Agrofood-en-Tuinbouw-en-BBE

Report
Informatiebijeenkomst TKI-BBE
Biobased economy in topsectoren AF en TU
Harriëtte Bos, Wageningen UR-FBR
28 mei 2013
Uitwerking
Drie projecttypes AF
• Haalbaarheidsprojecten MIT (3 juni)
• MKB-Innovatieprojecten MIT (3 juni)
• PPS-projecten
PPS-projecten
• Kennis ontwikkelen, samen met DLO- of TNOinstituut
• Bijdrage Topsector: 50%
• Minimaal 2 ondernemers
• Eén call per jaar
• Budget 2012: € 16,7 miljoen
• 2 traps indiening
Update PPS call 2012
Diamantpositie:
1: ‘Meer met minder’
Valorisatie van reststromen
Resource efficiency
Duurzame Veehouderij
Markt en Ketens
2: ‘Hogere toegevoegde waarde’
Gezondheid
Technologie
Voedselveiligheid
Consument
3: ‘Internationaal’
Totaal:
Ingediend
50
13
10
14
13
27
12
7
4
4
9
86
Toegekend
22
4
5
5
8
20
9
5
3
3
6
48
Toegekend
budget
11.9 mln
1606
4420
3289
2619
4.8 mln
2272
1290
559
714
0.8
17.5 mln
Belangrijke thema’s indieningen afgelopen
call
 Aquatische biomassa (algen, wieren en andere)
 Bioraffinage (kleinschalig en ook grotere schaal)
 Aantal platforms en bedrijfskringen
 Eiwitvalorisatie
 Koolhydraatvalorisatie
 Nieuwe bronnen voor rubber
 Bouwstenen voor chemicaliën
 Mestvalorisatie
Kleinschalige bioraffinage
 Ca. 15 partijen, 4 jaar
Productie van groene grondstoffen door
suikerbiet
 4 partijen
 4 jaar
 Prototype suikerbieten met een zo hoog mogelijk gehalte
aan biomoleculen die kunnen dienen als grondstoffen
voor chemie  de ‘chemiegrondstoffenbiet’
Bouwstenen voor duurzame
verpakkingsmaterialen obv agrozijstromen
 5 partijen
 3 jaar
 Ontwikkeling bioraffinage- en conversietechnologie voor
de winning van suikerzuren uit agrozijstromen als
suikerbietenpulp, chicoreibietenpulp, fruitafval en
suikerzuren op basis van nieuwe gewassen als
zeewieren.
Bouwstenen voor duurzame polyamides op
basis van agro-zijstromen
 6 partners
 2 jaar
 de ontwikkeling van een nieuw proces waarin
suikerzuren uit zijstromen van de verwerking van
suikerbiet, cichorei, fruit en (op langere termijn) wieren
worden omgezet in biobased bouwsteen voor
polyamides.
Haalbaarheidsprojecten
• Toetsen van technologische en economische
haalbaarheid
• Bijdrage Topsector: 50% projectkosten, max €
50.000,• Eén call per jaar, beoordeling op volgorde
binnenkomst
• Budget 2013: € 600.000
• Op 3 juni, first come, first serve
MKB-Innovatieprojecten
•
•
•
•
Ontwikkelen van kennis voor realisatie idee
Bijdrage Topsector: 40 %, max € 400.000,Minimaal 2 MKB-ers
Eén call per jaar, beoordeling op volgorde
binnenkomst
• Budget 2013: € 4,4 miljoen
• Open 3 juni-23 september, ranking
Innovatiethema’s AF
• Valorisatie van grondstoffen, zijstromen en dierlijke mest
– valorisatie van zijstromen en grondstoffen
– mest tot waarde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Resource efficiency
Duurzame (import van) grondstoffen voor food en feed
Duurzame veehouderij
Markt en keteninnovaties
Voeding en Gezondheid
Producttechnologie
Voedselveiligheid
Duurzame maaktechnologie
Consument
Tuinbouw en uitgangsmaterialen PPS-en
 Slechts 1 biobased voorstel goedgekeurd “champost”
 Wegvallen van PT, gat in privaat commitment -> call
Tuinbouw en uitgangsmaterialen MBK
 15 mei geopend
 Haalbaarheidsprojecten 6 keer overtekend
 Innovatieprojecten 2 keer overtekend
Innovatiethema’s T&U
 Voedselveiligheid en -zekerheid: ontwikkelen van
innovatieve oplossingen om ziekten en plagen
(verbonden aan tuinbouwproducten) die de
volksgezondheid schaden te vermijden of herleiden.
 Gezondheid en welbevinden: innovatieve oplossingen
die voorzien in gezonde voeding en een gezond leef- en
werkklimaat door de toepassing van tuinbouwproducten.
 Samenwerkende waardeketen: innovatieve
oplossingen die bijdragen aan efficiënt en duurzaam
ingerichte en economisch rendabele tuinbouwketens;
 Meer met Minder: innovatieve oplossingen om met
minder ruimte, water, energie en mineralen hoogwaardig
voedsel en duurzame producten te (kunnen) produceren.
(incl. biobased)
Vragen?
[email protected]

similar documents