her.

Report
Tariffoppgjøret 2012 Informasjonsrutiner i en konfliktsituasjon
Prioriterte krav i KS-oppgjøret
Generelt kronetillegg til alle ansatte
Høyere begynnerlønn
Økning av ubekvemstillegg, særlig lørdag og søndag
Uttelling for etter- og videreutdanning, tilleggs- og
spesialutdanning
Bestemmelser som sikrer heltid og fast ansettelse
Innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer skal ha samme
vilkår som gjelder i innleiebedrifter

similar documents