Grekland 900

Report
Grekland 900-400 f.Kr.
•Läs
sidorna 190-193
Grekland 900-400 f.Kr.
Grekland 900-400 f.Kr.
300 år efter att Mykene förstördes
började folket bygga upp städer igen.
 Människorna började åter att lära sig läsa
och skriva.
 Massor av små stater/riken bildades på
det grekiska fastlandet.
 I centrum av alla stater reste sig
borgklippan med tempel och borg.

Grekland 900-400 f.Kr.
I templet eller borgen kunde
bondfamiljerna från landet runt om samlas
när fienden hotade.
 Nedanför borgklippan byggde
hantverkarna hus och handelsmännen
öppnade affärer.
 En stad växte fram och staden och
landsbygden runt om bildade en stadstat.
 Rikast blev Aten och deras borgklippas
Akropolis den mest kända.

Grekland 900-400 f.Kr.
Aten och Sparta var störst och där bodde
cirka 300 000-350 000 människor.
 Folkmängden ökade hela tiden i Grekland
och det blev svårare att skaffa mat till alla.
 På 700-talet f.Kr. började allt fler ge sig ut
för att söka nya platser att bo på.
 De letade efter naturliga hamnar där det
fanns dricksvatten och bra åkerjord.

Grekland 900-400 f.Kr.
Kolonier
Det var unga män som seglade ut som
spejare och letade efter dessa platser.
 När de hittat en bra plats seglade de
tillbaka och tog med 150-200 män som
började bygga upp en koloni.
 Vad är en koloni?
 Koloni (latin colōnia, av colōnus, "odlare",
"nybyggare")

Grekland 900-400 f.Kr.
Kolonier
Fungerade det bra på det nya stället åkte
man tillbaka och hämtade kvinnor.
 De försökte inte bilda kolonier där det
fanns fiender – de letade efter lugna
platser där de fick vara ifred.
 Ibland gav de sig på andra men inte
fenicierna eller egyptierna. De var för
starka.

Grekland 900-400 f.Kr.
Kolonier
En del kolonier blev med tiden större än
sina stadstater hemma i Grekland.
 Vissa växte till stora handelsplatser som
med tiden växte till stora städer: Malaga,
Istanbul, Marseille och Sevastopol.
 Grekerna som bodde i sina kolonier höll
kontakten med moderstaten Grekland i
fler hundra år.

Grekland 900-400 f.Kr.
Kolonier
De älskade sin hemstadstat och reste
gärna dit för att gå på teater eller kolla på
idrott.
 Grekerna runt Medelhavet kände att de
hörde ihop.
 De talade samma språk och hade samma
gudar

Perserna går till anfall!
I öster skapade perserna kring 550 f.Kr. ett
jättestort rike.
 De erövrade område efter område från
Egypten i sydväst till Indien i öster.
 Cirka 500 f.Kr. stod Grekland på tur för
perserna.
 Perserna tog över många kolonier och
tvingade grekerna att betala skatt.
 Många greker flydde till Italien, Frankrike
och Spanien.

Perserna går till anfall!
Ju längre västerut perserna kom desto
större blev motståndet.
 När perserna närmade sig Aten och
Sparta bestämde sig folket för att anfalla
istället för att förhandla.

Marathon

Anfallet började med att perserna
landsatte soldater vid byn Marathon.
Marathon




Perserna trodde att grekerna genast skulle
börja förhandla – men det gjorde inte
grekerna.
Grekerna gick genast till anfall och lyckades
döda 1000 perser och driva 15 000 på
flykt.
Den persiska flottan stack nu istället rakt
mot Aten.
Men de grekiska soldaterna skyndade de 40
kilometerna hemåt och stod beredda när de
kom – alltså maratonlopp.
Persiska riket
Thermopyle & Salamis

Läs sidorna 196-197
Sparta
Sparta

198-199
Atens demokrati

similar documents