Kina - Vi Bloggar!

Report
Kina
1500 f. kr. – 210 f. kr.
• Även i Kina uppstod de större städerna kring floder. Gula floden (Huanghe)
• Man odlade bland annat vete och ris
• Under forntiden var landet uppdelat i små riken
• Dessa furstendömen låg ofta i krig med varandra
Kong Fuzi
• Kong Fuzi var en filosof som levde ca 500 f. kr.
• I Europa kallades han Konfucius
• Kong Fuzi föddes i Lu
• Hans pappa var officer och han hade tio äldre syskon
• Han beskrivs som ett mycket stillsamt barn
• Han fick sedan jobb hos en rik adelsman
• Han jobbade senare som rådgivare till en furste
• Under hans tid som rådgivare blev riket lugnt
• Han lämnade fursten och vandrade i 13 år
• Han hade ett följe lärjungar
Konfucianismen
• Handlade främst om ordning och lydnad
• Ett barn skulle lyda sina föräldrar och lärare
• En hustru skulle lyda sin make
• En undersåte skulle lyda
• En kung styrde över alla men skulle vara mild, rättvis och vis
• Man skulle respektera andra och behandla andra som du själv ville bli
behandlad
Staterna enades
• 256 f. kr enas det splittrade riket
• Vad var det som hände då?
• En furste i Qin lyckades besegra alla andra
• Shi Huangdi betyder ”Den första enväldiga kejsaren”
• Namnet Kina kommer från furstendömet Qin
• Kina delades in i provinser. I varje provins styrde en ämbetsman som lydde
under Kejsaren
• Man använde samma mått, vikt och mynt. Viktigt för sammanhållning
• Även samma skrivtecken användes
• Han beordrade bygget av den kinesiska muren
• Han begravdes med en väldig armé
Hur var han som ledare
• Idag anser vi att han var en duglig härskare men i den kinesiska historien
beskrivs han som en tyrann
• Kong Fuzis lärjungar tyckte inte om hans sätt att styra och sa att man hade
rätt att göra uppror
• Shi Huangdi förföljde lärjungarna och försökte utrota dem
• Han bestämde att alla skrifter skulle brännas
• Vissa skrifter gömdes och andra lärde sig skrifterna utantill innan man
lämnade dem ifrån sig
Kinesiska muren
• Byggdes längs gränsen i norr.
• Skydd mot fiender
• Fungerade som en transportväg
• Många människor dog under tiden man byggde
• Man säger att en miljon människor dog för att bygga den
• Dagens största gravplats
Efter Shi Huangdis död
• Han dog 210 f. kr.
• En ny kejsarsläkt tog makten
• De tyckte om Kong Fuzi lära och alla som jobbade måste göra ett prov för
att visa att de kunde hans lära
• Det var väldigt långa skrifter man skulle lära sig
Kinesiska uppfinningar
• Kina låg under den tiden långt fram i utvecklingen.
• Kineserna kom på väldigt många uppfinningar som vi än idag använder oss
av.
• Papper och porslin gjorde de 1000 år före oss i Europa.
• Krutet som de uppfann användes först till raketer men som under ett krig
börjades användas som vapen.
• Att gjuta järn var de också först med.
• De revolutionerad boktryckarkonsten
• De var först med kompassen. De blev därför mycket duktiga på havet
Frågor
1. Vad heter floden där det första riket uppstod i Kina?
2. Vem var Kong Fuzi? Skrev ner tre saker om honom
3. Vad händer år 256 f. kr? Varför är det året viktigt för Kina?
4. Vem var Shi Huangdi?
5. Den förste kejsaren genomförde många förändringar. Nämn två.
6. Varför skulle alla använda samma skrivtecken
7. Kejsaren Shi Huangdi var emot konfucianismen. Vad berodde det på?
8. Varför lät Shi Huangdi bygga den kinesiska muren
9. Ge exempel på kinesiska uppfinningar
10. Jämför Egypten och Kina. Vilka likheter kan ni se och vilka skillnader har ni märkt. Vad kan det
bero på?

similar documents