Markedstiming

Report
LMO Fagland
Sådan handler jeg mig til et godt resultat
v/ Cheføkonom Hans Fink, LMO
Dagsorden
• 4 typer landmænd
– Nabohandel
– Sælger til foderstof, uden eget lager
– Sælger til foderstof, med eget lager
– Køber af foderstof
• Markedsudvikling
– Korn, soja og raps
– Energi og gødning
• Konklusion
4 typer
- nabohandel med korn
• Gennemsnitslandmanden handler dårligt (på Fyn)
– Bedre at handle automatisk 4 eller 12 gange årligt
– Bedst er markedskendskab og klar strategi
(AgroMarkets)
• Spændet mellem køb og salg er 15-20 kr.
• Lav acontoafregning når kornet flyttes
• Prisen fastsættes som gennemsnittet over året
– 4 målinger, tre uger hver gang
– Spørg i foderstof eller brug priserne på AgroMarkets
Eksempel på handel med nabokorn
- hvede
•
•
•
•
Salgspris 100-103 kr. pr. hkg, afhentet
Købspris 114-117 kr. pr. hkg, leveret
Typisk fradrag (sælger) i sæsonen: 5 kr.
Reel forskel 19 kr. = fortjeneste og transport
Gratis
LMOs kornhandelsaftale
•
•
•
•
•
•
Leveret, afhentet, høstes?
Oplagring?
Vægt, opmåling, udbyttemåler?
Vandindhold, tørringsomkostninger, urenheder?
Prisfastsættelse – firma, AgroMarkets?
Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse?
• Det allervigtigste er direktørtilgang
Sælger uden lagerfaciliteter
- overvej optioner
128 kr. pr. hkg
Sælger uden lagerfaciliteter
- overvej optioner
6,8 kr. pr. hkg
6 kr. pr. hkg
Sælger uden lagerfaciliteter
- overvej optioner
6,8 kr.
133,8 kr.
127 kr.
Her forhandles optioner
•
•
•
•
Danske Bank
Sydbank
Jyske Bank
Saxo Bank
• DLG – Risk Management
Sælger med eget lager og køber
- markedstiming
Markedstiming
- hvede
Lær af de professionelle
Markedstiming
- Sojaskrå
Priser pr. fredag den 24. okt.:
Oktober
November
Dec. – Jan.
Feb. – Apr.
Maj – Okt.
302-308 kr.
290-296 kr.
287-293 kr.
258-264 kr.
250-255 kr.
Markedstiming
- Sojaskrå
Lær af de professionelle
Tendens ved seneste købssignal
• Variation på 20 kr. pr. hkg (soja) og 15 kr. pr. hkg
(hvede)
• Stor variation indenfor samme grovvareselskab
• Kend dit behov, kend prisniveauet, få den skarpe pris
• Husk at forhandle
• Grovvarebranchen fungerer som bank / kassekredit
– giver afhængighedsforhold
Markedstiming
- Rapsfrø
Priser pr. fredag den 24. okt.:
November
229-232 kr.
November ’15
240-243 kr.
Markedstiming
- Rapsfrø
Prisudvikling energi og gødning
- olie
Prisudvikling energi og gødning
- olie
Konklusion
•
•
•
•
•
•
•
•
Der er penge at tjene ved at handle med kollegaer
Option er det mindst farlige finansielle instrument
Hvedeprisen stiger, men foreløbig er potentialet begrænset, vi afventer salg
Vi køber hvede frem til høst 2015
Vi køber sojaskrå frem til og med juni 2015 og 50 % af juli-oktober 2015
Vi afventer salg af raps
Vi afventer køb af gødning
Overvej indkøbsforening til køb af såsæd og planteværn mm.
Lær mere
• Kursus om råvarehandel
– 6. og 11. november i LMO
– Udbydes sammen med AgroMarkets
– 3.500 kr. for to dages undervisning
• Abonnement på AgroMarkets:
– 4.200 kr. pr. år for udvidet abonnement
– 1.900 kr. pr. år for basisabonnement

similar documents