KIR*EH*R*DE TARIM VE HAYVANCILIK

Report



Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin orta Kızılırmak
Bölümü’nde yer alır. Yüz ölçümü 6570 km2’dir.
Matematiksel konumu 38 derece 50 dakika – 39
derece 50 dakika kuzey enlemleri, 33 derece 30
dakika – 34 derece 50 dakika doğu boylamları
arasındadır.
Kırşehir’de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları
sıcak ve kurak geçen karasal iklim görülür.
Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir.
İldeki yıllık sıcaklık ortalaması 11,3 oC, yıllık
yağış 400mm’den azdır.
Kırşehir’de mevcut 36 243 adet
tarım işletmesi vardır.
 %60’ında ( 21 746 adet) bitkisel
üretim
 %38’inde ( 13 772 adet ) bitkisel +
hayvansal üretim
 %2’sinde ( 725 adet ) yalnızca
hayvansal üretim ,
yapılmaktadır.
İlin başlıca tarım ürünleri şunlardır; (yıllık)
 350 bin ton buğday
 50 bin ton arpa
 20 bin ton çavdar
 20 bin ton mahlut

2 bin ton fasulye
 1500 ton mercimek

30 bin ton patates
 50 bin ton şeker pancarı
 200 ton keten
Sebzecilik gelişmemiştir. Fakat
meyvecilik önemli yer tutar.
Alma, armut, erik, ceviz ve
üzüm az miktarda da kayısı,
kiraz, vişne ve şeftali yetişir.
Zerdalisi ve “balbaşı” denilen
pekmezi meşhurdur.


İlimiz bitkisel üretim değerinin yapısı
incelendiğinde; Gerek ülke geneli gerekse Orta
Anadolu Bölgesi yapısına benzerdir. Üretim
bakımından ilk sırada tarla ürünleri, ikinci
sırada meyve ürünleri, üçüncü sırada da sebze
ürünleri üretimi gelmektedir. Ülke geneli ve
Orta Anadolu incelendiğinde durum aynıdır.
Pazarlama değeri açısından diğer
benzerliklerden farklı olarak sebze ürünleri
ikinci sırada yer almaktadır.




İlde üretilen tarla ürünleri miktarı itibariyle ilk sırada 180.864
ton ile şeker pancarı, ikinci sırada 176.413 ton ile arpa,
üçüncü sırada ise 171.790 ton ile buğday üretimi gelmektedir.
İlimizde arpa ve buğday üretimi tüm ilçelerde yapılmakta
olup, Şeker pancarı üretimi yoğun olarak Mucur ve Merkez’
de yapılmaktadır.
İlimizde tarla ürünleri üretiminde ilk sırada tahıllar, ikinci
sırada baklagiller, üçüncü sırada endüstri bitkileri ,
dördüncü sırada yumru bitkiler ve beşinci sırada yağlı
tohumlular gelmektedir.
İlimiz ülke tarla ürünleri üretiminin % 1,05 ini, Orta Anadolu
Bölgesi tarla ürünleri üretiminin % 2,94 ünü , ülke tahıl
üretiminin % 1,16sını, Orta Anadolu Bölgesi tahıl üretiminin
ise % 3,86sını gerçekleştirmektedir
Tarla ürünleri üretimini verimi esas alındığında şeker
pancarı üretiminde verimliliğin ülke ortalamasının üstünde,
bölge ortalamalarına yakın olduğu görülmekte olup, diğer
üretim birimlerinde verimliliğin düşük olduğu
görülmektedir.



İlimizde üretilen sebze üretimi içinde en yüksek
üretim miktarı kavun, ikinci sırada domates ve
üçüncü sırada karpuzun aldığı görülmektedir.
Kırşehir sebze üretimi açısından ülke ve bölge
ile karşılaştırıldığında ; Ülke toplam sebze
üretim alanlarının %o 62’ sinde üretim
yaparak üretimin %o23ünü, bölge üretim
alanlarının % 3,96sında üretim yaparak bölge
üretiminin % 2,15 ini gerçekleştirmektedir.
Sebze ürünleri içerisinde ilimizde üretilen yer
elması ülke üretiminin % 56,3’ ünü
oluşturmaktadır. Bölge üretimi içerisinde ise,
yer elması % 56,3, Nane % 36,8, Sarımsak %
28,4, Bamya % 11,2 ve Dolmalık biber % 9,3
paya sahiptir.




Meyve Ürünleri Üretimi İl’ in Bölge ve Ülke içindeki
Payı
İlimiz meyve ürünleri üretiminin, ülke ve bölge
içindeki yeri incelendiğinde; Ülke üretimi içinde
önemli bir yere sahip % 3,18 üretim payı ile İğde, %
2,27 üretim payı ile zerdali, % 1,5 üretim payı ile
ceviz gelmektedir.
İlin bölge içindeki payı incelendiğinde ise, % 9,47
payla ceviz, % 6,32 payla iğde ve % 4,55 üretim payı
ile zerdali olduğu görülmektedir.
İlimizde binaların bodrum katlarında odalar
düzenlenerek kültür mantarı üretimi yapılmaktadır.
Kırşehir büyük ve küçük baş hayvan
sayısı bakımından çevre illere göre
önemli bir yer teşkil etmesine rağmen
birim başına üretim yeterli düzeyde
değildir. Bunun başlıca nedenleri mevcut
hayvan popülasyonunun büyük
kısmının genetik yapı bakımından
bakımından düşük verimli yerli
ırklardan oluşması ile çevre faktörleri ve
bakım- besleme koşullarının yeterli
düzeyde olmaması ile gösterilebilir.
Hayvan kapasitesi ;
 500 bin koyun
 120 bin tiftik keçisi
 10 bin kıl keçisi
 120 bine yakın sığır
 500 bin kümes hayvanı
Ve son zamanlar da “deve kuşu üretme çiftlikleri de
açılmıştır.”
İlimizin hayvan varlığı açısından; koyunda bölgenin %
2,62’ sine , ülkemizin %o 48’ ine, Sığır varlığında ise,
bölge sığır mevcudunun % 3,46’ sına, ülke sığır
varlığının %o 59’ una sahiptir.
Kışların sert ve uzun
geçmesi ve bitki örtüsünün
cılız olması sebebiyle
havancılık ancak 2.
derecede bir geçim
kaynağıdır.
Ayrıca ; hayvancılık yerli
sanayimiz, hammaddede
temin ve ülke
kalkınmasında büyük
ölçüde ihtiyaç duyulan
dövizin sağlanmasında da
küçümsenmeyecek
katkılarda bulunmaktadır.

similar documents