testowanie automatyczne

Report
Realizacja aplikacji
internetowych
Narzędzia,
Testy automatyczne
aplikacji WWW
Narzędzia

Firebug
IE developer tools
Chrome Developer Tools

Fiddler

YSlow
PageSpeed



Testowanie aplikacji WWW



Testy jednostkowe
Testy integracyjne
Testy funkcjonalne
Testowanie funkcjonalne
Można je zrealizować stosunkowo łatwo w
oparciu o




Sikuli
Selenium
Test Complette, Fitness
Rhino + env.js
Testowanie integracyjne


Dla uproszczenia można wołać metody
kontrolerów (osadzonych w środowisku
wykonawczym) z pominięciem GUI/JavaScript
Aby pominąć część problemów związanych ze
stanem bazy danych można wykorzystać np.
SQLLite zamiast rzeczywistej bazy (warstwa
bazy danych/ORM pozostanie niemal bez zmian)
Selenium
Selenium







Google Chrome 12.0.712.0+
Internet Explorer 6, 7, 8, 9 - 32 and 64-bit where
applicable
Firefox 3.0, 3.5, 3.6, 4.0, 5.0, 6, 7
Opera 11.5+
HtmlUnit 2.9
Android – 2.3+ for phones and tablets (devices &
emulators)
iOS 3+ for phones (devices & emulators) and 3.2+ for
tablets (devices & emulators)
Selenium IDE



Plugin do FF
Nagrywanie testksport do C#
B. dobre narzędzie edukacyjne
Selenium
Zasadniczy problem przy złożonych testach
– identyfikacja elementów stony przy
dynamicznie generowanych ID
Np.: Asp, ExtJS
Wzorzec Page Objects – dodatkowa
warstwa izolująca logikę tesu od
implementacji strony
Sikuli - projekty
Wsparcie dla rozpoznawania obrazów
Silnik skryptowy w pythonie – można pisać
kod w .NET i użyć IronPythona
Można je wykorzystac do skryptowania i/lub
testowania dowolnych aplikacji
Wada: wrażliwy na zmianę wyglądu
(CSS/skalowanie)
Sikuli - projekty
Definiowanie funkcjonalności BDD
TDD – definiujemy najpierw testy potem
piszemy kod
 BDD – definiujemy najpierw zachowanie –
potem kod

NACISK położony na czytelność opisu (testów)
Cucomber ma porty dla 30 języków i platform w
tym: Java, .Net
Cucomber - scenariusz
Cucomber – podstawowe definicje
Cucomber – test nie przechodzi
Cucomber – troche wiecej kodu
Cucomber – i test przechodzi

similar documents