Fasta kostnader - Handelsakademin

Report
Aktiviteter och upplevelser
Resans kostnader
Resans kostnader
• Att beräkna kostnader för en resa var enklare förr i tiden
• Fram till 1950-talet fanns det tre klasser på tåg med ett
biljettpris per klass:
• Första klass – mjuka och sköna fåtöljer
• Andra klass – något billigare och enklare
• Tredje klass – träbänkar
• Alla reste med samma tåg men man betalade för bekvämlighet
och tillgång till service
• Hotellen hade oftast bara två prisklasser:
• Ett pris för vardagsnätter
• Ett lägre pris för helger
Resans kostnader
• Sedan 1990-talet är prisbilden betydligt svårare att
överblicka
• Priserna kan förändras över dagen, beroende på utbud och
hur nära i tid före resan bokningen sker
• Prissättning inom turism är komplicerad eftersom
efterfrågan på en turistprodukt varierar från en säsong till
nästa
• En turistprodukt är bara tillgängligt under en viss tid
• Flyget avgår vid en viss tidpunkt och biljetter kan inte
användas senare utan ombokning
• Eventuellt lediga flygstolar är inte värda någonting efter
avgång
Pris som konkurrensmedel
• Vid prissättning av en reseprodukt eller tjänst måste man ta
hänsyn till följande faktorer:
• Företagets kostnader
• Kundens vilja och förmåga att betala
• Konkurrensen på marknaden
Företagets kostnader
• När man bestämmer priset på en turistprodukt tar man
hänsyn till alla kostnader:
• Fasta kostnader
• Kostnader som är oberoende av hur många gäster eller
resenärer man har
• Exempel på fasta kostnader är hyra av buss eller chaufför
• Rörliga kostnader
• Kostander som förändras beroende på hur många gäster
eller resenärer man har
• Exempel på rörliga kostnader är logi och mat
Företagets kostnader
• Alla kostnader som är knutna till en specifik produkt kallas
särkostnader
• Särkostnaderna för produkten ska vara lägre än
försäljningspriset
• Intäkten blir då högre än kostnaden för produkten
• Denna kalkyleringsmetod kallas för bidragskalkyl
• Ibland använder man sig av en påläggskalkyl för
prissättning
• Då utgår man från inköpspriset på den aktuella produkten
och beräknar ett procentuellt pålägg som ska täcka
kostnader och vinst för företaget
Bidragskalkyl
Total särkostnad per resa:
Buss
12 000 kr
Stuga
48 000 kr
Marknadsföring
15 000 kr
Reseledning
8 000 kr
Per person vid 32 resenärer per resa:
Buss
Stuga
Marknadsföring
Reseledning
375 kr
12 000/32
1 500 kr
48 000/32
94 kr
3 000/32
250 kr
8 000/32
Summa särkostnader 2 219 kr per person:
Vinstpålägg 10 %
222 kr
Lägsta pris
2 441 kr
Pris per person:
2 500 kr
Täckningsbidrag per kund:
Pris - särkostnaden
281 kr
Påläggskalkyl
Direkta kostnader:
Buss
Stuga
Marknadsföring
Reseledning
Totalt
12 000 kr
48 000 kr
15 000 kr
8 000 kr
68 000 kr
Indirekta kostnader:
Marknadsföring och administration 15 %:
10 200 kr
Summa kostnader:
Vinstpålägg 10 %:
Summa kostnader och vinst:
Summa kostnader och vinst per person:
78 200 kr
7 820 kr
86 020 kr
2 688 kr
Pris per person:
2 700 kr
Kundens vilja och förmåga
• Skumma marknaden
• När en produkt ska introduceras på marknaden sätter
man ofta ett högt pris
• Man vänder sig då till en liten grupp kunder som är
villiga att betala för statusen att vara först
• Penetrera marknaden
• Alternativt kan man välja att sätta ett lågt pris för att nå
så många kunder som möjligt
• Detta gäller speciellt när man försöker nå en marknad
där det redan finns ett antal konkurrenter
Konkurrenternas priser
• För att kunna vara med
och konkurrera på
marknaden måste man
ständigt skaffa sig
information om
konkurrenternas priser
• Antingen erbjuder man
ett lägre pris än
konkurrenterna
• Eller en dyrare produkt
som erbjuder något
extra
Rabatter
• Priset på en produkt är en viktig konkurrensmedel
• Med olika typer av rabatter vill reseföretagen locka kunder att
köpa en resa
• Rabatter har främst två syften:
1. Att framhålla särskilt utvalda produkter som erbjuder ett
mervärde för kunde – ”halva priset för barn”
2. Att uppmärksamma kunden på hur han/hon ska
säkerställa att han/hon har fått sitt förstahandsval – ”boka
tidigt-rabatt”
• Inom turismen är priskonkurrensen hård och svår att
överblicka
• På samma flygplan över Atlanten kan det finnas ett trettiotal
olika priser
Rabatter
Prissättning för charterresor
• I priset för en charterresa ingår flera olika kostnader
• De fasta kostnaderna innefattar främst flyg, hotell och
destinationskostnader
• Transfer från och till flygplatsen på resmålet betalas av
kunden genom tillägg på grundpriset
• Utflykter och andra evenemang på resmålet är tillval som
kunden betalar extra för
• Försäkringsskydd är ytterligare ett tillval kunden betalar för
• En annan faktor som påverkar priset är hur många
flygbiljetter som redan är sålda
• Det är billigare att resa under lågsäsong än högsäsong
• Priserna justeras kontinuerligt under året
Prissättning på charterresor
• Andra omständigheter som påverkar priset är:
•
•
•
•
•
Växelkurser
Oljepriser
Över- respektive underbud på marknaden
Väder
Konjunkturläget
• För att ta reda på hur marknaden reagerar på olika
priser använder sig reseföretagen av
konkurrentanalyser och försäljningsgrupper
Resekalkylen
• Vid beräkning av kostnader för en resa är det flera saker
man ska ta med
• Vid planering ska man inkludera alla delar av resan eller
arrangemanget – sälja, resa, bo, äta och göra
• Utifrån dessa kan följande frågor användas:
• Var och hur ska resan köpas?
• Vilket är resmålet och vilket/vilka transportmedel ska
användas?
• Vilket boende ska väljas? Prisläge? Geografiskt läge?
• Hur ska måltiderna planeras?
• Vilka aktiviteter ska planeras på resmålet?
Resekalkylen
• Kostnad för transport
• Servicenivå
• Resevillkor
• Transportörens regler
• Kostnad för boende
• Geografiskt läge
• Servicenivå
• Kostnad på mat
• Kostnad på aktivitet

similar documents