PowerPoint-præsentation

Report
A&B ANALYSEs Danmarkspanel
- TORTUR December 2014
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
1
OM UNDERSØGELSEN
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
2
Metode
Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet
består af ca. 13.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget
via internettet som selvudfyldt spørgeskema. I de tilfælde, hvor det har
været muligt, er spørgsmålene sammenlignet med tal fra en lignende
undersøgelse foretaget i december 2012 og december 2013.
Univers
Alle danskere 18 år+
Stikprøve
1.002 personer deltog i undersøgelsen.
Tidsperiode
Dataindsamling er foretaget fra d. 28. November – 3. December 2014.
Vægtning
Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens
sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den
danske befolkning.
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
3
DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
4
Deltagernes fordeling på baggrundskriterier
Køn
Geografi
Region Nordjylland
Kvinde
52.7
Mand
%
0
10
20
30
40
50
8.9
60
4.5
21.9
Ja - 13-17 år
5.6
Region Syddanmark
22.6
Ja - 6-12 år
7.7
Ja - under 6 år
8.4
15.4
Region Hovedstaden
31.3
0
10
Alder
65 år +
Ja - 18 år eller ældre
Region Midtjylland
Region Sjælland
47.3
Børns alder
20
30
%
40
Husstandsindkomst
700000 eller mere
18.9
13.9
500-699999 kr
50-64 år
11.1
24.3
300-499999 kr
35-49 år
24.4
25
Under 300000 kr
18-34 år
31.8
0
10
20
30
%
40
32.3
Ved ikke/ønsker ikke at
oplyse
18.3
0
10
20
%
30
40
Læsevejledning: Figuren viser deltagernes fordeling på baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 52,7% af
de udvalgte deltagere er kvinder. Besvarelserne er vægtet på baggrund af køn, alder og geografi. (n=1.002)
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
5
Nej
78.5
0
20
40
60
80
%
100
RESULTAT AF UNDERSØGELSE
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
6
1. Hvad er din generelle holdning til tortur?
76.0
Al tortur skal
være forbudt
76.5
72.7
21.0
Tortur må godt
bruges i enkelte
tilfælde
20.3
19.9
2012
2013
2014
0.0
Tortur bør
generelt være
tilladt
1.1
1.6
3.0
Ved ikke
2.1
5.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
90
Læsevejledning: Figuren viser, hvad der er danskernes holdning til tortur. Af figuren fremgår det, at 72,7% af
deltagerne i 2014 mener at al tortur skal være forbudt. (n=1.002)
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
7
2a. Er det i orden, at danske efterretningstjenester bruger andre efterretningstjenesters
oplysninger, som er fremskaffet ved hjælp af tortur?
24.7
Helt uenig
40.4
9.8
Delvist uenig
8.9
26.5
Hverken/eller
2013
20.2
2014
25
Delvist enig
19.2
14.1
Helt enig
11.3
0
10
20
30
40
%
50
Læsevejledning: Figuren viser, om danskerne mener det er i orden, at dansk efterretningstjenester bruger andre
efterretningstjenesters oplysninger, som er fremskaffet ved hjælp af tortur. Af figuren fremgår det, at 11,3% af
deltagerne er helt enige i at det er i orden. (n=1.002)
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
8
2b. Det er i orden at bruge tortur som led i bekæmpelse af terror?
Uenig
46.1
Delvist uenig
13.9
Hverken/eller
15.0
Delvist enig
11.3
Helt enig
13.7
0
10
20
30
40
%
50
Læsevejledning: Figuren viser, om danskerne mener det er i orden, at bruge tortur som led i bekæmpelse af
terror. Af figuren fremgår det, at 13,7% af deltagerne er helt enige i at det er i orden. (n=1.002)
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
9
5. I Danmark har asylansøgere ikke mulighed for at få fuld behandling for tortur som personer,
der har fået asyl. Skal asylansøgere, der har været udsat for tortur, have samme tilbud om
behandling om for tortur som andre?
Nej
28.4
Ja
71.6
0
10
20
30
40
50
60
70
%
80
Læsevejledning: Figuren viser, om danskerne mener asylansøgere, der har været udsat for tortur, skal have
samme tilbud om behandling som andre. Af figuren fremgår det, at 71,6% af deltagerne svarer ja. (n=1.002)
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
10
NEDBRYDNINGER
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
11
DIGNITY – Danmarkspanel - December 2014
12

similar documents