Toplam - TMO Portal

Report
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
28.10.2013
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 Geniş bir hinterlanda sahip Şube Müdürlüğümüz Karadeniz
Bölgesinin en gelişmiş ili olan SAMSUN’ da 1947 yılında
kurulmuştur.
 2003 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde Şube
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür ve faaliyetine halen Şube
Müdürlüğü olarak devam etmektedir.
 Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat il sınırları dahilinde faaliyet
göstermektedir.
SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİNTERLANDI
TEŞKİLAT ŞEMASI
PERSONEL DURUMU
I SAYILI
CETVEL
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
TOPLAM
Samsun Şube
4
71
1
76
Amasya Ajans
-
8
2
10
Bafra Ajans
-
11
-
11
Çarşamba Ajans
-
9
-
9
Havza Ajans
-
12
2
14
Çorum Ajans
-
13
2
15
Osmancık Ajans
-
8
-
8
Toplam
4
132
7
143
İŞYERİ
EKİLİŞ DURUMU
2011 YILI
Birim: da
İL ADI
Buğday
SAMSUN
1.058.770
77.350
244.438
135.622
0
1.516.180
ÇORUM
2.326.640
518.500
1.177
64.819
13.566
2.924.702
AMASYA
1.220.840
248.140
15.892
1.443
25.301
1.511.616
SİNOP
207.510
46.280
52.368
28.442
0
334.600
TOKAT
1.353.800
241.450
25.319
1.942
4.562
1.627.073
Toplam
6.167.560 1.131.720
339.194
232.268
43.429
7.914.171
Arpa
Çavdar
Mısır
Yulaf
Çeltik
Haşhaş
Toplam
Kaynak: TÜİK
2012 YILI
Birim: da
İL ADI
Buğday
Arpa
SAMSUN
1.036.369
78.210
186.683
154.201
ÇORUM
2.097.041
725.210
1.204
68.223
11.675
2.903.353
AMASYA
1.170.616
251.050
29.615
1.750
18.715
1.471.746
SİNOP
200.761
38.150
58.195
40.018
TOKAT
1.333.641
254.440
34.001
2.623
2.746
1.627.451
Toplam
5.838.428 1.347.060
309.698
266.815
33.136
7.795.137
Çavdar
Yulaf
Mısır
Çeltik
Haşhaş
Toplam
1.455.463
337.124
Kaynak: TÜİK
ÜRETİM DURUMU
2011 YILI
İL ADI
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Birim: Ton
Mısır
Çeltik
Haşhaş
Toplam
SAMSUN
302.371
20.074
113.782
125.691
0
561.918
ÇORUM
664.852
168.553
593
61.507
849
896.354
AMASYA
415.769
88.066
14.589
1.086
1.197
520.707
SİNOP
43.242
7.291
14.600
27.238
0
92.371
TOKAT
364.743
57.820
14.741
1.494
771
439.569
Toplam
1.790.977
341.804
158.305
217.016
2.817
2.510.919
Kaynak: TÜİK
2012 YILI
İL ADI
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Birim: Ton
Mısır
Çeltik
Haşhaş
Toplam
SAMSUN
269.671
18.255
94.076
111.754
0
493.756
ÇORUM
468.170
193.612
700
53.585
36
716.103
AMASYA
335.317
73.129
23.474
1.124
156
433.200
SİNOP
46.997
7.927
17.126
33.609
0
105.659
TOKAT
331.092
59.384
19.981
1.583
18
412.058
Toplam
1.451.247
352.307
155.357
201.655
210
2.160.776
Kaynak: TÜİK
DEPOLAMA TESİSLERİ
Birim: Ton
İŞYERİ
BETON SİLO
ÇELİK SİLO
MAYDÜ
DİĞER
TOPLAM
Samsun Şube
-
36.200
-
3.000
39.200
Bafra Ajans
-
5.000
-
3.000
8.000
Çarşamba Ajans
-
-
20.250
20.250
Havza Ajans
-
10.000
-
1.500
11.500
Çorum Ajans
-
9.600
-
1.000
10.600
Osmancık Ajans
-
-
2.000
2.000
Amasya Ajans
-
4.800
-
-
4.800
Merzifon Tesisli Ekip
-
4.800
-
-
4.800
Terme Tesisli Ekip
-
-
10.000
10.000
Zile Tesisli Ekip
-
4.100
-
3.000
7.100
Alaca Tesisli Ekip
-
2.000
-
5.000
7.000
Sungurlu Tesisli Ekip
-
-
3.000
3.000
Toplam
-
-
51.750
128.250
76.500
2010 yılında Çorum Ajans Amirliğimiz sahasında bulunan 9.600.tonluk çelik silo ile 1.000 tonluk kargir
depo TOBB-TMO Lisanslı depoculuk A.Ş.’ye devredilmiş olup, halen kiralık olarak kullanılmaktadır.
PEŞİN ALIMLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Buğday
186.597
13.908
8.016
16.659
17.193
Arpa
15.828
9.612
Çavdar
Yulaf
Mısır
Çeltik
484
7.492
Toplam
484
202.425
23.520
8.016
24.151
17.193
Haşhaş Kapsülü (Kg)
731
3.405
2.958
2.816
210
1.153
EMANET ALIMLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Buğday
14.338
22.074
18.571
60.567
-
14.245
2.678
679
Arpa
-
Çavdar
-
Yulaf
-
Mısır
-
Çeltik
30.720
Toplam
45.058
24.752
19.250
60.567
-
14.245
SATIŞLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2008
Makarnalık Buğday
Ekmeklik Buğday
62.851
Arpa
2009
2010
2011
2012
2013
1.866
11.457
1.788
21.599
43.417
100.294
73.676
10.556
245
9.098
9.347
5.360
7.728
Çavdar
Yulaf
Mısır
Pirinç
Mercimek
Fındık Mamulleri
Fındık Mamulleri
2.453
2.003
529
102
45
65
364
38
7
4.895
28.879
15.500
12.997
14
21
24
18
İTHALAT
Birim: Ton
ÜRÜN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Buğday
87.005
-
-
38.883
-
-
Arpa
-
-
-
-
-
19.923
Çavdar
-
-
-
-
-
-
Yulaf
-
-
-
-
-
-
Mısır
-
-
-
-
-
-
Pirinç
-
-
-
-
-
-
87.005
-
-
38.883
-
19.923
Toplam
STOKLAR
(TMO)
Birim: Ton
İŞYERİ
Mak.
Buğday
Ekmeklik
Buğday
Samsun Şube
Çorum Ajans
12.160
360
Alaca Tesisli Ekip
Sungurlu Tesisli
Ekip
3
İskilip Ekip
Bayat
Arpa
27
Mecitözü
Çavdar
Mısır
Çeltik
30
2.011
Pirinç
TOPLAM
137
12.327
1.671
4.042
11.488
11.488
9.520
9.523
0
0
894
921
416
416
Havza Ajans
4.532
Merzifon Tesisli E.
1.510
1.510
Amasya Ajans
2.119
2.119
Zile Tesisli Ekip
8.210
8.210
Osmancık Ajans
2.597
320
4.852
1.677
4.274
Dodurga Ajans
0
0
Çarşamba Ajans
273
273
1.527
1.603
Bafra Ajans
Toplam
76
390
43.373
12.160
30
5.148
Haşhaş
Kapsülü
(Kg)
457
61.558
0
0
0
HİZMET ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİ
İŞYERİ ADI
BİNEK OTO
KAMYON
KAMYONET
TRAKTÖR
FORKLİFT
Samsun Şube(Merkez)
3
4
3
2
1
Amasya Ajans
-
2
-
-
Bafra Ajans
2
-
-
-
Çarşamba Ajans
1
-
-
-
Çorum Ajans
1
2
1
-
Havza Ajans
1
1
1
-
Osmancık Ajans
1
1
-
-
Toplam
9
6
4
1
-
-
-
1
-
-
5
TAŞINMAZLAR
İŞYERİ
ARSA ve
ARAZİ (m2)
Hizmet
Binası
Loj.
Misf. Ytk.
Sayısı
Spor
Tes.
Sosyal
Tes.
Çiftçi
Dinl. Evi
Kantar
Binası
Samsun Şube (Mrkz)
33,504
2
18
20
1
1
3
1
Samsun Şube (Mrkz)
1,360
-
-
-
-
-
-
-
Bafra Ajans Amirliği
13,020
1
8
4
-
1
-
1
Bafra Ajans Amirliği
3,746
1
-
-
-
1
-
-
Çarşamba Ajans Amir.
8,898
1
2
-
-
1
-
1
Çarşamba Ajans Amir.
3,930
-
1
-
-
1
-
-
Çorum Ajans Amirliği
69.356
-
-
-
-
-
-
-
Çorum Ajans Amirliği
42,000
1
-
12
-
1
-
1
Havza Ajans Amirliği
8,734
-
-
-
-
1
-
1
Havza Ajans Amirliği
5,691
2
2
10
-
-
-
Osmancık Ajans Amir.
4,008
1
4
4
-
-
-
1
Osmancık Ajans Amir.
350
-
-
-
-
1
-
-
Amasya Ajans Amirliği
30,000
1
-
6
-
1
1
1
Amasya Ajans Amirliği
1,024
1
-
4
-
-
-
-
Alaca Tesisli Ekip
9,931
1
4
6
-
1
-
1
Merzifon Tesisli Ekip
30,000
1
6
6
-
1
-
1
Sungurlu Tesisli Ekip
5,450
1
-
6
-
1
-
1
Zile Tesisli Ekip
14,141
2
11
6
-
1
1
1
TOPLAM
215,787
16
56
84
1
13
5
11
Diğer
ŞUBE HİNTERLANDINDA
FAALİYET GÖSTEREN FABRİKALAR
FABRİKA TÜRÜ
Un Fabrikası
Makarna Fabrikası
Yem Fabrikası
İrmik Fabrikası
Çeltik Fabrikası
Bisküvi Fabrikası
Toplam
İL
FABRİKA
SAYISI
KURULU KAPASİTE
( Ton / Yıl )
ATIL KAPASİTE
( Ton / Yıl )
Samsun
31
1,454,123
942,755
Çorum
27
1,009,490
663,400
Amasya
17
1,113,220
396,860
Tokat
15
462,740
246,140
Sinop
6
211,400
174,200
ÇORUM
1
6,523
0
AMASYA
4
152,200
48,950
ÇORUM
20
794,060
446,884
SAMSUN
10
255,000
73,219
TOKAT
1
45,000
30,000
Çorum
1
30,000
4,296
Amasya
1
9,360
4,360
Çorum
17
279,300
164,530
Samsun
22
309,980
212,290
Sinop
1
5,000
4,300
-
174
6,137,396
3,412,184
SAMSUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BAFRA AJANS AMİRLİĞİ
ÇARŞAMBA AJANS AMİRLİĞİ
HAVZA AJANS AMİRLİĞİ
ÇORUM AJANS AMİRLİĞİ
OSMANCIK AJANS AMİRLİĞİ
AMASYA AJANS AMİRLİĞİ
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arz Ederim.

similar documents