Maklumbalas Borang Soal Kaji Selidik

Report
SOAL SELIDIK
1) RESPONDEN – 38 ORANG
2) DI SEKITAR DAERAH PAPAR :a)
SK. Pekan Papar
b)
JKR Papar
c)
Restoran sekitar pekan Papar
d)
Orang awam
e)
Majlis Daerah Papar (30 borang soal selidik – belum diserahkan)
3) Soal selidik mempunyai 3 soalan utama berkenaan sistem pembetungan
1. Adakah sistem pembetungan berfungsi pada tahap yang memuaskan dari
segi :-
a) Kekerapan berlakunya kebocoran
kerosakan sistem seperti saluran
pembetungan sumbat, pecah, bocor dan
‘manhole’ sumbat/melimpah?
1. Adakah sistem pembetungan berfungsi pada tahap yang memuaskan dari
segi :-
b) Pencemaran bau?
1. Adakah sistem pembetungan berfungsi pada tahap yang memuaskan dari
segi :-
c) Kebersihan awam?
1. Adakah sistem pembetungan berfungsi pada tahap yang memuaskan dari
segi :-
d) Kesihatan awam?
1. Adakah sistem pembetungan berfungsi pada tahap yang memuaskan dari
segi :-
e) Pencemaran sungai/parit?
2. Adakah anda berpuashati dengan kadar cukai
pembetungan?
3.
Apakah cadangan/komen/ulasan anda untuk memperbaiki dan
meningkatkan mutu perkhidmatan sistem pembetungan yang sedia ada ini?
Pemantauan
•Ambil berat tentang perkara ini
•Selalu turun padang untuk
pemantauan.
•Kerap membuat pemantauan 2
minggu sekali dan membuat
pembersihan saluran sistem
pembetungan bagi menjamin
kebersihan.
•Kepada pihak yang diberikan
tanggungjawab agar sentiasa
memantau sistem pembetungan
agar tidak tercemar dan sentiasa
dalam keadaan memuaskan.
•Pihak tertentu hendaklah
sentiasa memantau untuk
memastikan mutu sistem
pembetungan sentiasa baik.
•Pemantauan kebersihan
hendaklah dipantau dari masa ke
semasa.
•Kekerapan membuat
pemeriksaan kawasan yang perlu
ditingkatkan.
Sistem Perparitan
•Pihak tertentu/kesihatan/ parit
buat pemantauan untuk
memuaskan sistem perparitan
dan kebersihan dipantau.
•Sentiasa memeriksa parit sumbat
dan menjajarkan paip.
•Kerap memantau kebersihan di
setiap parit di kawasan ini agar
dapat menjamin daripada
pencemaran bau.
•Tingkatkan lagi mutu
perkhidmatan sistem
pembetungan saliran parit yang
sedia ada sebab kerap berlakunya
saliran parit tersumbat.
•Mutu kerja perlu ditingkatkan
perkhidmatan sistem perparitan.
Lain -Lain
•Sediakan pasukan
penyelenggaraan kecemasan/
aduan.
•Memberi perhatian yang lebih
kepada masalah-masalah yang
berkaitan untuk kesihatan awam.
•Tidak pernah menerima
perkhidmatan pembetungan.
•Harap pihak berkenaan tempatan
dapat memperbaiki lagi
mengenai perkara yang
berkaitan.
•Buka semula lantikan jawatan
baru untuk kakitangan baru yang
berpotensi.
•Tukar semua kakitangan yang
sediada dengan kakitangan yang
lebih bersikap kesedaran sivik/
kurangkan gaji/ tiada ganjaran
sehingga tahap yang amat
memuaskan.
KESIMPULAN
1) Iventori bagi pembetungan disimpan/ digabung dengan fail bagi bangunan.
 Inventori pembetungan perlu diasingkan dengan bangunan
2) Pam operator/ sekuriti perlu diletakkan di pam stesen dan STP
3) Sekuriti penting bagi mengelakkan kecurian dan pecah masuk
4) Penyelenggaraan penting – memastikan kebersihan kawasan Pam Stesen & STP

similar documents