zakat dan isu geland.. - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Report
PENGURUSAN ZAKAT DAN
GELANDANGAN: PENGALAMAN
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH
PERSEKUTUAN (MAIWP)
Dibentangkan oleh:
YBhg. Datuk Hj. Zainal Abidin bin Jaffar
Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP
25 September 2014
PENUBUHAN MAJLIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)
Perkara 3 (5), Perlembagaan Persekutuan
Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini,
Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua
Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud ini
Parlimen boleh melalui undang-undang membuat
peruntukan-peruntukan bagi mengawal selia hal
ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu
Majlis untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong
mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan
agama Islam.
2
PENGENALAN MAIWP
W.P Kuala Lumpur
• Ditubuhkan pada 1 Februari 1974 serentak
dengan penubuhan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
• Tanggungjawab
MAIWP
diperluaskan
apabila Labuan pada 16 April 1984 dan
Putrajaya pada 1 Februari 2001 diumumkan
menjadi Wilayah Persekutuan
1974-2014 : 40 tahun
W.P Putrajaya
W.P Labuan
KEWAJIPAN DAN PERANAN
MAIWP
Seksyen 7 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang
Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) [Akta 505]
Maka hendaklah menjadi kewajipan Majlis
untuk menggalakkan, mendorong,
membantu dan mengusahakan kemajuan
dan kesejahteraan ekonomi dan sosial
masyarakat Islam dalam Wilayah-Wilayah
Persekutuan selaras dengan Hukum Syarak.
Pelaburan MAIWP dalam anak-anak syarikat
4
AKTIVITI UTAMA:
PENDIDIKAN
5
AKTIVITI UTAMA:
PERLINDUNGAN & KEBAJIKAN
6
AKTIVITI UTAMA:
PEMBANGUNAN HARTANAH
7
AKTIVITI UTAMA:
KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT
8
Juta
PENDAPATAN & PERBELANJAAN ZAKAT
MAIWP 2011-2013
600
519.77
500
400
435.85
372.16
422.01
388.06
359.63
300
200
100
0
2011
2012
Pendapatan
2013
Perbelanjaan
Al-Faidh: Digunakan bagi pembangunan jangka panjang
9
AGIHAN ZAKAT
OLEH MAIWP
1. Agihan Zakat Secara Langsung
1. AGIHAN SECARA LANGSUNG MENERUSI 28 SKIM BANTUAN ZAKAT
1.
Kewangan Bulanan
8.
Am Pelajaran
15. Peralatan
Persekolahan
22. Deposit Van/ Bas
Sekolah
2.
Am Persekolahan
9.
Pelajar IPB
16. Tuisyen
23. Motorsikal OKU
3.
Perniagaan
10.
Perkahwinan
17. Perubatan
24. Pelajar PICOMS
4.
Deposit Sewa Beli
Teksi
11.
Deposit Sewa Rumah & 18. Agensi Kebajikan
Sewa Bulanan
25. Guaman Syarie
5.
Membina/Membaiki
Rumah Dan Deposit
Membeli
Rumah Kos Rendah
12.
Menyelesaikan Hutang
(Al-Gharimin)
19. Ramadhan
26. Persediaan IPT
6.
Tambang (Ibnu
Sabil)
13.
Musibah
20. Hafaz Al-Quran
27. Takaful Asnaf
7.
Segera
14.
Biasiswa (Insentif Khas 21. Pertanian
Pelajar Cemerlang)
28. Ar-Riqab
11
SYARAT PERMOHONAN BANTUAN ZAKAT
1. Beragama Islam
2. Warganegara Malaysia
3. Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang satu tahun dan masih
menetap di Wilayah Persekutuan
4. Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah
PENGIRAAN HAD AL-KIFAYAH
- Dibuat bagi memastikan integriti, akauntabiiliti dan ketelusan
KETUA
KELUARGA
ISTERI
DEWASA
18 THN
KE ATAS
ANAK
13-17
TAHUN
ANAK
7-12
TAHUN
ANAK
5-6
TAHUN
ANAK
4 TAHUN
KE
BAWAH
Perlindungan
500
-
-
-
-
-
-
Makanan
180
180
150
90
90
60
90
Pakaian
50
50
30
20
20
20
20
Perubatan
50
50
30
20
20
20
20
Pelajaran
-
-
-
50
50
30
-
Pengangkutan
170
-
-
90
60
60
-
JUMLAH
950
280
210
270
240
220
130
KEPERLUAN
ASASI
13
CONTOH PENGIRAAN HAD AL-KIFAYAH
Khairul, 38 tahun seorang pengawal keselamatan yang berpendapatan RM900 sebulan. Isterinya tidak
bekerja dan merupakan suri rumah sepenuh masa. Dia mempunyai 3 orang anak yang berusia 15, 12 dan 6
tahun yang masih bersekolah.
BIL
AHLI KELUARGA
HAD AL-KIFAYAH
(RM)
1.
Ketua Keluarga
950.00
2.
Isteri
280.00
3.
Anak 15 tahun
270.00
4.
Anak 12 tahun
240.00
5.
Anak 6 tahun
220.00
JUMLAH
1,960.00
Berdasarkan pengiraan, pendapatan Khairul kurang daripada separuh Had al-Kifayah (RM980).
Oleh itu dia dikategorikan sebaga asnaf fakir. Sekiranya pendapatannya melebihi daripada RM980
tetapi tidak melebihi RM1,960, dia dikategorikan sebagai asnaf miskin.
14
AGIHAN ZAKAT
OLEH MAIWP
2 . Agihan Zakat Secara Tidak Langsung
(menerusi penubuhan institusi pendidikan, perlindungan dan
kebajikan yang memberikan manfaat jangka panjang)
TADIKA-TADIKA ISLAM
Tadika Islam memberi pendidikan awal
di usia 5- 6 tahun sebagai persediaan
memasuki sesi persekolahan
Sehingga kini, terdapat 80
buah tadika dengan
5,697 pelajar
16
SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAIWP (SMA-MAIWP)
Ditubuhkan bagi memenuhi
keperluan pendidikan agama
menengah
17
SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAIWP (SMA-MAIWP)
SMA-MAIWP
KUALA LUMPUR
- Dibangunkan di
Bdr Seri Permaisuri,
Cheras Kuala Lumpur
Mula beroperasi pada 2007 dan
bangunan baru ini siap dibina
pada 2012
18
SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAIWP (SMA-MAIWP)
Kos pembinaan
RM104.49 juta
Bilangan pelajar semasa:
635 orang
Kapasiti:
1,200 orang
19
SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAIWP (SMA-MAIWP)
SMA-MAIWP
LABUAN
Dibuka di Labuan pada tahun 2011
dan merupakan sekolah menengah
agama pertama di Labuan
Bilangan pelajar
semasa adalah
seramai 200 orang
20
SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI SAINS TAHFIZ
(SMISTA)
Ditubuhkan pada Januari 2011
Mempunyai pelajar seramai
215 orang
21
SEKOLAH MENENGAH INTEGRASI SAINS TAHFIZ
(SMISTA)
Menggabungkan
kurikulum kebangsaan &
hafazan Al-Quran dan penekanan
dalam sains dan teknologi
22
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Ditubuhkan pada tahun 1992 bertujuan membantu
membasmi kemiskinan di kalangan keluarga Islam
dari seluruh Malaysia dengan memberi latihan
kemahiran
23
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Pelatih dipilih daripada anak-anak
asnaf dan diberi elaun bulanan dan
lain-lain kemudahan
Bilangan pelatih IKB
1992 hingga kini:
2,024 orang
24
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Rekaan Fesyen & Pembuatan Pakaian
25
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Seni Lukis & Seni Reka
26
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Perkhidmatan & Penyajian Makanan
27
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Kejuruteraan Elektrik
28
INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL (IKB)
Teknologi Binaan Bangunan
29
INSTITUT PROFESIONAL
BAITULMAL (IPB)
IPB ditubuhkan pada 1992 dengan matlamat
melahirkan profesional muslim
Menawarkan pengajian peringkat sijil
hingga sarjana muda dalam bidang
perniagaan, perakaunan dan sains komputer
Sejak ditubuhkan 1992-2013:
6,517 orang graduan telah dilahirkan
30
KOLEJ ANTARABANGSA
SAINS PERUBATAN PUSRAWI
(PICOMS)
Ditubuhkan sebagai sebuah
Institusi Pengajian
Tinggi Swasta
–menawarkan diploma
kejururawatan dan perubatan
31
KOLEJ ANTARABANGSA
SAINS PERUBATAN PUSRAWI
(PICOMS)
Graduan PICOMS
sejak ditubuhkan:
522 orang
32
DAR ASSAKINAH
Pusat pendidikan dan pengajian agama bagi
warga emas yang berumur 55 tahun ke atas
33
DAR ASSAKINAH
Beroperasi di sebuah banglo
yang diwakafkan
oleh Tuan Haji Ir. Mohd Mazlan
bin Md Ismail
34
• Dibuka pada 28 Oktober 2011 di Presint 5, Putrajaya
• Hasil kerjasama antara MAIWP dengan Bahagian
Pengurusan Hartanah (BPH), JPM, Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
(KPDNKK), Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
dan Mydin Mohamed Holdings Bhd.
35
• Mula beroperasi pada 2012 dan dibuka hasil
kerjasama antara MAIWP dengan Hospital
Putrajaya, Kementerian Kesihatan dan Bahagian
Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri
• MAIWP telah membelanjakan sebanyak RM3.27 juta
dana zakat bagi kos ubahsuai bangunan dan
peralatan
36
• Beroperasi pada Januari 2013 dan dibuka dengan kerjasama
antara MAIWP dan Kementerian Kesihatan
• MAIWP telah membelanjakan RM9.8 juta dana zakat bagi
pembelian bangunan dan pengubahsuaian bangunan
dan peralatan pembedahan.
37
BANTUAN ZAKAT KEPADA
GELANDANGAN
Utusan Malaysia, 16 Julai 2014
Lapan golongan asnaf yang layak menerima bantuan zakat
Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir,
dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang
muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak
memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk
(dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan)
Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu
ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui,
lagi Maha Bijaksana.
(At-Taubah: 60)
Golongan gelandangan tidak secara sendirinya termasuk dalam mereka
yang layak menerima bantuan zakat. Mereka akan layak menerima
bantuan zakat apabila mereka tergolong dalam mana-mana golongan
asnaf.
Perhatian utama yang diberikan dalam membantu gelandangan adalah
tempat tinggal.
BANTUAN KEPADA GELANDANGAN:
DEPOSIT SEWA RUMAH DAN
SEWA RUMAH BULANAN
Bantuan Deposit Sewa Rumah
yang diberikan adalah 2+1
(Dua bulan sewa dan 1 bulan utiliti)
Jumlah Bantuan Sewa
Rumah Bulanan
maksimum RM500 sebulan
41
BANTUAN KEPADA GELANDANGAN:
BANTUAN SEGERA/KECEMASAN
Menyalurkan bantuan segera kepada gelandangan bagi kelansungan hidup.
Bantuan ini turut diberikan kepada mereka yang dalam keadaan
terdesak seperti mereka yang putus pendapatan, diberhentikan kerja,
isteri yang ditinggalkan suami tanpa nafkah / kematian suami, mereka yang dirompak
dan lain-lain situasi kecemasan
BANTUAN SUSULAN KEPADA GELANDANGAN
SETELAH MENDAPAT TEMPAT TINGGAL:
BANTUAN KEWANGAN BULANAN
Menyalurkan wang tunai
antara RM250-RM700 secara
bulanan
BANTUAN
KEPADA
GELANDANGAN:
BANTUAN
SUSULAN
KEPADA
GELANDANGAN:
BANTUAN
PERSEKOLAHAN
KEPADA
ANAK-ANAK
BANTUAN
KEWANGAN
BULANAN
Diberikan bagi memastikan
anak-anak berpeluang
mendapat pendidikan
BANTUAN SUSULAN KEPADA GELANDANGAN
BANTUAN KEPADA GELANDANGAN:
SETELAH MENDAPAT TEMPAT TINGGAL:
BANTUAN
KEWANGAN
BULANAN
BANTUAN
PERNIAGAAN
Disalurkan kepada mereka yang telah
memulakan perniagaan
secara kecil-kecilan
Bantuan diberikan dalam
bentuk modal atau kelengkapan
PENEMPATAN
KEPADA
GELANDANGAN
DARUL KIFAYAH
Darul Kifayah -sebuah
pusat perlindungan anak-anak asnaf
termasuk anak-anak yatim yang turut boleh
menempatkan anak-anak gelandangan
47
DAR ASSAADAH
Memberikan perlindungan sementara kepada
wanita dan gadis yang terjebak dalam
gejala sosial & mengandung luar nikah termasuk
gelandangan
48
DAR ASSAADAH
Para pelatih diberi bimbingan agama
dan akhlak serta latihan kemahiran
49
PUSAT
GELANDANGAN
MAIWP sedang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri
menyediakan pusat gelandangan di Jalan Ipoh
50
AKTIVITI TURUN
PADANG MAIWP
MEMBANTU
GELANDANGAN
SKUAD JEJAK ASNAF BAITULMAL MAIWP
Bertindak mencari asnaf yang tercicir
Boleh dilaporkan melalui
Talian Bebas Tol:
1800-88-5222
Hotline (24 jam):
012-518 3614/ 012-5127614
Facebook:
Baitulmal MAIWP/
Majlis Agama Islam
Wilayah Persekutuan
52
SKUAD JEJAK ASNAF BAITULMAL MAIWP
Turun padang secara berkala mendekati gelandangan
bagi mengenalpasti bantuan yang boleh disalurkan
53
KES GELANDANGAN
YANG PERNAH
DIBANTU
PASANGAN GELANDANGAN DI
BAWAH JEJAMBAT
Dilaporkan dalam Harian Metro pada
14 Julai 2013 mengenai pasangan yang
tinggal di bawah jejambat di tepi
Sungai
Klang
dan
sedang
sarat
mengandung
MAIWP
telah
menampung
kos
perubatan semasa melahirkan anak
pada 15 Julai 2013 di Hospital Kuala
Lumpur
Harian Metro, 14 Julai 2013
(samb)
PASANGAN GELANDANGAN DI
BAWAH JEJAMBAT
MAIWP bersetuju memberi Bantuan
Segera
bantuan
sebanyak
permulaan
RM3,000
sebagai
hidup,
Bantuan
Kewangan Bulanan sebanyak RM500 dan
Bantuan Sewa Rumah sebanyak RM400
sebulan.
Pasangan ini melarikan diri setelah tinggal
bersama keluarga angkat selama 2 hari
Harian Metro, 22 Julai 2013
TIDUR DALAM TEKSI
Tiga sekeluarga iaitu ayah dan 2 orang
anak bermalam di dalam kereta selama
sebulan setelah dihalau dari rumah oleh
saudara tiri
Bapa mengadu ke Baitulmal dan dua
orang anaknya ditempatkan ke Darul
Kifayah pada 13 Januari 2014.
BERGELANDANGAN 6 SEKELUARGA
6 sekeluarga terdiri daripada bapa, ibu dan
4 orang anak (salah seorang OKU)
dikesan oleh Skuad Jejak Asnaf Baitulmal
MAIWP pada 2 Februari 2014. Mereka
pada ketika itu tinggal bergelandangan
berhampiran Medan Pasar, Kuala Lumpur
Ditempatkan sementara di sebuah hotel
di Chow Kit sebelum mereka melarikan
diri selepas 2 hari tinggal di hotel
(samb) BERGELANDANGAN 6 SEKELUARGA
Keluarga ini berjaya ditemui semula
selepas 2 minggu dan bantuan kecemasan
berbentuk tunai sebanyak RM3,000 telah
diberikan
bagi
membantu
mereka
mencari rumah sewa
Mereka sekali lagi melarikan diri. Apabila
ditemui semula, Baitulmal MAIWP telah
membantu mendapatkan rumah daripada
DBKL dan menyalurkan bantuan deposit
sewa rumah sebanyak RM390 dan sewa
rumah bulanan sebanyak RM124/ sebulan
selama setahun.
(samb)
BERGELANDANGAN 6
SEKELUARGA
Sebuah
NGO
menyelesaikan
yang
deposit
berjanji
untuk
utiliti
tidak
berbuat demikian menyebabkan mereka
Utusan Malaysia, 19 Mei 2014
terpaksa terus bergelandangan
Kes mereka dilaporkan dalam Utusan
Malaysia pada 19 Mei dan Baitulmal
MAIWP telah menyelesaikan proses dan
membawa mereka ke PPR Desa Rajang
Seri Rampai Setapak
Utusan Malaysia, 20 Mei 2014
MUALLAF
Dilaporkan dalam facebook pada 11
September 2014 mengenai seorang
muallaf, Muhammad Ali Ong.
Baitulmal
telah
MAIWP
sebelum
menyalurkan
kecemasan
beberapa
itu
bantuan
kali
kepadanya pada Mac dan Julai 2014
dan
mencadangkan
Kewangan Bulanan.
Bantuan
(samb) MUALLAF
Walau
bagaimamapun,
beliau
menghilangkan diri dan tidak dapat
dihubungi sehingga dilaporkan dalam
facebook
Pada
MAIWP
22
September,
telah
Baitulmal
berjaya
bertemu
dengannya dan Bantuan Kewangan
Bulanan
akan
disalurkan
beserta
bantuan sewa rumah apabila rumah
untuk sewa diperolehi
PENUTUP
MAIWP sentiasa membantu golongan gelandangan yang termasuk dalam golongan asnaf
menerusi skim-skim bantuan zakat dan institusi di bawahnya.
Masalah gelandangan khususnya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah satu masalah
yang memerlukan kerjasama bersepadu daripada semua pihak
Dalam membantu golongan gelandangan, bantuan yang diberikan bukan sekadar bantuan
berbentuk fizikal, tetapi harus merangkumi bantuan pembangunan sahsiah. Dorongan dan
motivasi berterusan kepada golongan ini harus dilaksanakan agar mereka sendiri mempunyai
kesungguhan untuk mengubah nasib mereka.
Dalam hal ini, semua pihak seperti kerajaan, pihak berkuasa tempatan, agensi mengurus zakat,
Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO), Institusi Pengajian Tinggi dan setiap lapisan masyarakat
perlu sama-sama memainkan peranan mengikut fungsi dan bidang kuasa masing-masing.

similar documents