KR*T*K- ANAL*T*K DÜ*ÜNMEK (KAD)

Report
HOŞGELDİNİZ
YESDER KAD BİRİMİ
Düşündüren Resimler-I
KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME PLATFORMU
Sunum Planımız
 Kısaca
düşünme ve gaflet
tanımlaması
 Kısaca düşünme çeşitleri
 Temaları farklı düşündüren resim
örnekleri
 Kısaca KAD
Düşünmek:
(sözlük)
a- muhakeme etmek.
b- Aklından geçirmek,
kavramları tanımlamak, göz
önüne getirmek.
c- Zihinle arayıp bulmak.
d- Bir şeye karşı ilgili ve titiz
davranmak.
e- Akıl etmek,
ne olabileceğini önceden
kestirmek.
f- Tasarlamak.
g- Tasalanmak, kaygılanmak.
h- Farz etmek
“gaflet” ise;
“unutmaksızın ihmal etmek,
terk etmek,
yanılmak,
umursamamak,
dikkatsizlik yapmak”
(Türk Dil Kurumu, 1988).
Düşüncenin koşullandırılmasına bir örnek
EĞER
1=5
2 = 25
3 = 125
4 = 625 ise
5 = ????
Cevap
5=1
İlk satırı hatırlayın
1=5
Düşünmenin gruplandırılması

Beynin fonksiyonu olan düşünme, iki farklı seviyede ortaya
çıkmaktadır.
 Düşük seviyede düşünme;
bir bilgiyi öğrenme ve alışkanlık haline getirmekten
ibaret iken,
 yüksek
seviyede düşünme
ayrıca, bilginin analiz, sentez ve değerlendirilmesi
aşamalarını da kapsamaktadır
(Bloom BS, 1984, Cotton K, 1991).
“geri planda düşünme ,
otomatik düşünme veya
idare edici düşünme”
Geri planda düşünme,
günlük yaşamın akışı içerisinde
otomatik olarak yapılan idare edici
bir düşünmedir.
Trafikte araç kullanmaya benzetilir.
 Bilinçli
düşünme ise,
“harita yapmakla” ilgilidir.
Konuyu inceler ve haritasını çıkartırsınız.
Haritayı nesnel ve yansız bir şekilde yaparsınız.
Bunu yapmak için geniş bir görüş açısına sahip olmanız gerekir.
Yeni bir yol yapmakla ilgilidir.
Burada önemli olan dikkati belirli bir noktaya yönlendirmek ve
bunu yapabilecek bir yönteme sahip olmaktır.
(De Bono E, 1997).
KAD;
Olayların, söylemlerin arka planını anlayabilecek bir
düşünme şeklidir.
Dünyadaki en güzel renkler olan
çocuklarımızı bekleyen gelecek.
Toplumsal Yaşantımız
Niyetlerimizle Yüzleşmeliyiz
Doğru Yardım Hangisi
Bakış açısına göre doğru?
Başka görüşlere saygılımı yız?
Çocuklarımız…
Kadınlarımız…
Tüm Aile Fertlerimiz
Derinliksiz, Sahte Aydınlarımız?
Çoğu Akademisyenlerimiz
Yanlış bilgilerle kirlenmiş, ön
yargılı beyinlerimiz.
Yorum Yok
Teknoloji ile beraber Obezite arttı
Propagandalar ile gözleri kör
edilmiş ve kandırılmış bireyler.
CNN’de Sadece 1.resim yer aldı

KAD NEDEN GEREKLİ?
Allah
rızasını
kazanmada; tefekkürün
yolunu açacak, feraset,
basiret ve hikmete bizi
taşıyacak bir yol ve
metod olarak Kritik
Analitik Düşünme
sistemini hayat tarzı
haline getirmeliyiz.
Kritik analitik düşünmek ne demektir?
Proaktif düşünmektir
Problemi anlamaktır
Problemi çözmektir
Sistemli düşünmektir
Kelime hazinesine sahip olmaktır
Doğru soru sorabilmektir
Her şeyi merak etmektir
Yeni fikirlere açıklıktır
Hedefe kilitlenmektir
Bilginin sentezini yapmaktır
Fikir üretmektir
Kanıtsız karar vermemektir
Tarafsızlıktır
Ön yargılı olmamaktır
Bilmediğinin tevazusudur
“Sürüye” katılmamaktır
Gerçekle, gerçek olma ihtimali olanı
ayırmaktır
Mantıklı ile duygusal kararı ayırmaktır
Yanlışa cesaretle karşı çıkabilmektir
Farklı düşünceye empatidir
Düşüncesinin sorumlusu olabilmektir
Hemen onaylayıcı olmamaktır
Bilgi sahibi olmadan yorum yapmamaktır
Sorgulamaktır
Test etmektir
Gereğini yapmaktır
Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal etkinliktir.
www.zinde.info
www.kritik-analitik.com
www.iskenderpasa.com
www.zindegenclik.org
www.akradyo.net
www.yesder.net
www.kuranimiz.net
www.helalvedogal.com
www.cekud.org.tr

similar documents