Iarna_alecsandri4

Report
• Locul lui Vasile Alecsandri în literatura
română
•Aspecte culturale (Literatura)
• Biografie
•Literatura - Vasile Alecsandri
• Opera
•Vasile Alecsandri – Poezii
•Poezia “Iarna” – versuri ilustrate
IARNA
de Vasile Alecsandri
Poezia “Iarna “ este un pastel.
Din văzduh, cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi toiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare
• Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
• Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum
Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare.
Iat-o sanie uşoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.
Vasile Alecsandri este
,,părintele pastelului’’ în literatura română.
Pastelul este o creaţia în versuri, în care
poetul prezintă prin expresii deosebite, un tablou
din natură.
Pastelul “Iarna” conturează anotimpul alb în
imagini de o mare frumuseţe.
Poezia are două tablouri.
Din văzduh, cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi toiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.
•
•
•
•
Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.
•
•
•
•
Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum
Primul tablou. O zi de iarnă cu cer acoperit de nori, cu soarele
care abia se zăreşte, cu ninsoare abundentă. Aceasta trezeşte în sufletul
poetului un sentiment de nelinişte şi melancolie.
Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dezmiardă oceanul de ninsoare.
Iat-o sanie uşoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.
•
•
•
Tabloul al doilea
O zi de iarnă cu cer senin şi soare strălucitor.
Omul îşi face simţită prezenţa într-o sanie uşoară, însoţit de clinchetele
zurgălăilor, aducand în final sentimentul bucuriei.
Expresii deosebite! (figuri de stil)
•
•
Însuşiri deosebite ale unor lucruri, fenomene..
troiene călătoare, fiori de gheaţă, zale argintie, întinderea pustie, fluturi albi,
umeri dalbi, fantasme albe;
•
“cumplita iarnă”, ,,voios răsună”, “muscelele dorm”- atribuie însuşiri omeneşti
elementelor naturii, umanizand anotimpul.
•
•
•
,,lungi troiene călătoare’’- (norii care aduc ninsoare),
,,zale argintie”( pătura de zăpadă a pământului),
,, oceanul de ninsoare”(stratul imens de zăpadă).
•
•
•
•
•
Comparaţii:
,,Fulgii zbor, plutesc în aer, ca un roi de fluturi albi”
,,Soarele rotund şi palid, se prevede printre nori,/ Ca un vis de tinereţe…”
Repetiţii:
,,Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară”, “...fără urme, fără drum…”,
Fişa de portofoliu
• Biografie
•Literatura - Vasile Alecsandri
Lectura:
• Pastelurile lui Alecsandri
•Vasile Alecsandri – Poezii
•Citim pasteluri despre iarnă si Pasteluri
notam expresiile deosebite!
Miezul iernii
Gerul
Bradul
Sania
La gura sobei
Înv. Nadia Barsan_ Liceul Teoretic “Ion Barbu”, sector 5, Bucureşti

similar documents