Arrangörsträff Borås och Skövde 2014

Report
Västergötlands OF
Arrangemangsträff


Teknikforum
Länsstyrelsen
Tävlingsledare




Tävlingskommittén
Deltagarenkäten
Tävlingsanvisningar
Västgötamodellen
Banläggare
 Tävlingsanvisningar
 Bandiskussioner
Västergötlands OF
Teknikforum
Onlinekontroller
 GPS
 Liveresultat
 Liveljud

Onlinekontroller
Onlinekontroller
 ROC (Radio Online Control)
 Onlinekontroller.se
 Samlingsbox (SportIdent)
Onlinekontroller
ROC (Radio Online Control)
Hårdvara
Raspberry Pi-dator
SD-kort
Låda till Raspberry Pi
3G-modem (eller
liknande)
Batteri med USB-strömport
ut.
USB-kabel från batteri till
Raspberry:n
Pris ca 1000:-
Onlinekontroller
Trådlösa eller trådbundna
kontroller
Mobilsändare
Mobilsändare
Mobilmottagare
Samlingsbox
Strömloopmottagare
Mobilsändare + samlingsbox
Onlinekontroller
Uthyrningspriser
 Mobilsändare 200 kr
Samlingsbox 50 kr
 Samlingsbox +
Strömloopmottagare 100 kr

Onlinekontroller
Samlingsbox SportIdent
GPS
GPS Igot-U GT120
GPS
Tänkta att användas på



Team Sportia Leauge
VOF-aktiviteter (Konfan,
USM-truppen, O-Camp)
Uthyrning till klubbar för
tävling och träning
50 st , 500:-
Liveresultat
Liveresultat
på nätet
OLA
 OLEinzel
 MeOS?

Liveresultat
Vad behövs
 Emma
Client
 Internetförbindelse
Liveljud
Liveljud
Drift och utveckling av
webbsajter inom idrottsoch friluftsliv.
Innehar egen fysisk
server i datahall i
Stockholm samt en
ytterligare backupserver
att använda vid behov
Liveljud
Vad krävs?
# Dator med ett eller flera ljudkort
Ej så höga krav på ljudkortet eftersom man inte
behöver ha hög ljudkvalité
# Windows operativsystem 2000/XP/Vista/2003)
Eller annan programvara som hanterar
Shoutcast-plugin
# Internetuppkoppling (modem, GPRS, 3G,
ADSL, annat bredband)
Genom åren har det provats med alla
olika typer av uppkopplingar. Att
sända ljud på den minsta kvalitén
kräver inte mycket bandbredd.
Liveljud
Priser för
idrottsarrangemang
300 kr per tävlingsdag
inklusive moms. Vid
arrangemang över flera
dagar blir det rabatt.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsens riktlinjer
gällande samråd inför
kartritning och
orienteringstävlingar
Meddelande
Länsstyrelsen
Vid vilka tillfällen krävs samråd?
Nyritning och omfattande omritning av kartor.
2. Distrikts- och nationella tävlingar (150
deltagare) om:
a. skyddade områden berörs (reservat, Natura
2000, utpekade biotopskydd),
b. tävlingen sker inom vårdatumperioden (1/11
maj-30 juni) och naturmark berörs,
c. det inom tävlingsområdet samla förekommer många natur- och kulturvärden.
1.
Länsstyrelsen
När/krets- och
klubbtävlingar
Anmälan
om samråd
behövs ej oavsett tid på
året.
Under vårdatumperioden
ska särskild hänsyn visas
vid fler än 100 deltagare.
Länsstyrelsen
Vem ansvarar för att
samråd anmäls?
Arrangerande
förening
Ansvaret att inte väsentligt
orsaka skador på naturoch kulturmiljön ligger på
föreningen.
Länsstyrelsen
När skall anmälan om
samråd senast göras?
Enligt
lag senast 6
veckor före
arrangemanget, men i
praktiken betydligt
tidigare, så att det finns
tid för anpassningar
Länsstyrelsen
Var anmäls samråd?
E-post
till:
[email protected]
ansstyrelsen.se
Brev till något av
Länsstyrelsens kontor
Länsstyrelsen
Vad skall finnas med?
Datum
Storlek
på arrangemanget
Karta över området med
start- och målplats och
frekvent besökta
kontrollplatser vid större
arrangemang
Länsstyrelsen
Åtgärder
Undvika
kontroller i känsliga
miljöer
Styra löpare till bropassager
över känsliga bäckmiljöer
Frizoner och stråkbanläggning
Naturhänsyn
Här hittar man information
om var de känsliga
områdena finns.
Länsstyrelsens
informationskarta
Skogsstyrelsen Skogens
Pärlor
Tävlingskommittén
Tävlingskommittemöten
(6-7 per år )
1
Kartfrågor
2
Tävlingsprogram 2014, 2015 (Tk, Bk, Kk)
3
Västgötamodellen
4
Styrelseuppdrag
- Mål 2014. Höja betyg på banläggning (enkäten).
- Mål 2015. Bredd. ÖM-banor.
5
PreO
6
MtbO
7
VOF TK:s hemsida
8
Mark o vilt
9
+ övrigt
Tävlingar 2014
Ändringar i tävlingsprogrammet
 31
aug UL-DM på OK Gränsens
tävling i Habo
4
okt Rydboholms SK medel
+ 7-häradsmästerskap
Tävlingar 2014
Annons
Digitalt på VOF:s hemsida.
Våren senast 31 jan, hösten
1maj
Funktionärer
Komplettera i Eventor
TL-Rapport
Från TL till TK 6 veckor före
tävling
Från TK till ArrCoach snarast
efter tävling
Inbjudan
På arrangörens hemsida
en månad före tävling
Tävlingar 2014
Klasser, banlängder
Öppna för anmälan
Resultatlista
Winsplits
Mapandcoach
På arrangörens hemsida 1
månad före tävling
Eventor 1 månad före
tävling
Eventor 2 tim efter sista
målgång
2 timmar efter sista
målgång
2 timmar efter sista
målgång
Tävlingar 2014
Tävlingsrapport
Avgifter
Fakturering
Godkännes i Eventor av TL
och TK senast 10 dagar
efter tävling
Betalas till SOFT och VOF
senast 30 dagar efter
tävling
Faktura ska innehålla
klubbresultatlista.
Dröjsmålsavgifter ska anges
i inbjudan
Tävlingar 2015
Ansök senast 31 mars 2014
Tävlingsnamn, Önskat datum, Kontakttelefon, Klasstyper
gärna också alternativdatum, epostadress, arenaposition, samråd
Utvärdering
Deltagarenkäten i Eventor
Sammanställning
för
egen tävling
Sammanställning för
distriktet
Komplettera med egna
frågor
Tävlingsanvisningar
Förenklade anvisningar till
2014
Antal
anvisningar bantade från
22 till 14
Digitala arrangörshandboken
”Värt att veta”
Information på Orientering.se
Tävlingsanvisningar
Största nyheterna






TA 301 Tävling, klasser och deltagande: Ny tydligare
tävlingsindelning i internationella värdetävlingar (nivå 1)
och nationella värdetävlingar (nivå 2). Påverkar inte
regelverket i övrigt.
TA 403 Tävlingsadministration: Ett avsnitt om teknik och
resursplanering är nytt.
TA 403 Tävlingsadministration: En standardisering av
stoppdatum för anmälan till tävlingar har införts. Detta
för att underlätta för deltagaren, vilket förhoppningsvis
leder till mindre missade anmälningar.
TA 403 Tävlingsadministration: Tävlande som saknar
registrering i brickan kan vid tekniska fel bli godkända
ändå. Ett tydliggörande är infört.
TA 502 Karta och banläggning: En ny central teknisk
kontroll av kartor inom nivå 1 och 2 införs.
TA 603 Anvisning för rankade. Tuffare villkor för att få
subjektiv ranking införs.
TA 301
Tävling, klasser och deltagande
Ny tydligare tävlingsindelning i
internationella värdetävlingar
(nivå 1) och nationella
värdetävlingar (nivå 2).
Påverkar inte regelverket i
övrigt.
TA301
TA 301
Alla distanser är numera med under
förutsättningar för tävlingsorientering respektive
motionsorientering.
 Tydligare och mer omfattande kring klasser,
banlängder och nivåer. Bland annat har SMklasser och segrartider flyttats hit (låg tidigare i
TA 502).
 Elitserien och Silva Junior Cup har ersatts av
”Serie arrangerad på uppdrag av SOFT”
 Mer fria exempel på öppna motionsklasser,
”Poängorientering” och ”GPS-klassen”.
 Kortare banlängder för 85+ infört efter förslag
från Göteborg.

TA 403
Tävlingsadministration
 Nytt
avsnitt om teknik och
resursplanering
 Standardisering av
stoppdatum för anmälan till
tävlingar
 Tävlande som saknar
registrering i brickan kan vid
tekniska fel ändå bli godkända
TA 502
Karta och banläggning
En
ny central teknisk
kontroll av kartor inom
nivå 1 och 2
TA 603
Anvisning för rankade
Tuffare
villkor för att få
ranking införs
Västgötamodellen
Anvisningar
för
Orienteringstävlingar
i Västergötland
Planering
Förberedelser
Genomförande
Utvärdering
Västgötamodellen
Ändringar i
Västgötamodellen 2014
Anmälningsavgiften i
motionsorientering i
samband med tävling:
Ungdom: 65 kr eller lägre
Vuxen: 110 kr eller lägre
Västgötamodellen
Ändringar i
Västgötamodellen 2014
Tävlingskontrollant/Bankontrollant
Nivå 1
SOFT/VOF
Nivå 2
VOF
Nivå 3
Förening i samråd med VOF
DM-tävling, VOF
Nivå 4
Förening
Nivå 5
Egen kontroll
Västgötamodellen
Ändringar i
Västgötamodellen 2014
Tävlingskontrollant/Bankontrollant
Nivå 1
SOFT/VOF
Nivå 2
VOF
Nivå 3
Förening i samråd med VOF
DM-tävling, VOF
Nivå 4
Förening
Nivå 5
Egen kontroll
Västgötamodellen
Ändringar i
Västgötamodellen 2014
Karta
En DM-tävling ska
avgöras på offset- tryckt
karta eller av SOFT
certifierad digitalt
utskriven karta.
Västgötamodellen
Ändringar i
Västgötamodellen 2014
Anmälningsavgift
Om arrangören ställer
särskilda krav på ränta
och förfallodatum vid
fakturering ska dessa
villkor anges i inbjudan.
Västgötamodellen
Ändringar i
Västgötamodellen 2013
Ny klassindelning på
DM stafett
Herrar 12, 14, 16, 20, 21, 120,
160, 200
Damer 12, 14, 16, 20, 21,
120, 150, 180
Västgötamodellen
Checklistor
Checklista tävlingskontroll
Checklista bankontroll
Checklista tävlingsledare
Västergötlands OF
Frågor ?
Västergötlands OF
Tack för i kväll!

similar documents