Мови програмування

Report
Мова програмування як
спосіб представлення
алгоритмів
Виконав Гузенко Данил
учень 11-Б класу
— формальна знакова система, призначена для запису
програм. Програма зазвичай є деяким алгоритмом у
формі, зрозумілій для виконавця .
Логічне програмування
Логі́чне програмува́ння —
парадигма програмування,
а також розділ дискретної
математики, що вивчає
методи і можливості цієї
парадигми, засновані на
виведенні нових фактів з
даних фактів згідно із
заданими логічними
правилами.
Візуа́льне програмува́ння
— спосіб
створення
програм шляхом
маніпулювання
графічними
об'єктами замість
написання
програмного коду
в текстовому
вигляді.
Імперативні мови
програмування
• Програми складаються з операторів
• Оператори «щось роблять»: змінюють
стан пам'яті
• Стан пам'яті визначається змінними
Об’єктно-орієнтовані мови
програмування
• Необхідно якось структурувати код
• Світ складається з об'єктів і класів
об'єктів, зі своїми властивостями
• «конкретніші» об'єкти успадковують
властивості абстрактніших
• Ключові властивості:
• Інкапсуляція
• Спадкоємство
• Поліморфізм
Функціональні мови
• В цьому випадку немає поняття пам'яті
– дані подаються на вхід функціям і
виходять на виході
• Можливість передавати функції іншим
функціям як дані дає багаті можливості
по комбінуванню функцій для
досягнення потрібного результату
XML-подобні мови программування
ApplicationXML
Структурні мови программування
Алгол
Алгол 68
Basic
QBASIC
Фортран
REXX
sh
Фокал
Процедурні мови программування
Алгоритмічна мова
Би (мова программування)
Си
КОБОЛ
Limbo
Lua
Maple
MATLAB
Модула-2
Паскаль
Логічні мови программування
Prolog
Мови програмування для
Функціональні мови програмування
промислової автоматизації
Лисп
(стандарта IEC61131-3)
Сat (Stack-oriented programming language)
FBD
Лого
IL
Dylan
ST или SCL
Haskell
Sequential Function Chart
Ladder Diagram
OCaml
SPCLK
Scheme
РЕФАЛ
АПЛ
Эзотеричні мови програмування
J
Byter
Hope
Стекові мови
PostScript
Forth
Паралельні мови программівання
MC#
Brainfuck
Befunge
INTERCAL
FALSE
Whitespace
Piet
Одна з найбільш відомих мов програмування, широко застосовується в
промисловому програмуванні, вченні програмуванню у вищій школі, є базою для
великого числа інших мов. Був створений Никлаусом Віртом в 1970, після його
участі в роботі комітету розробки стандарту мови Алгол-68.
Важливим кроком в розвитку мови є поява вільної мови Паськаль
GNU Pascal, який не лише увібрав в себе межі інших Паскалів,
але і забезпечив надзвичайно широку переносимість
написаних на нім програм (більше 20 різних платформ, під
більш ніж 10 різними операційними системами).
Зараз користуються популярністю такі версії мови як TMT Pascal,
Free Pascal і GNU Pascal. Продовжує використовуватися і
Borland Pascal.
TMT Pascal
Free Pascal
GNU Pascal
При проектуванні мови використовувалися наступні вісім
принципів, нова мова повинна:
1. бути простою у використанні для початківців
2. бути мовою програмування загального призначення надавати
можливість розширення функціональності, доступну дослідним
програмістам
3. бути інтерактивним
4. предоставлять ясні повідомлення про помилки
5. швидко працювати на невеликих програмах
6. не вимагати розуміння роботи апаратного забезпечення
7. защищати користувача від операційної системи
Проте, починаючи з кінця 80-х, нові комп'ютери стали набагато
складнішими і надавали можливості (такі як графічний інтерфейс
користувача), які робили Бейсик вже не настільки зручним для
програмування. Бейсик почав здавати свої позиції, не дивлячись на те, що
величезна кількість його версій ще використовувалася і продавалася. Друге
життя Бейсик отримав з появою Visual Basic від майкрософту. Хоча і важко
погодитися, що ця мова — дійсно Бейсик (не дивлячись на безліч звичних
ключових слів), через деякий час він став однією з найчастіше
використовуваних мов на платформі Windows. Майкрософт створила
варіант під назвою Wordbasic і використовувала його в MS Word до появи
Word 97. Варіант Visual Basic for Applications (VBA) був вбудований в Excel
5.0 в 1993 році, потім в Access 95 в 1995-ом, а після і у всі останні
інструменти, що входять в пакет Office, — в 1997-ом. Internet Explorer 3.0 і
вище, а також Microsoft Outlook включали інтерпретатор мови Vbscript. У
повний варіант пакету Openoffice також включений інтерпретатор Бейсика.
Бейсик використовується в деяких моделях програмованих калькуляторів.
Наприклад, він вбудований у вітчизняний калькулятор «Електроніка МК85».
Microsoft Outlook
VBA
Система програмування
• система автоматичного програмування, що
складається з мови програмування, компілятора або
інтерпретатора програм, які написані на цій мові,
відповідної документації, а також допоміжних засобів
для підготовки програм до виконання
Мови програмування можуть бути розділені на компільовані та
інтерпретовані.
Програма на компільованій мові за допомогою спеціальної програми
компілятора перетвориться (компілюється) в набір інструкцій для даного
типа процесора (машинний код) і далі записується у виконуваний файл,
який може бути запущений на виконання як окрема програма. Іншими
словами, компілятор перекладає програму з мови високого рівня на
низькорівневу мову, зрозумілу процесору. Якщо програма написана на мові,
що інтерпретується, то інтерпретатор безпосередньо виконує (інтерпретує)
її текст без попереднього переведення. При цьому програма залишається на
вихідній мові і не може бути запущена без інтерпретатора. Можна сказати,
що процесор комп'ютера — це інтерпретатор машинної коди.
З часу створення перших програмованих
машин людство придумало вже більше
восьми з половиною тисяч мов
програмування. Щороку їх число
поповнюється новими. Деякими мовами уміє
користуватися лише невелике число їх
власних розробників, інші стають відомі
мільйонам людей. Професійні програмісти
інколи застосовують в своїй роботі більше
десятка всіляких мов програмування.

similar documents