Differenciált személyiséglélektan

Report
Differenciált
személyiséglélektan
Kötelező és ajánlott irodalom
• Ranschburg Jenő: Pszichológiai
rendellenességek gyermekkorban
• Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió
Normalitás - abnormalitás
•
-
Társadalmi normák:
szankcionálás súlya, jellege
történelem során, kultúránként változik
konformizmus az elvárt viselkedés, az
eltérés deviancia, az adott társadalomtól
függ, hogyan kezeli
- DE: nem minden normaszegés
magatartászavar
Normalitás - abnormalitás
• Magatartás gyakorisága:
- statisztikailag gyakori viselkedés az
elfogadott, helyes, a ritka a deviáns → sok
jelenséget ez alapján ítélnek meg, pl.:
introverzió – extraverzió
- DE: magas IQ rendellenes? A gyakori
alkoholfogyasztás normális?
Normalitás - abnormalitás
• Szubjektív közérzet, betegségtudat:
- Egy bizonyos fokú szenvedésnyomást már nem
visel el, segítséget kér, így maga ítéli a
viselkedését abnormálisnak, motivált a
gyógyulásra
- DE: ugyanaz a magatartásminta különböző
embereknél eltérő fokú és típusú zavart idézhet
elő, pl.: dadogás, drogfogyasztás
- Gyerekek esetében a környezet határozza meg,
mit tolerál, hiányos alkalmazkodási kritérium,
vagyis képes-e megfelelni környezete
elvárásainak, feladatoknak, stb.
Pszichopatológiai kritériumok
• Deviancia
• Distressz (hiányozhat is)
• Diszfunkcionalitás (felborul a mindennapi
élet)
• Veszélyeztetés (ön- és közveszélyes
viselkedés)
A biológiai alapfunkciók zavarai
• Alvászavarok
• Táplálkozási zavarok
• A kiválasztás zavarai
Alvászavarok
• A periódicitás 5-6 év körül áll be ébrenlétre és
alvásra
• Alvási szakaszok:
NREM fázis 4 szakasza, kb. 1,5 óra : 1. 10 perc,
lassú téta hullámok, 2. alvási orsók, 3 – 4. mély
delta alvás
REM fázis 10 perc: szemmozgás, vázizomzat
elernyed, álomképek
Alvás során a NREM fázis rövidül, a REM
növekszik
Érést, a fejlődést kísérő alvászavarok
• Csecsemő: inverz alvás , kólika
• Óvodás: átlagban 12-13 órát alszik, ha reggel friss és
este fáradt, akkor nincs probléma → délutáni alvás
problémája
• Nem akar elaludni: félelem a sötéttől, szörnyektől, stb.,
igazából szeparációs szorongás
• Éjszaka felébred: ellenállhatalan vágy a szülők után,
életkori konfliktus (autonómia – függőség)
megnyilvánulása
• Alvajárás (szomnabulizmus): 4-5 éves kortól, nem az
álomképek motoros kísérője (álom a REM fázisában, az
alvajárás a NREM első harmadában), amnézia kíséri,
lehet külső tényező vagy belső inger a kiváltó,
idegrendszer érésével csökken
Szorongásos alvászavar
• Inszomnia: nehezített elalvás, krónikus
álmatlanság, a gyerek nem tudja alvó állapotban
tartani magát,
• csecsemőknél fel nem ismert fájdalom
• óvodások: komoly lelki konfliktus, napközbeni
stressz miatti szorongás, súlyosan szorongó,
alacsony önértékelésű, érzelmeiket nehezen
megfogalmazó és kifejező gyerekek, akik
nehezen küzdenek meg a stressz okozta
feszültségszinttel
Szorongásos alvászavar
• Éjszakai felriadás (pavor nocturnus): nem rossz álom
miatti felriadás, elalvás után 1 -1.5 órával, míg a lidérces
álomnál az ébredés REM fázisban, hajnalban
• Drámai tünetek: vegetatív tünetek is: szapora szívverés
és légzés, veríték, sikoly, kétségbeesés, vigasztalás
hatástalan, kb. 10-15 perc, másnap amnézia
• Nem tud beszámolni álomképekről, erőltetésre mond
valamit, de az nem áll össze történetté
• Lidérces álmok: traumatikus esemény újraélése,
lélekben zajló szeparációs törekvés újraélése, éretlen
megküzdés
Szoptatás
• anya-gyerek együttműködés,
kommunikáció, szemkontaktus
• igény szerinti szoptatás vagy időre →
belső és külső kontroll kialakulása, a hatás
megtapasztalása, érdemes
kezdeményezni, mert a környezet
pozitívan válaszol
Táplálkozási zavarok
Rossz evők:
- nyelési, rágási probléma (értelmi
fogyatékosság)
- nevelési probléma: gyerek tudja, mikor,
mennyire van szüksége; a biológiai órája a
közösség étkezéseivel esik egybe, ha nem
eszik két étkezés között; joga van egy-két
ételt nem szeretni
Táplálkozási zavarok - Gyarapodási kudarc
• A csecsemő súlya nem gyarapszik, sőt csökken
• Nem fogadja el az anyjától a táplálékot, mástól
mohón eszik: gépies, elutasító bánásmód
• Kóros bukás (pszichogén hányás): hasizmai,
nyelve, később ujjai segítségével hánytatja
magát
• Ha nem emésztőszervi probléma, akkor a
háttérben az anya-gyerek kapcsolat hibás
működése: éretlen az anya a szerepében, nem
tud kapcsolatot kialakítani a gyerekkel, a gyerek
befelé fordul
Táplálkozási zavarok – gyerekkori elhízás
• Normális kövérség: családi szokás, nincs pszichológiai,
egészségügyi probléma a háttérben
• Fejlődési kövérség: családi problémák, apa és anya
közti tartós feszültség következménye, a szülők
kompenzálnak, frusztrál szeretetigényüket elégítik ki, a
gyerek rátanul a stresszevésre
Serdülő lányok elhízása: problémás a női szereppel való
azonosulás
• Reaktív kövérség: emocionális stressz, pl.: halál,
kistestvér születése miatti önvigasztalás
Táplálkozási zavarok – anorexia nervosa
•
•
•
•
12 – 17 év, főleg lányok
Nincs betegségtudat
Nincs fizikai oka a súlyvesztésnek
Jóléti társadalom betegsége, az evés fegyver lett a
gyerek kezében
• Testképzavar: korai évek rendellenes családi működése
• Szorongás a testi érés folyamataitól (analitikusok: felnőtt
életformát elutasítva regrediál az orális fázisba)
• Autonómiatörekvés: jól nevelt, jól teljesítő, fegyelmezett
gyerek, átlagnál szorongóbb, gátlásosabb, az agressziót
maga ellen fordítja, miközben a szülőt támadja
Kiválasztás
• Pszichoanalízis: anális fázis
• Szobatisztaságra nevelés. 18 hó előtt nem
érett az idegrendszere a záróizmait
kontrollálni, szándékos visszatartás
képessége a fontos
• Megszégyenítés, kényszer nagyon káros
Enurézis
• 5 éves kor felett, ha nappal vagy éjszaka heti
rendszerességgel bepisil, serdülőkorra 50%-a
spontán gyógyul
• Kb. a gyerekek 20%-a, 2x annyi fiú, mint lány
• Primer enurézis: soha nem volt még szobatiszta
• Szekunder enurézis: már volt szobatiszta, de
visszaesett
• Pszichoanalízis: regresszió, figyelem- és
segítségkérés, a szülő felé irányuló negatív
indulat
Enkoprézis
• Ha nincsen betegség a háttérben, szinte
kizárólag nappal
• Okok:
- manipulatív szennyezés: család befolyásolása,
indulat, bosszú kifejezése
- krónikus hasmenés: stresszre reagál
- krónikus székrekedés: bélelzáródás miatt
folyékony anyag nyomot hagy az alsóneműn:
szülők felé irányuló elfojtott agresszív indulat
Ritmikus motoros rendellenességek
•
•
•
•
Ujjszopás
Körömrágás
Önringatás
Tik
Ujjszopás
• 18-20 hóig normális
• Tevékenység lényege a szopómozgás, az orális
szakasz fő örömforrása, megnyugtatásra
törekvés jele a külvilág szorongást keltő
ingereivel szemben (ha dédelgetik, nem szopja
az ujját, csak ha egyedül van, szokatlan ingerek
érik)
• 2 év után (akár 6 éves korig) nem kóros, ha
lefekvéshez, szorongás oldásához, betegség
esetén kell, mert érzelmi egyensúlyteremtő
funkciója van
• Cumi vagy ujj? – cumiról könnyebb leszokni, de
ujjal a szájban nem lehet játszani
Körömrágás
• Látszólag szándéktól függő, tudatos cselekvés
• 4 év: kezdődhet, de főleg 6 év, 12-14 év erősen
kiugrik a hajlam
• Az ujjszopó gyerekből körömrágó lehet az iskola
kezdetén, elhagyatottságában vigasz kell, de az
ujjszopás már gyerekes
• önbüntetés, öncsonkítás, elszakadás
dramatizálása, a szeretetkapcsolat
frusztráltsága
• Kötelességteljesítés a gyerek fő motivációja,
kívülről is, belülről is túlfékezett gyerek
Önringatás
• Sztereotip és szándékos, rendszeresen ismételt
mozgás, pl.: fej lengetése, ütögetése, de
legismertebb az önringatás
• 1 éves korig normális, utána ha megmarad,
mentális zavaroknak lehet a jele (autizmus,
értelmi fogyatékosság)
• Ok a gyerek és a társas környezete közötti
szakadék, mely lehet külső körülmény (intézet),
vagy belső (fogyatékosság), de lehet a gyerek
visszahúzódása is
• Intézeti gyerekek 5-15%-a, IQ-val fordítottan
arányos, megoldás: alternatív tevékenység
Tik
• Különböző izomcsoportok gyors, ismétlődő nem
szándékos összehúzódása, mozgása
• Rendszertelenül jelentkezik, nyugodt, szorongásmentes
helyzetben csökken, akarattal csökkenthető, de
stresszre előtörhet
• Enyhe, átmeneti tik: 2-15 év között jelentkezik,
leggyakrabban szemhéjtik, 1 éven belül elmúlik
• Krónikus tik: változó intenzitással egy évnél tovább áll
fenn
• La Tourette szindróma: motoros rándulások (fej,
felsőtest), vokális tik (szövegkörnyezetbe nem illő,
gyakran obszcén szavak)
• Okok: elfojtott tudattalan konfliktus, Mahler: a szülő
korlátozza a gyerek impulzuskielégítési tevékenységeit,
a szülő korlátozó hatása miatt védekezik a megvalósulás
ellen
idegrendszeri sérülés
Nemi szerep, a nemi identitás zavara
• 3 év: megjelennek a klasszikus lányos/fiús
viselkedések
• Nemi identitás 6 évesen alakul ki: tudja, hogy a
nem megváltoztathatatlan
• Zavarok:
- transzszexualizmus: ha a biológiai nem nem
egyezik a pszichológiaival, a természet tragikus
tévedése
- Nemi szerep zavara: identitásélmény
lényegében érintetlen, fiús lányok – a serdülőkor
döntő, lányos fiúk – környezet nehezen tolerálja,
később szorongó gátolt lehet, ok: szerepmodell
hiánya, szülő alkalmatlan, elvárásai mások
(lányt vártak helyette)
Tanulási zavarok
• A percepció zavarai: diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia
• Motoros működési zavarok: hiperaktivitás
• Kognitív funkciók zavarai: figyelem,
emlékezet, kognitív stílus, absztrakciós,
generalizációs képesség
• Beszéd- és kommunikációs zavarok.
Dadogás, elektív mutizmus
Diszlexia
• Vizuális és/vagy akusztikus percepció zavara: bár jól lát
és hall a gyerek,a beérkező információt pontatlanul,
hibásan értelmezi
• Átlagos vagy magas IQ, olvasásban, helyesírásban
speciális hibák, családi halmozódás lehet, fiúknál
gyakoribb, felnőttkorban is megmaradhat
• Gyenge verbális képességek: szegényes szókincs,
szótalálás lassú, hibás, nehéz felfogni a betű-hang
kapcsolatot
• Pontos másolás, egyes betűket külön felismeri, de az
olvasott szavak elferdülnek, kimaradnak, betűk sorrendje
felcserélődik, stb.
• Olvasástanulás módszere
• Kezelése: játékos vizuo-motoros koordináció
fejlesztésével
Diszgráfia
• Írás képessége károsodott: másolás, diktálás
után írás, magától írás problémás
• Problémás lehet a megértés: szegényes
szókincs, gondolatokat nehezen fejezi ki
• Hallási diszkrimináció problémája: összekeverik
a hasonló hangzású hangokat
• Lehet a térbeli tájékozódás, vizuomotoros
integráció zavara
• Vizuális emlékezet zavara: nem tudja felidézni
és reprodukálni a betűk és szavak sorrendjét
Diszkalkulia
• Számolási képesség zavara
• Verbális zavar: számokat, matematikai
kifejezéseket nem képes megnevezni
• Vizuális-téri szervezés zavara: nagyság, forma,
számszerűség
• Fogalomalkotási zavarok
• Műveleti zavarok
• Olvasási és írási zavarok: számok és műveleti
szimbólumok olvasása nem megy
Figyelemhiányos hiperaktivitási zavar
Tünetek:
• Motorium/hiperaktivitás: megállás nélkül
futkározik, nem tud egyhelyben ülni, ülve is
mozog, alvás közben is mozog, „fel van húzva”
• Impulzivitás: gondolkodás előtt cselekszik,
gyorsan és sokszor vált cselekvést, cselekvéseit
nem tudja megszervezni, életkorához képest túl
sok ellenőrzést kíván, játékban, csoportban nem
tudja kivárni a sorát
• Figyelem: nem fejezi be, amit elkezdett, nem
figyel oda, könnyen elterelhető a figyelme, nem
tud koncentrálni, nincs tartós játék
Figyelemhiányos hiperaktivitási zavar
-
-
-
Első évben jelentkezhet, de 1.5 év előtt nem diagnosztizálható
2-3 év: inkább hiperaktivitás, nem lehet őket magukra hagyni, nem
hallgatnak a szülői utasításra, veszélyhelyzetbe kerülhetnek, alvási
és evési nehézségek
Óvodás gyerek: túlmozgás és engedetlenség, nehezen jönnek ki a
többiekkel, nem igazán együttműködők, indulatkitörések, verbális és
fizikai agresszivitás, túlérzékenység különböző modalitású ingerekre
Iskolás gyerek: felkészítésnél tűnik fel leggyakrabban a zavar,
figyelme elkalandozik, teljesítményhelyzetből kivonja magát, zavarja
az órát, nem tudja végigülni, a sorozatos kudarcok miatt a társas
kapcsolatai, énképe romlik, bohóckodással, nagyzolással,
vakmerőséggel kompenzál
Serdülő: hiperaktivitás csökken, de szétszórtság, figyelemhiány
megmarad, negatív énkép, nagy a deviancia esélye
Felnőtt: tünetek csökkennek, de az iskolai és szociális hátrányok
miatt a munkahelyi esélyek csökkennek
Figyelemhiányos hiperaktivitási zavar
• Szituatív: háttérben szülői, nevelői intolerancia,
nem diagnosztikus
• Valódi
• Okok:
- központi idegrendszeri elváltozások, csökkent
aktivitás
- Szervezet általános készenléti szintje
alacsonyabb a kelleténél → ingeréhség
- Neurotranszmitterek (dopamin, noradrenalin)
problémája → családi halmozódás
Dadogás
•
•
•
•
•
•
•
•
Beszédfolyamatosság sérül, belső blokk miatt ismétlés
Tónusos ismétlés: egy-egy szótag
Klónusos: egy-egy hang
Átlagos vagy magas IQ, elsőszülöttek, 4x annyi fiú, 2-7
év között kezdődik, 11 év fölött már nem jelentkezik,
énekléskor, suttogáskor nincs, stresszes helyzetben
fokozódik
Pszichoanalitikus elmélet: kóros védekezés, a nyelv
elakadása, félelem attól, hogy agresszív, közönséges
szavakat mond ki, a beszédre tolja át a partner iránt
érzett agresszióját
Bloodstein: anticipációs küzdelem a gyereknél,
elővételezi a kudarcot, szorongás
Viselkedés-lélektan: konfliktusos szülő-gyerek kapcsolat
Tanulási- visszacsatolási modell: saját hangját késve
hallja
Elektív mutizmus
• Helyzethez kötött hallónémaság, főleg
lányokat érint
• Intim családi körben beszél
• Izolálódik a csoportban
• Félénkek, bátortalanok, otthon lehetnek
indulatkitörések
• Szorongás elleni védekezés
Szorongás
• Élettani tünetek: légzésszám, szívverés,
stb. a test figyelmeztetése és felkészítése
a veszélyre, aktivált állapot
• A szorongás irracionális, túl erős formája
nehezíti, lehetetlenné teszi az
alkalmazkodást
Szeparációs szorongás
• 4 éves kor felett a szorongás jeleit mutatja, ha az
anyától, megszokott környezetétől el kell válnia
• Óvoda: nehéz a beszoktatás, sír, visszahúzódik, nem
kommunikál, de beszoktatás után el kell múlnia
• Tünetek:
- nehezen szakad el a szüleitől
- Reggel rosszkedvű
- Gyakran fáj a feje, a hasa
- Sokat kell noszogatni induláskor
- Húzódozik minden szülő nélküli programtól
- Nehezített elalvás
- Szeretett rokon, háziállat halála felerősítheti
Szeparációs szorongás
• A szeparációtól való félelem a szülőhöz
kapcsolja a gyereket, fokozza a dependenciát
• Okok:
- Anya bizonytalan a szerepében, ellenérzéseit
túlzott ragaszkodásba fordítja
- A házassági konfliktus, válás miatt az anya van
szeparációs helyzetben
- A szülő azt akarja, hogy a gyerek mindig vele
legyen, csak vele érezze jól magát, de ez a
kölcsönös függés lehet teher, fezsültség is
Teljesítményszorongás
• Teljesítményre való fokozott törekvés,
szomatizálási hajlam
• Teljesítményzavar: szorongás miatt IQ-ja alatt
vagy felett teljesít, érdeklődése beszűkül
• Háttér: a tanulás motiválása a
jutalmazás/büntetés, emiatt a cél az osztályzat
• A kötelességteljesítést a szorongás motiválja,
ezért megakadályozza a kifelé forduló
érdeklődést
• Kudarc orientáció
Generalizált szorongás
• Nem helyzethez kötött szorongás, nem köthető
konkrét tárgyhoz, szabadon lebegő szorongás
• Állandó aggodalmaskodás, saját
képességekben való kételkedés
• Rendszeres fizikai tünetek: fejfájás, hasfájás,
hányinger, szájszárazság, körömrágás,
tenyérizzadás
• Teljesítményt nem befolyásolja, de rontja a
társas készségeket
• Valószínű a szeretetmegvonásos nevelési stílus
a háttérben
Pánikbetegség
• Gyerekeknél ritka, hirtelen jelentkezi, testi tünetekkel
• Tünetek: rémület, a gyerek sír, kiabál, halálfélelme van,
arról panaszkodik, nem kap levegőt, túl gyorsan ver a
szíve, stb.
• Általában néhány perc alatt lezajlik a roham
• Pszichoanalízis: elhárító mechanizmusok összeomlanak,
a szorongás áttör
• Viselkedés-lélektan: félelem a félelemtől, első rohamot
kísérő ingerek (testi tünetek) feltételes ingerekké válnak,
a tünetek megjelenésekor félni kezd a rohamtól, ami
felerősíti a fiziológiai reakciókat
• Kognitív elmélet: vannak az ingerekre érzékenyebb
emberek, belső jelzések hibás értelmezése
Kóros védekezési módok - fóbia
• Félelem tárgyaktól, helyzetektől, és a fóbiás törekvése a
félelemkeltő ingerek elkerülésére
• Az inger lehet ártalmatlan tárgy, de mutathat logikailag
némi kapcsolatot a veszéllyel
• Egyszerű fóbia: egy jól körülírt ingertől való túlzott és
állandó félelem, pl.:repülő, pók, agorafóbia,
klausztrofóbia
• Gyerekeknél az állatfóbia a leggyakoribb, az elkerülés a
szülői befolyás miatt ritkább
• Szociális fóbia: intenzív szorongás olyan helyzetektől,
ahol mások megfigyelésének a tárgya, teljes bénultságig
mehet a szorongás, félelem a kudarctól,
megszégyenüléstől
Iskolafóbia
• I.típusú iskolafóbia: leginkább
óvodáskorban fordul elő, 4-8 év között
• Háttere a szeparációs szorongás
• A gyerek a beszoktatási időn túl sem tud
megmaradni az intézményben
• II. típusú iskolafóbia: 10 éves kor felett
jellemző
• Háttere a társaktól, kudarctól,
megszégyenüléstől való félelem
Kényszer
• Kényszergondolatok: énidegenek, tolakodóak, nagy
szorongással járnak
• Kényszercselekvések: gyakran a kényszergondolatokra
adott válaszreakciók, szorongáscsökkentő funkciója van,
rituálék kialakítása, pl.: tisztasági, ellenőrzési rítusok,
tudja, hogy irracionális
• Kényszeres személyiség: nincsenek olyan rítusai,
melyektől szenved, kényszere enyhébb, de az élet
minden területére kiterjed, örömtelenül, gépiesen él
• Gyerekek: kényszeres karaktervonások
(konvencionalizmus, túlzott tisztaság- és rendszeretet)
háttere, hogy fél a váratlan dolgoktól, mindent előre
megtervez
• Kényszerneurotikus gyerekek: hirtelen jelentkezik a
kényszer, feltűnően romlik az iskolai teljesítmény
Depresszió tünetei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depresszív hangulat
Halál, öngyilkosság visszatérő gondolatai
Érdeklődés elvesztése, beszűkülés
Étvágy és alvás zavara
Pszichomotoros lelassulás
Energiahiány
Értéktelenség érzése
Ingerlékenység
Döntési és koncentrációs képességek zavara
Gyerekkori depresszió
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingerlékenység
Agitáltság
Koncentrációs zavarok
Figyelemzavar (nem képes egy kedvelt filmet
végignézni)
Súlyváltozás
Teljesítmény változása
Életforma változása (nappal alszik, éjjel van
fent)
Iskolai passzivitás
Érdektelenség
Depresszió – viselkedéslélektan
• Gyerek tanult viselkedéselemekkel fejezi
ki a szeretetét anyja iránt, ha ezekre nincs
válasz, kioltódik, a gyerek visszahúzódik
• A kedvelt tevékenységekkel kimozdítható,
melyek örömet okoznak
• Az alapproblémát nem oldja meg,
dolgozza fel
Depresszió – kognitív elméletek
Negatív én-séma modell: ha a gyereket
szocializációja során gyakran ér
megaláztatás, ha a környezetében lévő
felnőttek állandóan azt hangoztatják, hogy
nem jó semmire, minden rossznak ő az
oka, , elfogadja ezeket az állításokat,
beépíti az énjébe. Magát a negatív énsémának megfelelően kezdi látni
Depresszió – anaklitikus elmélet
• Korai tárgyvesztés
• Spitz: hospitalizmus
6 hó után anya elvesztése: apátia, közöny,
étvágytalanság, felnőttek közeledésére
félelemmel reagál – anaklitikus depresszió
• Bowlby: korai szeparáció (6 hó – 6 év) súlyos
depresszióhoz vezet: fázisok: tiltakozás,
kétségbeesés, közöny

similar documents