Klimasikring og nedsivning af regnvand på egen grund

Report
Klimasikring og nedsivning af
regnvand på egen grund
Jan Rubin
Ejerforeningen Nordre Munkegård
Dalstrøget 60-124 og 63-131
Ejerforeningen Nordre Munkegård
•
•
•
•
•
•
Bebyggelse fra cirka 1960
Grundareal: 36.240 m², tre matrikelnumre
Tagareal: 10.750 m²
Asfalteret areal: 10.420 m²
496 lejligheder, hvoraf cirka 20 % lejelejligheder
3 erhvervslejemål: Netto, vaskeri/solarium og
børnehave
• Forestående renovering, udskiftning af tage,
vinduer og delvis renovering af varmeanlæg
Overvejelser, projekt
• Arkitekt Karsten Frost vinter 2010/11
• Aktualiseret af 2. juli 2011
• Behov for klimasikring af kældre, vand i blok 1,
4, 9 og 11
• Kan klimasikringen finansieres ved nedsivning
af regnvand på egen grund?
• Regler for nedsivning
• Krav til nedsivning fra asfalterede områder, uafklaret
Overvejelser, beboere
• Terræn regulering nødvendig, vil ændre
udseende af grønne områder
• Tinglyst klausul om de grønne områders
karakter
• Inddragelse af alle beboerkategorier i
planlægning, ejere som lejere
• Tjekke behov for godkendelse om ændringen
af omgivelser hos kommunen
• Skal vedtages på generalforsamling
Projektering og finansiering
• Kan grunden tage vandet?
– Ingen vand på plæner efter regn
– Test for nedsivning af entreprenørfirmaet Viuff
• Klimasikring og nedsivning giver synergi
– Ændringer i kloakker
– Regulering af terræn
• Orbicon skitseprojekter
– God synergi
– Finansiering afhænger af regler
Tidsplan
• Afvente
– Renovering af ejendommen
– Afklaring om betingelser
• Projektering og ansøgning
– Start efterår 2013
– Udbud og forhandlinger med kommune og Nordvand
– Forelægges på generalforsamling maj 2013
• Anlægsstart forår 2014
Økonomi
Overslag
• Klimasikring 2,5 mio. kr.
• Nedsivning
4,8 mio. kr.
• Projektering, tilsyn, godkendelser
kr.
• Sum
8,0 mio. kr.
• Moms 2,0 mio. kr.
• Tilslutningsbidrag
-9,7 mio. kr.
• Netto omkostning
0,3 mio. kr.
1,7 mio.
Følg med
Ejerforeningen Nordre Munkegård
www.nordremunkegaard.dk

similar documents