Bildserie Säter/Hedemora

Report
Före
Efter





Projekten har drivits parallellt med i princip samma
tidplaner. De enskilda delarna såsom pannor, turbiner,
rörsystem etc har beställts från samma leverantörer och
entreprenörer för båda anläggningarna samtidigt.
Projekten har pågått med rivning av delar på en
produktionslinje samtidigt som annan produktionslinje
varit i drift.
Bekymmer har varit att det varit mycket trångt i
anläggningarna med många ställningar samtidigt som
flera entreprenörer samtidigt har behövt arbeta i samma
områden.
Bra har varit att samtliga entreprenörer har gjort sitt för att
samarbetet under hela projektet har fortskridit med gott
humör.
Sammanfattningsvis går anläggningarna mycket bra med
stabil produktion och nöjda aktörer.








Behöll huvuddelen av anläggningarna
Ökade effekten på förugnen (5-7MW
resp.10-11MW)
Rev hetvattenpannor
Installerade nya ångpannor (40 bar. 450°C)
Installerade nya
ångturbiner/generatorer/kondensorer
Installerade nya spädvatten- och
matarvattensystem
Byggde nya turbinhallar samt lyfter taken
Säter får ny 10kV-matning




Höja panneffekt
Producera el
Behålla flisandelen för FV-produktion
Dessutom effektivisera genom att:
◦ Sänka returtemperaturen i FV-systemet
◦ Öka lönsamheter (optimera driften med
KVV+Ack+flis)
◦ Utbilda personalen
Produktion
Flis (nytt KVV)
Rökgaskond
Panna 2
Eo
Summa
Eleffekt (2,5 MW)
Elprod flis
GWh
47,09
11,77
18,29
1,98
79,13
14,2
Produktion
Flis (nytt KVV)
Rökgaskond
Panna 2
Eo
Summa
Eleffekt (1,7 MW)
Elprod flis
GWh
35,83
8,96
17,07
4,08
65,94
10,4
Förstudie-Kalkylering-Förfrågan-Upphandling-Projektledning
 Delade entreprenader
 Panna
 Turbin-kondensor
 Ombyggnad ugn
 Mavatank
 Mavapumpar
 Spädvattenutrustning
 Elmontage
 Styr
 Mek-montage diverse övrigt
 Projektering rör











Ångdata 40 bar/450°C
Investering totalt 90 MSEK
Elproduktion 4,2 MW, 25 GWh
Värmeproduktion 12,8 MW, 75 GWh
Alfa-värde 0,33
Återbetalningstid ca.7 år
Byggnadstid från stopp till fasning 6mån
Tid från beställn. till fasning mot nät 17 mån
Specifik investering 5300 kr/kWhth
Specifik investering 7100 kr/kWhv
Specifik investering 21400 kr/kWel











Beställning av panna och turbin maj 2010
Stopp för rivning panna 1 maj 2011
Leverans turbin och kondensor 1 juni 2011
Start torkeldning ugn och ångleverans panna 3
oktober 2011
Renblåsning ångledning klar 12 okt 2011
Värmeleverans via kondensor 13 okt 2011
Ånga på turbin 26 oktober 2011
Fasning mot nät 27 okt 2011(300 kW) ”Sabina”
”Automatisk drift” fr.o.m. 3 nov. 2011
Prestandaprov och besiktning 2012, v5
Övertagande











Beställning av panna och turbin maj 2010
Stopp för rivning panna 1 maj 2011
Leverans turbin och kondensor 7 juni 2011
Start torkeldning ugn och ångleverans panna 11
november 2011
Renblåsning ångledning klar 17 nov 2011
Värmeleverans via kondensor 20 nov 2011
Ånga på turbin 3 dec 2011
Fasning mot nät 4 dec 2011(500 kW) ” Barbro ”
”Automatisk drift” fr.o.m. 4 dec 2011
Prestandaprov och besiktning 2012, V5
Övertagande

similar documents