přítel Perikla
• Obnova Athénské Akropole
→ Socha bohyně Athény
→Parthenón
Athénský námořní spolek
• Svaz řeckých pobřežních obcí
• Vrchní velení Athény
• vznik v roce 478 př. Kr. na ostrově Délu → Delský n. spolek
• Vzájemná pomoc proti nepříteli
• Cíl: pokračovat ve válce s Persií, osvobození řeckých
oblastí Malé Asie
• Pravidelné příspěvky do společné pokladny
• Správa pokladny – Athény → dominantní postavení Athén:
zneužívají prostředky z pokladny spolku pro vlastní potřebu
a zvyšují členské nároky → vzpírající se obce trestány
→ Z obranného spolku vznik athénské námořní říše
Athénská triréma
Peloponéský spolek
• Vojenské uskupení Sparty a jejích spojenců
• Sparta vrchní velení v době válek
• Členové spolku byli na Spartě nezávislí
• Státy jižního Peloponésu s výjimkou Argu
• Vznik 6. století př. Kr.
• Konkurence Athén
• Jaký název nese konflikt, který mezi Řeky vypukl?
Peloponéská válka
Peloponéská válka
• Boje se vedly v letech 431–404 př. Kr.
• Proti sobě stály:
Athénský námořní spolek x Peloponéský spolek
• Hlavními důvody střetu byly boj o hospodářskou
a politickou převahu v Řecku a na neposledním místě
také rozpínavost Athén
Peloponéská válka
SOUPEŘI
Athénský námořní spolek
Peloponéský spolek
• Vznikl 478 př. Kr.
• Vznikl v 6. století př. Kr.
• Svaz řeckých pobřežních
• Členy většina
obcí
Athény v peloponéské válce
• Převaha na moři
peloponéských polis
Sparta v peloponéské válce
• Převaha na souši
Průběh Peloponéské války
• 1. fáze války (431–421 př. n. l.)
Sparťané pustošili Attiku (místo, kde se rozkládaly Athény)
Obyvatelé Athén se ukryli za Dlouhé zdi, ale postihla je
epidemie moru (zemřel také Periklés – 429 př. n. l.)
• Krátké příměří – výprava na Sicílii
415–413 př. n. l. podnikli Athéňané výpravu na Sicílii =
snažili se ukázat Sparťanům sílu a chtěli je odříznout od
dodávek obilí
Výprava skončila neúspěchem Athén
Průběh Peloponéské války
• 2. fáze války (413–404 př. n. l.)
Sparta navázala spojenectví s Perskou říší
Athény přišly o své spojence
Nakonec se ale podařilo Athénám znovu zbudovat loďstvo
• Poslední velká bitva, konec války
V roce 405 př. n. l. byly Athény definitivně poraženy v bitvě
u Aigospotamoi („u Kozích říček“)
Vysílené Athény kapitulovaly v roce 404 př. n. l.
Důsledky peloponéské války
• Pro Athény:
Ztráta velmocenského postavení
Strhnout dlouhé zdi (opevnění) a vydat válečné lodě
Rozpuštění Athénského spolku
Zrušena demokracie → vláda třiceti tyranů
• Pro Řecko:
Celkové oslabení Řecka, vzrůst jeho roztříštěnosti
Peršané opět získali nadvládu nad Malou Asií a
vměšovali se do řeckých problémů
Vítězství Sparty vykoupeno oběťmi a strádáním, rozvoj Sparty se zastavil.
Bez rozvoje obchodu a hospodářství nemohla Sparta udržet svou
hegemonii v Řecku.
Oslabení Řecka, v níž nebyl žádný stát natolik silný, aby se ubránil
vnějšímu nepříteli sám, využil nejbližší soused – MAKEDONIE.

similar documents