J. Skupienė, Mokytojo profesinės kompetencijos tobulinimas

Report
Asmeninio tobulėjimo vadovas + geroji patirtis
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė
Kompetentingas mokytojas ?
Atvira – integruota pamoka
“Atkelkim, Vėlių vartelius”
Lietuvos Emile projekto mokytojai
Prancūzijoje
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Švietimo įstatymas 2011-03-17 Nr.XI-1281
Kompetencija – tai gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą,
remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių,
vertybinių nuostatų visuma.
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Mokymosi visą gyvenimą Europos
kvalifikacijų sąranga (EKS) 2008-04-23
Kompetencija – įrodytas gebėjimas naudoti žinias,
gebėjimus, asmeninius, socialinius ir metodinius
gebėjimus dirbant, studijuojant ir siekiant profesinio
bei asmeninio tobulėjimo.
EKS kontekste kompetencija apibrėžiama vertinant
atsakomybę ir savarankiškumą.
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Profesinė kompetencija vertinant
asmeninį tobulėjimą
EKS
Atsakomybė
Gebėjimai
Savarankiškumas
AKT
Vertybinės
nuostatos
Žinios
Mokėjimai ir
įgūdžiai
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Kam reikalingos PPK? (PPK aprašo projektas)
Įsivertinimui ir
refleksijai
Rengiant ir
įgyvendinant
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
programas
Vertinant
pedagogų
veiklos
rezultatus
Nusakant
reikalavimus
pedagogų
profesinei
veiklai
Planuojant
pedagogų
karjeros
galimybes
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Mokytojo profesinės
kompetencijos (2007-01-15)
• Sėkminga
žmogaus veikla
konkrečioje
kultūroje (-ose)
• Sėkminga
bendroji ugdymo
veikla
Bendrakultūrinė
kompetencija
Profesinės
kompetencijos
Bendrosios
kompetencijos
Specialiosios
kompetencijos
• Sėkminga
mokytojo veikla
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
• Sėkminga
mokytojo veikla
konkrečiame
ugdymo turinio
koncentre
Pedagogo profesinės
kompetencijos 2014....(PPK aprašo projektas)
• Pagarba
• Atsakingumas
• Demokratinės ir
humanistinės nuostatos
• Pagalba
• Bendradarbiavimas
• Asmeninis tobulėjimas
• Bendrakultūrinė
kompetencija
• IKT valdymo kompetencijos
• Profesinė komunikacija
Vertybinės
nuostatos
Bendrosios
kompetencijos
Dalykinės
kompetencijos
Didaktinės
kompetencijos
• Žinios, gebėjimai
• Specialiosios žinios
• Sritys, kuriose būtina
kelti kvalifikaciją
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
• Mokinio pažinimas, jo
motyvavimas
• Ugdymosi aplinkų
kūrimas
• Ugdymo turinio valdymas
• Mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimas
• Profesinės veiklos tyrimas
ATV + Geroji patirtis
“Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj,
Mokykis taip, lyg gyventum amžinai” (Mahatma Gandi)
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
ATV + Geroji patirtis
“Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj,
Mokykis taip, lyg gyventum amžinai” (Mahatma Gandi)
Patirtis +
savarankiškumas
Didaktinės kompetencijos
+ dalykinės
kompetencijos
Bendrosios kompetencijos
Vertybinės nuostatos + Požiūris
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Geroji patirtis tobulinant profesines
kompetencijas
 Pirmuoju tavo įstatymu turi būti pagarba sau pačiam.
Pitagoras
Integruotas – tarpmokyklinis projektas “Metų ratu”
Jaunučių chorų festivalis “Šviesa”
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Geroji patirtis tobulinant profesines
kompetencijas Prancūzijoje
Prancūzų kalbos paskaita
Bezancone
Po užsiėmimų
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Ne tik asmeninis tobulėjimas...
 Užsienio kalbos tobulinimas
 Komunikavimas su užsienio mokytojais, dėstytojais, studentais
 Integruoto dalyko ir užsienio kalbos ugdymo turinio




projektavimas (temų numatymas, planų rašymas)
Į mokinį orientuotas ugdymas (probleminio metodo taikymas)
Aktyvių mokymo metodų taikymas
Mokymosi užduočių kūrimas
(http://www.emilenet.lt/login/index.php)
Lietuvos kultūros, pilietinių vertybių akcentavimas kitoms
tautoms
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Patirtis + Savarankiškumas
Patirtis +
savarankiškumas
Didaktinės
kompetencijos +
dalykinės kompetencijos
Bendrosios kompetencijos
Vertybinės nuostatos + Požiūris
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Mokytojo profesinės
kompetencijos tobulinimas
Mahatma (iš sanskrito kalbos)- “Didžioji siela”
“Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj.
Mokykis taip, lyg gyventum amžinai”
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
Muzikos mokytoja metodininkė Jelena Skupienė

similar documents