23.5 Kommentarer til årsregnskabet

Report
23.5 Kommentarer
til årsregnskabet
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion
Shoes årsregnskab for år 2.
Butikkens resultatopgørelse viser en bruttofortjeneste på
kr. 2.030.000. Beløbet er fremkommet ved at fratrække
vareforbruget på kr. 4.520.000 fra nettoomsætningen på
kr. 6.550.000.
Efter fradrag af andre eksterne omkostninger på kr.
600.000 og personaleomkostninger på kr. 990.000 fremkommer indtjeningsbidraget på kr. 440.000.
Der er afskrevet kr. 60.000 på biler og inventar, hvorefter resultat før
renter er opgjort til kr. 380.000. Efter tillæg af renteindtægter på kr.
5.000 og fradrag af renteomkostninger på kr. 35.000 er årets resultat
opgjort til kr. 350.000.
23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion
Shoes årsregnskab for år 2.
Butikkens resultatopgørelse viser en bruttofortjeneste på
kr. 2.030.000. Beløbet er fremkommet ved at fratrække
vareforbruget på kr. 4.520.000 fra nettoomsætningen på
kr. 6.550.000.
Efter fradrag af andre eksterne omkostninger på kr.
600.000 og personaleomkostninger på kr. 990.000 fremkommer indtjeningsbidraget på kr. 440.000.
Der er afskrevet kr. 60.000 på biler og inventar, hvorefter resultat før
renter er opgjort til kr. 380.000. Efter tillæg af renteindtægter på kr.
5.000 og fradrag af renteomkostninger på kr. 35.000 er årets resultat
opgjort til kr. 350.000.
23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion
Shoes årsregnskab for år 2.
Butikkens balance viser, at aktiverne pr. 31.12 år 2 udgør
kr. 1.275.000. Heraf udgør anlægsaktiverne (biler og
inventar) kr. 240.000 og omsætningsaktiverne kr.
1.035.000.
Balancens passivside er sammensat af en egenkapital på
kr. 442.000 og en gæld på kr. 833.000.
Egenkapitalen ved årets begyndelse udgjorde kr. 392.000, og den er
dermed steget med kr. 50.000 i år 2.
Det skyldes, at årets resultat på kr. 350.000 har oversteget årets privatforbrug på kr. 300.000 med kr. 50.000.
23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion
Shoes årsregnskab for år 2.
Butikkens balance viser, at aktiverne pr. 31.12 år 2 udgør
kr. 1.275.000. Heraf udgør anlægsaktiverne (biler og
inventar) kr. 240.000 og omsætningsaktiverne kr.
1.035.000.
Balancens passivside er sammensat af en egenkapital på
kr. 442.000 og en gæld på kr. 833.000.
Egenkapitalen ved årets begyndelse udgjorde kr. 392.000, og den er
dermed steget med kr. 50.000 i år 2.
Det skyldes, at årets resultat på kr. 350.000 har oversteget årets privatforbrug på kr. 300.000 med kr. 50.000.
23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært:
Video:
At kommentere virksomhedens
årsregnskab, med alle de poster, du
indtil nu har lært.
5 Revisorvideoer, bl.a.:
 Formålet med et
årsregnskab
 Er regnskabet
offentligt
tilgængeligt?
 Hvordan bliver
årsregnskabet til?
GrünBAG:
 Årsregnskabet
Årsregnskabet består af:
 En artsopdelt resultatopgørelse
i beretningsform
 En balance i kontoform
 Noter til både resultatopgørelse og balance.

similar documents