I. A mondatszók

Report
Indulatszók
2. Módosítószók
3. Helyesírás, nyelvhelyesség
1.
A mondatszók
 Mondat értékű szók, a közlésben önálló
mondatokként vagy tagmondatokként fordulnak
elő. Szervetlen beszédelemek (más szóval nem
állnak kapcsolatban), tagolatlanok.
 Két csoport:
Indulatszók
2. Módosítószók
1.
1. Indulatszók
 A beszélő érzelmeit, akaratát felkiáltásszerűen,
globálisan kifejező szófaj, jelentéstartalma pontosan
nem írható körül.
 Lehetnek:
 érzelmet nyilvánító indulatszavak
 akaratnyilvánító indulatszavak
 hangutánzó indulatszavak
Az indulatszó
fajtája
Jelentése
Példák
Érzelemnyilvánító
indulatszó
öröm, jókedv kifejezése
hej, haj, sej
fájdalom, bánat
ó, jaj, hajh
bosszankodás
ej, eh, ejnye, na
csodálkozás
ejha, jé, tyű, nini
meghökkenés
hú, nicsak
vágy, kívánság
ó, bár(csak), rajta
szitkozódások, káromkodások
fenét, teringettét
népdalokból ismert felkiáltások tillárom, haj
Akaratnyilvánító
indulatszó
Hangutánzó
indulatszó
biztatás kifejezése
hajrá, nosza, uccu
figyelmeztetés, csillapítás
pszt, csitt, kuss, tente
állathívogató, terelő szavak
cicc, sicc, pipipi, gyi, hess
nyihaha, reccs, durr,
bumm, kip-kop, bee
2. Módosítószók
 A mondanivalónak különféle értelmet
adnak:
 bizonyosság – bizonytalanság
 keveslés – sokallás
 óhajtás
 érdeklődés stb.
 Ide tartoznak a felelőszók is: igen, nem
A módosítószó fajtái
Jelentése
Példák
A mondat szerkezetébe
beépülő
bizonyosság,
nyomósítás
persze, bizony, nyilván
bizonytalanság
aligha, talán, hátha
tagadás, tiltás
nem, ne, dehogy
keveslés, sokallás
alig, csak, még
óhajtás
bár, bárcsak
érdeklődés
vajon, -e
igenlők
igen, csakis, hát, hogyne
tagadók
nem, sem, ne, se, dehogy
Mondat értékű
1. feladat
Húzd alá a módosítószókat! Milyen
jelentésárnyalatúak?
Alig hiszem hogy holnap újra el tudnék menni
moziba. Neked persze könnyű! Nem mondják
mindig azt, hogy ne csavarogj állandóan, tanulj
jobban, talán kitakarítanád a szobád.
Igen, tudom, igazuk van. De aligha találsz olyan fiút,
aki szereti a házi munkát. Vagy ha igen, azt úgyse
vallja be.
1. feladat – megoldás
Húzd alá a módosítószókat! Milyen jelentésárnyalatúak?
Alig (bizonytalanság) hiszem hogy holnap újra el
tudnék menni moziba. Neked persze (nyomósítás)
könnyű! Nem (tagadás) mondják mindig azt, hogy ne
(tiltás) csavarogj állandóan, tanulj jobban, talán
(bizonytalanság) kitakarítanád a szobád.
Igen, (felelőszó, igenlő) tudom, igazuk van. De aligha
(bizonytalanság) találsz olyan fiút, aki szereti a házi
munkát. Vagy ha igen, azt úgyse (tagadás) vallja be.
3.Helyesírás, nyelvhelyesség
 Mondaton belül vesszővel különítjük el (kivétel be, de)
 jaj, hej, ó, ej (nem jajj, oh, héj stb.)
 sem – se
 Tagadószóként mindkettőt használjuk, tiltószóként csak
a se-t
 Ha az állítmány feltételes módú:


óhajtó ne/se
feltételes kijelentés nem/se(m)
 Sem … sem, se … se
 Tagadó kijelentések: mindkettő, a se … se gyakoribb
 Tiltás: csak se … se

similar documents