Wiosenny Las W Obiektywie

Report
Adriana Białobrzeska
Lat 15
Klasa IIe
Publiczne Gimnazjum nr.1 w Łomży
im. Noblistów Polskich
ul. Reymonta 9
W kilku tych slajdach chcę pokazać początki mojej przygody z
fotografia.
„Wiosenny las w obiektywie” zaciekawił mnie ten temat. Las jestem
moim ulubionym plenerem.
Moja prezentacja ukazuje las taki jaki ja widzę.
Dalsze slajdy zawierają zdjęcia mojego autorstwa.
Mam nadzieje że się będą podobały 
Ach ten las.
Cudowne miejsce do
odpoczynku i
wyciszenia się.
„Dolina, dolina,
dolina, eh dolina”
Moim zdaniem najpiękniejsze lasy
są w naszych polskich górach.
Sosna
Dzięki temu pięknemu drzewu las bez względu jaką porę roku mamy jest
zielony. Idąc w stronę lasu drzewa są coraz bardziej piękne i zadziwiające.
Silne i mocne lasy
rosną na terenach
nawet skalistych. Czy
to nie zostało
zaprojektowane?
Zabiorę Cię…
właśnie tam…
…gdzie lasu piękny zapach
…pokazany tak jak ja go widzę.
To połączenie wiosennego
słońca i pozostałości po
poprzedniej jesieni.
Leśna droga
Która prowadzi do ...












Rozkopywania gruntu
Zaśmiecania
Zanieczyszczania wód i gleby
Niszczenia grzybów, grzybni
Uszkadzania (niszczenia) drzew, krzewów, itp.
Niszczenia obiektów (m.in. tablic)
Rozgarniania i zbierania ściółki
Wypasu zwierząt gospodarczych
Puszczania psów luzem
Niszczenia legowisk, gniazd ptasich, nor i mrowisk
Hałasowania
Biwakowania poza wyznaczonymi miejscami

Lasy niejako świadczą „usługi, z których korzysta cały świat”.
Na przykład wchłaniają i magazynują dwutlenek węgla
(wywołujący efekt cieplarniany), zapobiegają powodziom
i erozji gleby, odnawiają zasoby substancji pokarmowych,
regulują opady deszczu oraz dają schronienie zagrożonym
gatunkom zwierząt i dzikim odmianom roślin uprawnych.
Lasy dostarczają również fascynujących widoków i miejsc do
rekreacji. Wszystkie te „usługi” mają wartość ekonomiczną.
Rozważmy na przykład zdolność lasów do
magazynowania węgla. Po wyrębie drzew pierwiastek ten
w czasie spalania zostaje z nich uwolniony do atmosfery
w postaci dwutlenku węgla, co przyczynia się do globalnego
ocieplenia. Wartość ekonomiczną owej „usługi”, czyli
magazynowania węgla, można oszacować, ustalając koszty
ograniczania emisji dwutlenku węgla.



Specjaliści twierdzą, że zamiast wycinać las,
człowiek powinien raczej zająć się eksploatacją
jego bogactw, takich jak owoce, orzechy, rośliny
oleiste, substancje zapachowe, rośliny lecznicze
i inne produkty naturalne. Podobno stanowią one
„około 90 procent wartości gospodarczej lasu”.
Lasy w Polsce zajmują ok. 28% powierzchni kraju.
Lasy można chronić tworząc parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe. Jednak
mimo wszystko nie będą one w pełni wolne od
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z
zakładów przemysłowych.

similar documents