IE_AIPR

Report
Indoeuropljani i
zapadna civilizacija
Skrivena povijest Zapada
(4000. pr. n.e. – 21. st.)
Maps/ Charts/ Images
Concerning Indo-European Migration
Indoeuropljani u
nodosu an
ostale
etnojezične
grupe – Uralske
i altajske
porodice
Schleicherovo
„obiteljsko stablo” IE
jezika u kojem grane
prikazuju prodice.
Korijen je
rekonstruirani PIE
jezik.
Širenje i ishodište IE
jezika, odnosno
migracije
Indoeuropljana.
Negdje između Crnog i
Kaspijskog mora u
Anatoliji, u svim
smjerovima
Usporedbe raznih jeika
u IE jezičnoj porodici.
Kronologija














4000 BCE – 3500 BCE:PIE dijalekti formiraju dvije veće dijalektalne grupe:
- Grupa 1) buduće venetske, ilirske, anatolijske, toharske, italske i keltske grupe.
- Grupa 2) Indo-Iranske, grčke, baltijske, slavenske, germanske, armenske i tračkofrigijske jezike.
3500 BCE: The Anatolian subgroup suddenly begins to move apart and migrates to the Asia
Minor.
2500 BCE: The Indo-Europeans first appear in Europe.
2250 BCE: The Achaeans (first Hellenic tribes) arrive in Greece.
2100 BCE: The Hittites and Luwians (part of the Anatolian branch) begin to settle in East Asia
Minor.
2100 BCE: Celtic tribes begin to arrive in Europe.
2000 BCE: Italic tribes begin to settle in Italy.
2000 BCE: Doric Greek tribes begin to settle in Illyria (northern Balkans).
1900 BCE: Mycenae (the first Indo-European civilization in Europe) is founded by Achaeans in
Greece.
1700 BCE: Aryans invade North India and destroy Mohenjo-Daro (Harappa city settlement).
1700 BCE – 1350 BCE: The Aryans settle as one of the nations of the Mitanni Empire.
1600 BCE: The Old Hittite Kingdom is founded and developed.
1475 BCE: The Indo-European Achaeans invade and conquer Eastern Crete, and this sparks
the
beginning of wide Hellenic expansion in the Mediterranean.
1450 BCE: The Hittites unite vast Anatolian lands into the New Hittite Kingdom.
Chronology Continued













1400 BCE: The Celts first arrive in Spain and mainly occupy the northern regions.
1400 BCE: The Achaeans begin to appear on Cyprus.
1400 BCE: The Slavs become an independent ethnic group and settle between the Oder
and
Dnieper rivers.
1300 BCE: The Illyrians begin to migrate south from Pannonia (modern Hungary) to
Dalmatia
(modern Croatia, Serbia, and Bosnia)
1250 BCE: Phrygians from the Balkans begin to enter the Asia Minor, and a chain
reaction of
migrations begin.
1250 BCE: The Baltic peoples begin to migrate northwards and eastwards.
1230 BCE: The “Sea Peoples” (included Achaeans) destroy the Hittite Kingdom and
begin to
invade Syria, Palestine, and Egypt.
1200 BCE: Achaeans begin to migrate to Crete, Cyprus, and the Asia Minor.
1200 BCE: Celts gradually become the most powerful nation in Northern Europe and
spread over
France (Gaul), Germany, Low Countries, the Alps, and even the
Iberian peninsula.
1200 BCE: The Illyrians begin to arrive in South Italy.
1200 BCE: Doric tribes (the Hellenic group of the Indo-European family) begin
migrating south
from the Balkans and invade Greece and soon destroy
the Mycenaean civilization.
1100 BCE: The Thracian people arrive in the Balkans, and a new wave of Italics arrive
in Italy.
1000 BCE: Indo European groups begin to move into the Ganges plain.
Indija
Migracije Arijaca kroz
Europu, u Indiju i Aziju




Triparticija je podjela stvari je podjela stvari u tri dijela.
Indoeuropljani su jako voljeli triparticioniranje i mnogo
vidova života su bili organizirani na taj način. Primjerice:
Indoeuropsko društvo:
- svećenici
- ratnici
- seljaci
Indoeuropska vjerovanja u osnovne elemente
svemira:
- nebo
- more (voda)
- zemlja
Tradicija vjernonastavljena i dnas:
- priprema, pozor, sad
- početak, srednika, kraj
- Otac, sin, duh sveti
- dijete, muškarac, starac
itd. Izvorno IE društvo je ishodište ove prakse.
Indoeuropljani i triparticija
Narodi s mora (1200-1000BCE)
Svi tragovi civilizacije izbrisani na nekoliko stoljeća
Nikola Kopernik, Galileo, Isaac Newton
 Ovi događaji su vodili do tzv. znanstvene
revolucije, koja je naglasak stavljala na
eksperimentiranju.
 Reformacija: protestanti, kalvinisti,
anglikanci, 30-godišnji rat između
protestanata i katolika - kršćanstvo više
nije unificirajući sila na kontinentu!

Renesansa i reformacija (1500.1650.)
Do 1500. Europa je tehnološki uhvatila
korak s ostatkom svijeta i nadišla ga.
 Zapadni istraživači: Vasco da Gama,
Kolumbo, James Cook, Ferdinand
Magellan
 Europske sile stižu u Ameriku (Španjolci,
Portugalci, Englezi, Francuzi, Nizozemci)
 Zapad kupuje robove i prodaje ih
Amerikancima

Uspon Europskih carstava (15001800)



Do 1500. Europa je tehnološki uhvatila korak
s ostatkom svijeta i nadišla ga.
Zapad je u ranoj modernoj eri prošao kroz
velike promjene u kojima su se poremetile
tradicionalni odnosi između monarhije, klera i
aristokracije
Intelektualni pokret Prosvijetljenje je začet protivljenje apsolutističkoj vladavini monarha
i naglašene je jednakost svih pojedinaca
(Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau,
Smith…)
Apsolutizam i prosvijetljenje
(1500.-1800.)
Engleski je dominantan jezik, Engleska i
Angloamerička kultura je dominantna
kultura oba kontinenta i mnogih drugih
zemalja.
 Najveća promjena na Zapadu (i svijetu) je
industrijska revolucija
 Kao njezina posljedica se rađaju novi
ideološki pokreti. Uspon kapitalista,
obrazovanih profesionalaca (doktori,
advokati), na dnu industrijski radnici.

Uspon engleskog govornog svijeta
(1815-1870)
Do kraja 19-og stoljeća svijetom
dominiraju nekoliko sila - Britanija, SAD i
Njemačka. Velike sile su i Francuska,
Rusija, Austro-ugarska i Italija.
 Zapadni izumitelji i industrijalisti su
transformirali kasno 19. i rano 20.
stoljeće. (Thomas Edison, braća Wright,
automobili, nafta, Tesla, A.G. Bell itd.)

Velike sile
Teritoriji koji su nekad bili pod
europskom kolonijalnom
vlašću/utjecajem
Britansko carstvo

¸
Danas

similar documents