יישום מדיניות לקידום התייעלות אנרגטית במגזר העסקי

Report
‫מדיניות להתייעלות אנרגטית‬
‫והפחתת פליטות גזי חממה‬
‫ד"ר גיל פרואקטור‬
‫אגף איכות אוויר ושינוי אקלים‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪1‬‬
‫תוכן המצגת‬
‫• רקע והחלטות ממשלה‬
‫• שלבים ליישום התייעלות והפחתת פליטות‬
‫• אמצעי מדיניות ותכניות ממשלתיות‬
‫• כלים‪ ,‬מדריכים ומידע על התייעלות אנרגטית‬
‫• אמצעים נוספים וקידום הנושא בעתיד‬
‫‪2‬‬
‫רקע והחלטות ממשלה‬
‫‪ .1‬צעדים לצמצום בצריכת החשמל ב‪ 20%-‬עד ‪2020‬‬
‫‪ .2‬אנרגיות מתחדשות יהוו ‪ 10%‬מייצור החשמל ב‪2020-‬‬
‫‪ .3‬הפחתת פליטות גזי חממה ב ‪ 20%‬עד ‪ 2020‬ביחס ל ‪BAU‬‬
‫(יעד וולונטרי)‬
‫‪ .4‬התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה‬
‫‪3‬‬
‫אנרגטית‬
‫בתהליך‬
‫שלבים‬
‫התייעלותאנרגטית‬
‫ליישום התייעלות‬
‫שלבים‬
‫מזה התייעלות‬
‫אנרגטית?‬
‫אפיון צריכה‬
‫ובדיקת פוטנציאל‬
‫תכנית יישום‬
‫התייעלות‬
‫אנרגטית‬
‫התאמות והרחבת‬
‫תכנית היישום‬
‫ניטור ובקרה של‬
‫החיסכון‬
‫מציאת מימון‬
‫יישום בפועל‬
‫תכנית ייעוץ להתייעלות אנרגטית ופיתוח מקיים (‪)1‬‬
‫• מטרה‪ :‬סיוע להתייעלות‪ ,‬חיסכון ופיתוח בר‪-‬קיימא‬
‫• אופן פעולה‪ :‬סבסוד ייעוץ מקיף ופרטני על פי צרכי העסק‬
‫• מנגנון ייעוץ בניהול משותף למשרדים הגנ"ס וכלכלה‬
‫תחומי הייעוץ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח עסקי‬
‫ניהול כללי ופיננסי‬
‫התייעלות אנרגטית‬
‫הגנת הסביבה‪ ,‬תקינה ורגולציה‬
‫חדשנות ויעילות‬
‫מיתוג העסק כירוק‬
‫‪5‬‬
‫תכנית ייעוץ להתייעלות אנרגטית ופיתוח מקיים (‪)2‬‬
‫אפיון צריכה‬
‫ובדיקת‬
‫פוטנציאל‬
‫‪ ‬אבחון ומיפוי צרכי העסק‬
‫‪ ‬אפיון צריכת האנרגיה בעסק (סקר אנרגיה)‬
‫תכנית יישום‬
‫התייעלות‬
‫אנרגטית‬
‫התאמות והרחבת‬
‫תכנית היישום‬
‫‪ ‬זיהוי וכימות מוקדים של חוסר יעילות‬
‫ניטור ובקרה של‬
‫החיסכון‬
‫מציאת מימון‬
‫‪ ‬הגדרת פתרונות להתייעלות וחסכון‬
‫יישום בפועל‬
‫‪ ‬אומדן עלות יישום הפתרונות והחזר ההשקעה‬
‫‪ ‬ייעוץ פיננסי לעסק לאיתור והשגת מימון‬
‫‪( ‬הלוואות‪ ,‬אסקו‪ ,‬קרנות‪ ,‬מענקי מדינה ועוד‪)..‬‬
‫‪6‬‬
‫תכנית המענקים להפחתת פליטות גז"ח ‪ -‬עקרונות‬
‫• מנגנון משותף למשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה‬
‫מטרות‬
‫• תמרוץ ועידוד השקעות להתייעלות אנרגטית‪/‬הפחתת פליטות גז"ח‬
‫• העלאת המודעות לתועלות מהתייעלות אנרגטית והפחתת גז"ח‬
‫• הדגמת יישום בפועל של פרויקטים נבחרים בסקטורים שונים‬
‫• סיוע לפריצה מסחרית של טכנולוגיות ישראליות חדשות‬
‫אופן פעולה‬
‫• הגשת תכנית יישום מקיפה ופרטנית לפי מתודולוגיה ספציפית‬
‫• מענקים של עד ‪ 20%‬מסך ההשקעה בתכנית‬
‫• דיווחים מאומתים של החיסכון בפועל‬
‫‪7‬‬
‫תכנית המענקים להפחתת פליטות גז"ח ‪ -‬תוצאות‬
‫•‬
‫הושלמו שני מקצים‪ :‬חולקו‪ 106 :‬מיליוני ‪ ₪‬עבור ‪ 208‬פרויקטים‬
‫‪8‬‬
‫תכנית המענקים להפחתת פליטות גז"ח ‪ -‬תועלות‬
‫‪ ‬פוטנציאל הפחתה בשנה אחת כ‪450,000 tCO2e -‬‬
‫‪ ‬חסכון כספי ישיר מהפחתת ‪ 240‬מיליון קוט"ש כל שנה למשך ‪8‬‬
‫שנים צפוי לעמוד על כ‪ 560 -‬מלש"ח עד ‪2020‬‬
‫‪ ‬חסכון כספי ישיר של למעלה מ ‪ 150‬מיליוני ‪ ₪‬צפוי מהתייעלות‬
‫בצריכת דלקים פוסיליים לחימום מים‪ ,‬אוויר ותחבורה‬
‫‪ ‬מינוף השקעות משקיות בהתייעלות אנרגטית (דגש על הפריפריה)‬
‫‪9‬‬
‫תכנית המענקים להפחתת פליטות גז"ח ‪ -‬תועלות‬
‫•‬
‫•‬
‫הפחתת מזהמי אוויר (‪ ,NOx, SOx‬חלקיקים‪ ,‬אוזון ואחרים)‬
‫הגדלת הנטו והגברת היעילות וכושר התחרות של עסקים‬
‫•‬
‫מינוף השקעות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים (דגש על הפריפריה‬
‫ועסקים קטנים ובינוניים)‬
‫סיוע לחברות ישראליות להדגמת טכנולוגיות ישראליות חדשות‬
‫קידום הממשלה לקראת עמידה ביעד ההפחתה ל ‪2020‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מזה התייעלות‬
‫אנרגטית?‬
‫אפיון צריכה‬
‫ובדיקת פוטנציאל‬
‫תכנית יישום‬
‫התייעלות‬
‫אנרגטית‬
‫התאמות והרחבת‬
‫תכנית היישום‬
‫מציאת מימון‬
‫ניטור ובקרה‬
‫של החיסכון‬
‫יישום בפועל‬
‫‪10‬‬
‫כלים‪ ,‬מדריכים ומידע על התייעלות אנרגטית‬
‫המשרד להגנ"ס פיתח כלים ומדריכים שונים‪:‬‬
‫• מדריכים סקטוריאלים ליישום התייעלות בעסק‪/‬עירייה‬
‫• מפרט אקסל ומדריך לביצוע סקר אנרגיה מקיף‬
‫• מפרטי אקסל ייעודיים לתכניות יישום לפי סוג פרויקט‬
‫• מפרטי אקסל לניטור החיסכון בפועל לפי סוג פרויקט‬
‫• מפרט לאימות דיווחים על פליטות והפחתות בפועל‬
‫בכוונת המשרד ליצור פלטפורמה לפרסום‪:‬‬
‫• מקורות מימון (קרנות‪ ,‬חברות מימון‪ ,‬אסקו ועוד)‬
‫• סוקרי אנרגיה ויועצים‬
‫‪11‬‬
‫• עסקים המעוניינים לקבל סיוע (מימוני‪ ,‬מקצועי)‬
‫אמצעים ופעולות נוספות (‪)1‬‬
‫• החלטת ממשלה על צמיחה ירוקה לעשור הקרוב (עד ‪)2020‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫הסרת חסמים לצמיחה ירוקה‬
‫פיתוח תעשייה חדשה ויצירת שווקים חדשים‬
‫האצת חדשנות ירוקה ותעסוקה ירוקה‬
‫מעבר לתעשייה בת קיימא וצריכה ירוקה‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫מה שנמדד ניתן לנהל ולחסוך‬
‫סטנדרטים בין לאומיים‬
‫כ‪ 50 -‬חברות כבר הצטרפו למנגנון‬
‫אותות הכרה למדווחים‬
‫• מערך וולונטרי לרישום ודיווח על פליטות גזי חממה‬
‫‪12‬‬
‫אמצעים ופעולות נוספות (‪)2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חובת דיווח על פליטות גז"ח במסגרת מנגנון ה‪PRTR-‬‬
‫פיתוח טכנולוגיות להקטנת השימוש בנפט בתחבורה‬
‫הפיכת תקנים לבנייה ירוקה כמחייבים‬
‫גיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח לכלכלה דלת פחמן‬
‫התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה על כל מרכיביה‬
‫נמצאת בסכנת קיצוץ והקפאה על ידי האוצר‬
‫‪13‬‬
...‫תודה על ההקשבה‬
‫ כלים ומדריכים זמינים באתר המשרד להגנת הסביבה‬,‫כל המידע‬
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/Pages/default.aspx
14

similar documents