NON årsmøde_15_10_Pct_På_Foder

Report
ÅRSMØDE 2015:
MINUS 10 PCT PÅ FODERFORBRUGET
NIELS OVE NIELSEN
PREBEN R. RASMUSSEN
23.2.2015
PÅ VEJ MOD 30
SPAREDE FE
2013
FE pr. gris 313
2014-1
2014-2
Mål
305
304
283
Frav. gris
48
46
Smågris
44
44
Sl.svin
221
215
HVORDAN SKABER VI
FREMGANG?
Vi gør, som vi plejer….
Det har altid gået op og ned…
Sådan har vi altid gjort…..
Det har vi prøvet…..
Forandring - nej …..
Stabilitet …..
Det går nok over ….
Towli´kjøwenhawner….
……..
.. ELLERS HAR VI
ANDRE METODER …
1. Find ”skurken”
Omkostningsjagt
2. Jag ham væk
Beslutning
3. Luk døren
KONSEKVENS
SOHOLD ANALYSE
Nøgletal
Mit resultat
Bedste 10 pct.
Forskel
Grise pr. årsso
30
32,3
2,3
Foderomk. kr.
2620
2346
274
Foderforbrug, FE
1506
1380
Råvarepris, kr./FE
1,63
1,65
Male/blande omk. kr./FE
0,11
0,05
Foderpris, kr./FE
1,74
1,70
POTENTIALE 680 SØER
1 frav. gris pr. årsso
á marginalt 150 kr.
102.000 kr.
Minus 100 FE pr. årsso
á 1,70 kr. pr. FE
115.600 kr.
Potentiale
217.600 kr.
Rådgivningsbesøg (3 pr. kvartal), 1 år
52.000 kr.
”Bundlinje – potentiale”
150.000 kr.
SLAGTESVIN. ANALYSE
Nøgletal
Mine tal
Bedste 10 pct.
Forskel
DB pr. prod, svin
53
83
-30
Opnået slagtepris
763
806
-43
Slagtevægt, kg
80,1
85,3
Opnået notering
9,52
9,45
Foderudnyttelse
2,70
2,65
Foderforbrug, FE
202
217
Foderomkostn.
340
353
Råvarepris
1,57
1,58
Male/blandeomk.
0,11
0,05
+13
POTENTIALE 20.000 SLAGTESVIN
5 kg højere slagtevægt
á 6,50 kr. pr. svin
Foderforbrug -0,1FE/kg tilv
130.000 kr.
á 1,68 kr. pr. FE 252.000 kr.
Potentiale
382.000 kr.
Rådgivning (pr. kvartal)
13.000 kr.
”Bundlinje-potentiale”(1 år)
300.000 kr.
SÅDAN
Beslutning om
bedre bundlinie
Analyse nøgletal
Kritiske punkter
Mål
Handlingsplan
Gennemførelse
Opfølgning
SAMMEN LØFTER VI MEST

similar documents