Hvorfor lar vi oss lure?

Report
Hvorfor lar vi oss lure?
Nils Kr. Rossing
Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU
Den mystiske vannkranen
Rennende
vann
Vi lar oss fascinere av at det
umulige ser ut til å være mulig
Om det vi ser er sant,
så åpner det for uante muligheter
Noen ganger blir vi skuffet når vi
innser hvor enkel forklaringen er
To typer problemer
•Innsiktsproblemer
Løsningen kommer plutselig ved at vi får ny innsikt
•Ikke innsiktsproblemer
Vi nærmer oss løsning gradvis ved å arbeide med problemstillingen
Innsiktsproblemer
Jo enklere jo bedre
Ofte trenger vi kunnskap for å se løsningen.
Noen ganger kan gammel kunnskap være et hinder
Mulldyr pusselet
- et innsiktsproblem
Mulldyr problemet krever at vi
tenker nytt
Vi trenger å få ny innsikt.
Sjelden problemstilling
Get off the Earth –
Puzzle
Get off the Earth –
Puzzle
Get off the Earth –
Puzzle
Janet Metcalfe
Tampen-brenner metoden
”Tampen-brenner” - metoden
Janet Metcalfe
Professor i adferdspsykologi og nevrobiologi
ved Colombia universitet i USA
La oss prøve oss på en
naturvitenskapelig ”tryllekunst”
Brytningsindeks
Brytningsindeksen for:
• Pleksiglass
n = 1,488
• Glyserol
n = 1,473
• Rapsolje
n = 1,467
• Pyrex
n = 1,474
Hvorfor lar vi oss lure?

Dere ser mynten

Dere ser at jeg putter mynten under tørkleet

Jeg lar en av dere holde ”mynten”

Dere hører den falle

Dere ser ikke mynten i glasset når tørkleet fjernes
Om å reformulere et problem
Kortene med tall og bokstaver
Alle kort har en bokstav på den ene siden og et tall på den andre.
Regel: Kort med vokaler har tall delelige med 2 på den andre siden.
E 4 7 K
Hvilke kort må vi snu
for å være sikre på at regelen er oppfylt?
Festen
ARNE
Ungdom under
18 år har ikke lov
til å nyte alkohol
BEATE
?
ØL
17
?
ID
Drikke
ID
Drikke
?
COLA
20
?
ID
Drikke
ID
Drikke
DANIEL
CECILIE
Reformulering av problemet

Disse to problemene er i prinsippet identiske

Vi lar oss lure til å tro at den første oppgaven er
vanskelig fordi den er abstrakt

Gjør vi problemet konkret og setter det inn i en kjent
sammenheng, blir det ofte lett å se løsningen
Det handler om å identifisere og reformulere
problemet
Et enkelt regnestykke
Hva sier intuisjonen?
En tennisrackert og en ball koster 110 kroner
Rackerten koster 100 kroner mer enn ballen.
Hvor mye koster ballen.
De to prosessene
Daniel Kahneman er psykolog
som i mange år har studert våre
beslutningsmekanismer. I 2002
fikk han Nobel-prisen i økonomi.
Er det egentlig så enkelt?
10 kr. + 110 kr. = 120 kr.
5 kr. + 105 kr. = 110 kr.
To prosesser

Prosess 1
… er intuitiv og kjapp og har
stor tro på sine egne
beslutninger. Den egner seg
best til å ta raske
rutinemessige avgjørelser.

Prosess 2
… er langsom og analytisk,
og temmelig ”lat”. Den skal
overvåke prosess 1 og gripe
inn ved feilvurderinger. Men
ofte tar den avgjørelsene til
prosess1 for god fisk.
Prosess 1
Test av studenter
Mange tusen studenter ble testet i ”Rackerten og
ballproblemet” og resultatet var meget tydelig:


Mer enn 50 % av studentene ved Harvard, Princeton og
MIT ga intuitive, men gale svar på spørsmålet
Ved andre universiteter var andelen feil svar på over 80 %
De spurte unnlater å tenke etter og tar det intuitive svaret for
god fisk.
Linsemysteriet
Når vi blir lurt til å lete etter
løsningen på feil sted?
Det handler om symmetri
CHECKED OK
Har horisontal
symmetriakse
Har ingen
symmetri
… om å se i feil retning
Det er ikke uvanlig innen forskning at en har
blikket rettet i feil retning når en skal forsøke å
løse et problem.


Hvordan kommer en ut av en slik situasjon?

En må redefinere problemet.
Om å bli lurt av sin
forkunnskaper
Sammenføyningen
Sammenføyningen
Når kunnskap blir et hinder
Å være kreativ handler om å vite når man skal gi slipp på
tradisjonell kunnskap og tenke nytt.
Når vi overvurderer oss selv
Tampen-brenner-undersøkelsene ved løsning av innsiktsproblemer viste at:
Oppgaven løst
Overvurderer
sine muligheter
Gir opp å løse
oppgaven
De som ikke klarte å løse innsiktsproblemene var de som hadde høyest skår
på tampen-brenner-vurderingene under veis.
Mens de som klarte oppgaven, lå svært lavt før de plutselig fikk høy skår
når de fant løsningen.
Metcalfes forklaring
Den verbale
og bevisste
hjernehalvdel
Spesialist på
logisk-analytiske
oppgaver
Venstre
Høyre
Den ikkeverbal
ubevisste
hjernehalvdel
Spesialist på
løsning av
innsiktsproblemer
Noen topologiske problemer
Sam Loyd (1841 – 1911)
Om å verbalisere et
innsiktsproblem

Metcalfe fant også ut at når problemløserne ble
tvunget til å formulere et innsiktsproblem ble
sjansene for å løse problemet redusert.
Innsikts
problem
Venstre
Høyre
Genseren
(forenkling av problemstillingen)
Vrenge genser
Oppsummering

Innsikts- og ikke innsiktsproblemer
Krever ulike løsningsmetoder

Tampen-brenner metoden
Måling av hvor nært en føler at en er løsningen

Om å overvurdere sine muligheter
Venstre hjernehalvdel overvurderer gjerne sine muligheter til å løse innsiktsproblemer

Reformulering av problemet
Fruktbart å se på problemet på en ny måte, se inn i et nytt løsningsrom

Verbalisering av et innsiktsproblem
Uheldig å flytte problemet over i venstre hjernehalvdel ved å beskrive det
Oppsummering

Konkretiser et abstrakt problem
Konkretisering av et abstrakt problem gjør at vi gjenkjenner problemstillingen

Kunnskap er bra til et visst punkt
Kunnskap er viktig i noen sammenhenger.
Kreativitet er å vite når det er på tide å frigjøre tanken fra det kjente og tenke nytt.

Reformulering av problemet
Fruktbart å se på problemet på en ny måte, se inn i et nytt løsningsrom
Hvilke forutsetninger bygger mitt resonnement på, finnes det andre forutsetninger

Forenkle problemstillingen mest mulig
Skrell bort det uvesentlige rendyrk selve problemet

Unngå verbalisering av et innsiktsproblem
Uheldig å flytte problemet over i venstre hjernehalvdel ved å beskrive det
Hvorfor lar vi oss lure?
Når vi ønsker å forstå, men ikke får det til:


Fordi vi ofte befinner oss i feil ”løsningsrom” eller ser i ”gal
retning”
Fordi vi ikke er villig til å gi slipp på det trygge og kjente
Vi leter der vi er kjent og ikke der løsningen er.
Når vi ønsker å begeistres:


Fordi vi blir fascinert av at det umulige synes mulig.
Det åpner for nye muligheter.
Fordi det er som å gå på oppdagelsesferd i ukjent terreng
Hva skjuler seg bak neste sving? Alt kan skje. Spenning.

similar documents