Prof. Dr. Seydi DOĞAN BAU-ProKOB BAÜ

Report
BAÜ-ProKOB
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
PROJE KOORDİNASYON OFİSİ BİRİMİ
(ProKOB)
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
PROJE KOORDİNASYON OFİSİ
BİRİMİ
28.12.2012 tarihli senato
toplantısında 2012/10-13 nolu karar
ile kurulmuştur.
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Amaçları
•
•
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Yürütme Kurulu
• Prof. Dr. Seydi DOĞAN - Mühendislik Fak.
• Doç. Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ - Fen-Edebiyat Fak.
• Doç. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN - Veteriner Fak.
• Doç. Dr. Gülten ERKEN - Tıp Fak.
• Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ - Necati Bey Eğitim Fak.
•Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZMEN – İktisadi İdari Bilimler Fak.
•Yrd. Doç. Dr. Gültekin KUVAT - Mühendislik Fak
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Üniversitemizin araştırma politikaları, stratejileri ve
öncelikleri doğrultusunda araştırma kapasitesini
geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin
teşvik edilmesini sağlamak,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını
izlemek ve proje teklif çağrılarını ilgili kişi ve akademik
birimlere etkin biçimde duyurmak,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Araştırmacılarımıza projelerin her aşamasında
(hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent,
ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli
yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla
harekete geçirmek için çalışmalar yapmak,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Projenin hazırlanması, sunulması ve yönetilmesi
aşamalarında öğretim elemanlarına teknik destek
vermek ve gerektiğinde eğitim programı düzenlemek,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Sanayi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin
katılımı ile ortak projeler üretilmesini sağlamak,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Proje gruplarının yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarıyla
iletişimini özendirerek ortak çalışmalar yürütülmesini
teşvik etmek,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının
korunması ile ilgili konularda destek olmak ve
üniversitede inovasyon gelişmesini sağlamak,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Üniversitemiz alt yapı imkanlarının etkin biçimde
kullanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek,
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Faaliyet alanları ve görevleri
• Projelerin izlenmesi, araştırma performansının
ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olan bilimsel
araştırma projeleri veri tabanının oluşturulmasını
sağlamak.
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
BAÜ-ProKOB
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB
Detaylı bilgi edinmek ve sorularınız için;
Proje Koordinasyon Ofisi Birimi
Araştırma Laboratuarları
Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. kat
612 1067/2012-2013
[email protected]
www.prokob.balikesir.edu.tr
ProKOB
BAÜ-ProKOB
• İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı
demektir (A. Gide).
SABRINIZ için TEŞEKKÜRLER
Prof. Dr. Seydi DOĞAN
BAU-ProKOB

similar documents